Fritidsaktiviteter

Delprincip: Inddrag hverdagslivet

Dine elevers hverdagsliv spiller en stor rolle i den praksisnære og anvendelsesorienterede undervisning.

Af Fremfærd 10/01/2020

Ved at relatere til deres hverdagsliv, kommer faget til at give mening for eleverne, og de oplever og bliver opmærksomme på fagets 'brugsværdi', og på hvordan de kan bruge faget til at orientere sig i og deltag i livet uden for skolen.

Du kan illustrere de praktiske elementer i faget med konkrete hverdagseksempler fx i matematik: procentregning i forhold til udsalg, i dansk: brug af skriftsproget til at udtrykke sine holdninger demokratisk, i idræt eller biologi: hvordan man passer på sin krop, når man dyrker idræt, i fysik: viden om brandtrekanten, når man skal slukke et bål, i engelsk: så man kan forstå teksterne i musikken eller bestille en sodavand næste gang, man er ude at rejse.

Men det er ligeledes vigtig, at du udvider forbindelser mellem fag og konkrete hverdagseksempler til større sammenhænge og eksempler.

Fx kan fysikkens viden om brandtrekanten og bålslukning give anledning til større dialoger om nationale/internationale skovbrande samt de menneskelige og klimamæssige problemer, der kan opstå heraf.

Det er også en god idé at få dine elever til at overveje, hvornår de bruger fagene i deres hverdag eller i deres fritidsinteresser, så eleverne kan relatere det faglige indhold til deres egen hverdag og kan se, hvilken betydning og hvilke perspektiver denne faglige viden kan have for dem selv, og den verden, som de indgår sig i.  

Når undervisningen skal inddrage hverdagslivet, kan du overveje følgende spørgsmål:

  • Er du nysgerrig på de fritidsaktiviteter, som dine elever er optaget af?
  • Bruger du hverdagseksempler, når I arbejder med faglige opgaver?
  • Oversætter og forbinder du faglige mål til hverdagslige og virkelighedsnære spørgsmål?
  • Kobler du elevernes erfaringer fra deres hverdagsliv til større og betydningsfulde almen livs- og omverdenssammenhænge?
  • Inddrager du elevernes hjem, familie, forældrenes uddannelse og arbejde i den faglige undervisning?
Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

De syv didaktiske principper

Disse syv didaktiske principper kan du bruge som støtte og inspiration, når du skal tilrettelægge din undervisning:

GrundprincipFaget og det eksemplariske faglige indhold som udgangspunkt

Læs om, hvordan du kan bruge principperne i din undervisning