praksisnær undervisning

Delprincip: Lad eleverne indgå i skabende og æstetiske processer

Skabende og æstetiske processer kan have mange forskellige udtryk i undervisningen og kan åbne for nogle andre erkendelser end de mere kognitive og refleksive processer.

Af Fremfærd 10/01/2020

Når dine elever skaber noget i undervisningen, handler det om alt det, hvor der indgår materialer, der formes til produkter.

Derfor vil også kendte og traditionelle skoleopgaver, ikke mindst skriftlige og multimodale produkter i dansk, være forbundet med skabende undervisning. Ligeledes er alle praktiske-musiske fag kendetegnet ved skabende undervisning.

De skabende processer i undervisningen kan også give dine elever mulighed for at forholde sig æstetisk til processen eller det produkt, de har fremstillet.

Det kan fx være i dansk, hvor dine elever arbejder med dramatisering eller rollespil. Eller det kan være i madkundskab, hvor din elever tilbereder et måltid, som de serverer for andre.

Disse æstetiske og skabende processer giver dine elever muligheden for at opleve glæden ved at skabe et produkt og stoltheden over at kunne skabe noget konkret, der har værdi for andre – fx et måltid.

Det giver også eleverne mulighed for at forhold sig mere sanseligt æstetiske til det, som de oplever og dermed også rum for personlig stillingtagen.

I den sammenhæng, at eleverne forholder sig til, hvad de synes og ikke synes om, lærer de, at de kan argumentere for deres personlige synspunkter.

I forhold til praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning er det centrale, at de skabende processer knyttes til det virkelighedsnære, som giver dine elever indsigt i hverdagspraksisser, de kan bruge uden for skolen.

Fx er skriftlige og multimodale produkter i dansk forbundet med praktiske kompetencer, som eleverne allerede bruger i deres hverdagsliv, men som de måske ikke altid er opmærksomme på.

De praktiske kompetencer fra madkundskab og håndværk og design kan derudover inddrages i tværfaglige forløb, hvor du bruger fx fysik, kemi eller biologi i sammenhæng med madkundskab for at forstå råvarernes sammensætning eller for at forstå, hvordan kroppen bearbejder maden, eller du kan bruge matematik i sammenhæng med håndværk og design for at kunne måle og beregne forskellige dele af produktionen.

Som nævnt ovenfor åbner denne type forløb også op for, at eleverne får æstetiske erfaringer og personlig meningsdannelse.

Undervisningen kan også i større grad omlægges til værkstedsmæssige rammer, fx ved at lade produktionskøkkener være didaktiske omdrejningspunkt for alle fag, eller ved at bruge skolehaver i længerevarende forløb.

Større bygge- og designforløb kan også give dine elever mulighed for at udvikle praktiske og teoretiske evner i sammenhæng med forståelse af samfundsmæssige organiseringer, sammenhænge, rolle og opgaver.

Sådanne forløb kan du med fordel lave i samarbejde med erhvervsskoler, lokale håndværkere og designere. Ligeledes kan dine elever arbejde med konkrete opgaver, der kan skabe værdi, fx i den lokale børnehave eller på skolens legeplads.

Uanset om de skabende og æstetiske processer indgår monofagligt, tværfagligt eller i værkstedsmæssige rammer, er det væsentlige, at dine elever kan forbinde de praktiske kompetencer med verden uden for skolen og samtidig har refleksioner over betydningen af dem i en større samfundsmæssig sammenhæng.

Samtidigt er det vigtigt, at der er plads til dine elevers forskellighed, så de kan gå til opgaverne på flere måder og kan vælge mellem forskellige typer af opgaver.

Det kan også være, at dine elever selv har indflydelse på at udvikle opgaverne og hermed opleve, at de hver især har forskellige evner. Hermed kan du knytte det praktiske, det faglige og det dannelsesmæssige sammen.

Når dine elever skal arbejde med skabende processer, kan du derfor overveje følgende spørgsmål:

  • Forbinder du elevernes skabende faglige opgaver med virkelighedsnære praksisser?
  • Forbinder du skabende opgaver med samfundsmæssige opgaver, erhverv og jobs?
  • Arbejder du tværfagligt med skabende og æstetiske opgaver?
  • Giver din undervisning mulighed for, at dine elever opnår æstetiske og sanselige erfaringer?
  • Har I på skolen længerevarende skabende tværfaglige forløb, hvor fag, praktiske færdigheder, æstetiske erfaringer og samfundsmæssig indsigt mødes?
  • Bruger du værkstedsaktiviteter til at skabe indsigt i de praktiske færdigheder og æstetiske erfaringer, der er brug for i hverdagslivet og i samfundet?
  • Samarbejder I på din skole med lokale erhvervsdrivende og erhvervsskoler om skabende forløb?
Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.