Top banner
Sønderborg Kommune lader sig inspirere af projektet

Med inspiration fra projektet satser Sønderborg Kommune på at gøre undervisningen i alle kommunens folkeskoler mere anvendelsesorienteret og praksisnær.

Læs mere her

Om inspirationsmaterialet

I dette inspirationsmateriale får du viden om og inspiration til, hvordan du kan tilrettelægge din undervisning praksisnær og anvendelsesorienteret. 

Materialet henvender sig til lærere og pædagoger i folkeskolen.

Læs mere om materialet her

Definition af praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning

Praksisnær og anvendelses-orienteret undervisning i et dannelsesmæssigt perspektiv er undervisning, der forbinder fagene med elevernes interesser, erfaringer og spørgsmål til deres omverden – både den nære lokale omverden og den globale store omverden.

Se videoen: Sådan tilrettelægger du undervisningen

Lektor Christina Højlund fra VIA fortæller, hvordan du kan bruge inspirationsmaterialet og de didaktiske principper i praksis.

De syv didaktiske principper

Disse syv didaktiske principper kan du bruge som støtte og inspiration, når du skal tilrettelægge din undervisning:

GrundprincipFaget og det eksemplariske faglige indhold som udgangspunkt

Læs om, hvordan du kan bruge principperne i din undervisning

Plakat om praksisnær- og anvendelsesorienteret undervisning