Galaksen Anders Tipsmark og Tina Nygaard

Det kræver tillid at takle høje følelsesmæssige krav på jobbet

Det handler om at kende hinanden og spille hinanden gode, når hverdagen skal fungere i daginstitutionen Galaksen.

Af Sine Molbæk-Steensig 16/05/2023

- Vi har igennem en længere periode oplevet, at kravene til vores faglighed er steget. Vi har fået flere børn, der kræver en særlig indsats, men personaleressourcerne er ikke fulgt med. Vi er meget realistiske om, at der ikke pludselig dumper en stor pose ekstra penge ned i skødet på os, så spørgsmålet, vi stillede os selv, var: ”Hvad kan vi selv gøre?”

Det fortæller Anders Tipsmark, der er tillidsrepræsentant i den integrerede daginstitution Galaksen, der ligger i Vejle. Galaksen huser 250 børn med meget forskellig social og kulturel baggrund, herunder en del børn med særlige udfordringer. Netop børnenes udfordringer stiller nogle helt særlige, følelsesmæssige krav til det pædagogiske personale, og det kan presse medarbejderne i dagligdagen.

Galaksens MED-udvalg valgte derfor at søge et SPARK-forløb med ønsket om at styrke det gode arbejdsfællesskab.

Svært at slå til

Helt konkret var der medarbejdere, der havde en oplevelse af, at de ikke slog til. Det betød, at nogle tog arbejdet med hjem og havde svært ved at slippe det, mens andre medarbejdere valgte at søge væk.

Det var en situation, som Galaksen tog meget alvorligt.

- For at kunne udføre vores type arbejde så kræver det en robusthed i vores arbejdsfællesskaber. Det er vigtigt, at udfordringerne ikke er individuelle, men noget vi løser i fællesskab i vores teams, så det var der, vi valgte at fokusere vores kræfter, siger Tina Nygaard Hougaard, der er daglig pædagogisk leder.

Hvordan gør vi hinanden bedre?

I samarbejde med SPARK satte man derfor gang i en proces for at styrke og bringe de forskellige teams i Galaksen endnu tættere sammen. Samtalerne kredsede blandt andet om svære situationer i hverdagen, hvor medarbejderne i de forskellige teams hver især fortalte om en eller flere svære oplevelser, og sammen så på, hvad der skete, og hvad man som team kunne have gjort anderledes.

Eksempel på spørgsmål til gruppearbejdet

- Det har været fantastisk se en personalegruppe, som er gået all-in. Der har været stor tillid og vilje til at dele ting, som kan være svære. Det er vores nærmeste kollegaer, vi skal kunne læne os opad i udfordrende situationer, men det kræver, at vi kender hinanden, siger tillidsrepræsentant Anders Tipsmark.

Mentaliseringssvigt sker for alle

Galaksens personale har blandt andet talt meget om mentaliseringssvigt, som fx dækker over de situationer, hvor man ikke løser sin opgave med det overskud, som man gerne ville. Mentaliseringssvigtet sker især, når man bliver følelsesmæssigt påvirket eller presset.

-Vi kan ikke undgå mentaliseringssvigt, men vi kan arbejde med at minimere dybden af dem og varigheden af dem, siger Tina Nygaard Hougaard.

Vi ejer ikke konflikten

Personalet arbejdede blandt andet med psykolog Rikke Høgsteds begreber om belastningspsykologi. Og noget af det, der har betydet meget for Galaksen, er ideen om, at man ikke ejer en konflikt.

- Vi har fået skabt en enighed om, at det er en del af vores faglighed, at vi hjælper hinanden og kan tage over, når noget er ved at udvikle sig til en konflikt, siger Tina Nygaard Hougaard.

Et skifte nedskalerer konflikten

Anders Tipsmark fortæller, at han har lagt mærke til en meget positiv forandring i hverdagen; medarbejderne er blevet virkelig gode til at nedskalere konflikter:

- Når en situation er ved at eskalere, så foretager vi nu ofte det, vi kalder et ”skifte”. Det kan være, at vi inviterer et oprevet barn med ind i en aktivitet eller på en anden stue, og det skifte er simpelthen så godt for børnene. Det handler ikke om, at den enkelte ikke ”kan klare” situationen selv. Det handler om vores faglighed, og hvordan vi løser konflikter. Og så handler det om, at vi tror på, at teamsamarbejde giver den bedste oplevelse for børnene og os selv, siger han.

