Brug samfundet i din undervisning

Delprincip: Forbind faget til kulturen og samfundet både lokalt og globalt

Når faget skal forbindes med kulturen og samfundet, handler det i høj grad om, at du har indsigt i, hvad dine elever er optaget af og har erfaringer med, og om hvordan du kan bruge det til at berige og perspektivere faget.

Af Fremfærd 10/01/2020

Derfor må du arbejde med at relatere fagets mål, temaer og det faglige indhold til de forståelser og erfaringer, som dine elever bringer med sig.

Eleverne får deres forståelser og erfaringer fra mange forskellige kontekster og aktører i deres omverden.

Det kan være fra det, de ser i tv eller på internettet, venner, familie, den sport de går til, eller de andre interesser, som de dyrker i deres fritid.

Eleverne møder gennem deres erfaringer en lang række spørgsmål til deres omverden - både den nære praktiske og de store kulturelle og samfundsmæssige sammenhænge.

Disse spørgsmål kan være udgangspunkt for at forbinde fagene til den kulturelle og samfundsmæssige omverden – det kan du læse mere om i delprincippet – Lad eleverne stille spørgsmål 

Centrale lokale, nationale og internationale nyheder kan også bruges som afsæt for undervisningen.

Eleverne kan fx have set nyheder omkring Brexit, og hertil kan flere fag og deres indhold bidrage med perspektiver, som eleverne kan koble til deres omverden og forståelse af Brexit.

Fx kan du i samfundsfag arbejde med forståelse af EU, i matematik kan du arbejde med udregninger af konsekvenserne på moms og porto, når man handler på nettet med England, eller i engelsk kan I arbejde med den engelske kultur og forståelsen af den interkulturelle betydning af Brexit.

På de forskellige klassetrin i skolen er mange elever i dag fx også optaget af og erfarer på forskellige måder klimaforandringerne i deres omverden.

Det kan være klimademonstrationer, at deres forældre køber økologiske dagligvarer, at de i familien arbejder for at reducere brugen af plastik, at man diskuterer biodiversitet og biernes rolle, eller at eleverne snakker med deres venner og familie om, hvor de skal rejse hen på ferie og om de skal flyve, køre i bil eller cykle.

Du kan derfor bruge klima, som tematik på flere klassetrin og kan tage udgangspunkt i mange forskellige fag fx geografi, biologi, madkundskab og samfundsfag, og samtidig naturligt perspektiveres til elevernes egen omverden.  

Det lokale kan ofte være et rigtig godt undervisningsrum til at udfolde både den store globale verden fx samfundsindretning, naturprocesser, historie, sociale forhold og de globale problemstillinger fx klima, bæredygtighed, fattigdom og ulighed mv.

Når undervisningen skal forbindes til kulturen og samfundet, kan du overveje følgende spørgsmål:

  • Bruger du fagenes indhold som koblinger mellem elevernes erfaringer og større betydningsfulde almen kulturelle og samfundsmæssige spørgsmål og problemstillinger?
  • Bruger du aktuelle kulturelle og samfundsmæssige spørgsmål som omdrejningspunkt for undervisningen og taler du med eleverne om, hvilke samfundsmæssige og kulturelle spørgsmål og problemstillinger, de er optaget af?
  • Forbinder du fagets formål og faglige mål til samfundsmæssige og kulturelle spørgsmål eller emner?
  • Bruger du den umiddelbare natur eller kultur lige uden for skolen som læringsrum og dannelsesressource i din undervisning?
  • Samarbejder du sammen med kollegaer i andre fag om at sætte de faglige mål ind i hverdagskontekster, der er forbundet med globale forhold?
Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.