Praksisnær undervisning

Delprincip: Lad eleverne stille spørgsmål

Når eleverne stiller spørgsmål, så giver vi plads til deres forskellighed.

Af Fremfærd 10/01/2020

At lade eleverne stille spørgsmål, indgår i mange af de øvrige principper.

Når vi alligevel har valgt at lade det stå som et princip for sig selv, så er det, fordi elevernes spørgsmål er det mest effektive didaktiske værktøj til at forbinde fag med omverdenen.

Spørgsmål er en grundlæggende del, måske det essentielle ved lære- og dannelsesprocesser, både som anledninger til at indgå i dialoger med andre og til at indgå i undersøgelser af fag og verden.

Det er selvfølgelig afgørende, at du tydeliggør den faglige ramme, som eleverne skal stille deres spørgsmål inden for. Dvs. at deres spørgsmål er knyttet til det faglige tema, som I beskæftiger jer med – på den måde sikres at spørgsmålet har en retning.

Det kan lyde uskyldigt at lade eleverne stille spørgsmål, men det kan være, at du oplever det som udfordrende. Når eleverne stiller spørgsmål, kan de falde uden for din planlægning af undervisningen og måske uden for, hvad du umiddelbart kan svare på.

Derfor er det vigtigt, at du tænker spørgsmålene ind i en faglig ramme og ser på, hvordan du kan bruge dem undervisningsmæssigt.

Når det er så vigtig at få elevernes spørgsmål på banen, er det ikke kun, fordi det er en effektiv vej til at engagere eleverne i lære- og dannelsesprocesser, men også fordi det er eleverne, der har de gode og verdensåbnede spørgsmål til deres liv og den verden, de lever i.

Dine elever er hele tiden levende optaget af deres verden. Det er også den måde, de naturligt dannes og lærer i deres daglige liv – her stiller de hele tiden spørgsmål, som de undersøger og finder mere viden om.

Det kan fx være eleven, der er blevet optaget og bekymret omkring klimaspørgsmålene.

Eleven undersøger dem ved at snakke med sine forældre om dem, hvor ved eleven få en mere uddybet forståelse af problemerne og de mulig løsninger.

Eller det kan være eleven, der gerne vil vide, hvordan man kan bygge en maskine i Mindcraft. Eleven undersøger det ved at se YouTube film, hvor andre bygger lignende maskiner, og derefter eksperimenterer og bygger sin egen maskine i sin Mindcraft-verden.

Dine elever lærer og dannes ikke kun af deres egne spørgsmål, men også af de spørgsmål, som deres klassekammerater stiller. De andres spørgsmål åbner nye verdener og skaber blik for forskellighed og mangfoldighed.

Ved at inddrage elevernes spørgsmål og denne naturlige måde at lære og dannes på i den faglige almindelige undervisning, bliver elevernes faglige læring næsten af sig selv praksisnær og anvendelsesorienteret.

Der er flere måder, du kan inddrage elevernes spørgsmål i undervisningen på.

Du kan fx tage ud i naturen, i lokalmiljøet, på kunstmuseum, historisk museum eller lignende, og bede dine elever om at stille spørgsmål inden for en faglig ramme, men ud fra det, som de oplever og erfarer.

Efterfølgende kan du hjælpe eleverne med at finde svar på disse spørgsmål.

Du kan også lave et undervisningsforløb, som er bygget op omkring deres spørgsmål og på den måde vise dem, hvordan det faglige indhold kobler sig til besvarelsen af deres spørgsmål.

På denne måde bliver det relevant at arbejde med fx en historisk periode eller begivenhed, et emne i geografi, biologi eller samfundsfag, eller det giver mening at læse en roman. Spørgsmål er således det, der binder eleven og verden sammen.

Når undervisningen skal inddrage elevernes spørgsmål, kan du overveje følgende spørgsmål:

  • Hvordan bruger du elevernes spørgsmål til verden i din undervisning?
  • Bruger du virkeligheden uden for skolen, som et undervisningsrum, hvor eleverne kan stille spørgsmål?
  • Taler du løbende med eleverne om de spørgsmål, der optager dem – i deres hverdagsliv og i deres interesse i samfundet og i den globale verden?
  • Undersøger du, om eleverne har særlige fritidsinteresser, der kan bruges som spørgsmål ind i undervisningen?
  • Kan du skabe rum til spørgsmål ved, at dine elever hver uge kan stille spørgsmål, som efterfølgende inddrages i undervisningen. Eller kan du på en anden måde få skabt en kultur, hvor elevernes spørgsmål, dialog og samtale spiller en central rolle?
Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.