praksisnær undervisning

Grundprincip: Faget og det eksemplariske faglige indhold som udgangspunkt

Den praksisnære og anvendelsesorienterede undervisning har dermed altid faget og det faglige indhold som udgangspunkt.

Af Fremfærd 10/01/2020

I figuren er det illustreret ved, at faget og det faglige indhold er placeret i midten. Man underviser altid i noget – også i den praksisnære og anvendelsesorienterede undervisning. Fagene og fagenes indhold er dermed udgangspunktet for den praksisnære og anvendelsesorienterede undervisning. Fagenes indhold består af konkrete faglige temaer, tilgange, metoder og teknikker, som selvfølgelig er forskellige fra fag til fag.

Når du skal udvælge og tilrettelægge det faglige indhold, skal du være opmærksom på, at indholdet skal være eksemplarisk, sådan at det bliver nemt for dine elever at forbinde indsigt i faget, faglig viden og fagets metoder og teknikker med de spørgsmål, de har til verden og de problematikker, som de møder både aktuelt og i fremtiden.

Når du udvælger centrale faglige eksempler, skal disse eksempler således åbne for, at eleverne får en større og mere almen forståelse af verden og sig selv. På denne måde bliver det tydeligt for eleverne, hvilken betydning faget har og hvad formålet er med det faglige indhold.

Det kan i denne oversættelsesproces være en hjælp at forenkle og forene faglige mål, så det bliver nemmere for eleverne at forbinde dem til deres liv ved at:

  • Oversætte fagets formål og de faglige mål til hverdagssprog
  • Forbinde formålet og de faglige mål med problemstillinger fra hverdagen
  • Gøre de faglige mål mere enkle
  • Forbinde formålet og de faglige mål i større sammenhænge, der afspejler sig i verden
  • Forbinde formålet og de faglige mål med en aktuel kontekst.
De syv didaktiske principper

Disse syv didaktiske principper kan du bruge som støtte og inspiration, når du skal tilrettelægge din undervisning:

GrundprincipFaget og det eksemplariske faglige indhold som udgangspunkt

Læs om, hvordan du kan bruge principperne i din undervisning