Nye kolleger skal også med

Tina Nygaard Hougaard fortæller, at man også bruger mange kræfter på at tage godt imod nye kolleger. Det er vigtigt, at de kender og forstår Galaksens tanker om fx nedskalering af konflikt og mentaliseringssvigt. Man har særligt et øje for de mange unge medhjælpere, som ofte kommer for en kortere periode og ikke har en pædagogfaglig uddannelse.

- Vi gør meget for at klæde dem på til arbejdet. Vi forklarer dem om vores pædagogiske ståsted, og hvorfor vi gør, som vi gør. Medhjælperne er en vigtig del af vores institution og spiller en afgørende rolle for børnenes trivsel, så vi vil gerne give dem de bedste forudsætninger og passe på dem i arbejdet, siger hun.

Lavthængende frugter

Inspireret af SPARK satte Galaksen også gang i forskellige små tiltag for at styrke det kollegiale sammenhold yderligere.

- Man skal ikke være bange for at gå efter de lavthængende frugter. Vi har fx fredagskage, fælles frokoster, små hyggelige konkurrencer, nissevenner i december og ’venindebog’. Alt sammen noget, der skaber lidt hygge og fællesskab, fortæller Anders Tipsmark.

Man kan ikke tage opvasken en gang for alle

I Galaksens MED-udvalg er man rørende enige om, at indsatsen for at styrke det psykiske arbejdsmiljø ikke har en udløbsdato.

- Vi er i bund og grund stolte af vores arbejdsplads og vores måde at arbejde systematisk med de høje følelsesmæssige krav, vi møder. Vi gør meget for at være på forkant og være proaktive, og det er også nødvendigt i en institution som vores, siger Tina Nygaard Hougaard.

Det betyder, at der både i MED-udvalg og på TRIO- og personalemøder løbende er fokus på det psykiske arbejdsmiljø, der foretages trivselsmålinger, ligesom der hvert år er stormøder, hvor arbejdsmiljø altid er et tema.

- Vi udvikler os hele tiden som arbejdsplads og lærer nyt om hinanden, men en ting går igen, hver gang vi laver en trivselsmåling. Når vi spørger vores kolleger, hvad der er vigtigt for, at de trives på jobbet, så er og bliver svaret, at det er gode kolleger og et velfungerende teamsamarbejde, siger Anders Tipsmark.

Få et skub med et SPARK-forløb

Kunne I også blive bedre til takle udfordringer på din arbejdsplads? Så kan I søge et SPARK-forløb. Når medarbejderrepræsentanter og ledere har været igennem et forløb, har de fået ny viden og lært metoder at kende, som kan styrke det psykiske arbejdsmiljø på hele arbejdspladsen.

Galaksen kan i hvert fald anbefale et forløb:

- Det har gjort en kæmpe forskel for os, at vi havde en person med, som kunne se os lidt ude fra. Det var dejligt, at forløbet blev skræddersyet til vores behov, og at SPARK-konsulenten sørgede for at holde os på sporet,siger daglig pædagogisk leder Tina Nygaard Hougaard.

- En anden ting, vi sætter stor pris på, er de helt konkrete værktøjer, vi fik. Det hjalp os med at involvere vores kolleger og sætte gang i nogle gode snakke, som vi måske ellers ikke havde fået taget, tilføjer tillidsrepræsentant Anders Tipsmark.

Søg et SPARK-forløb

Billedtekst

Tillidsrepræsentant Anders Tipsmark og daglig pædagogisk leder Tina Nygaard Hougaard.

"En guide til at arbejde godt sammen med mig"

For at lære hinanden bedre at kende i de enkelte teams, brugte Galaksen blandt andet Anne-Mette Sohns skema "En guide til at arbejde godt sammen med mig".

Der er bl.a. spørgsmål som:

  • Jeg synes, det er svært at være på arbejde når:
  • Jeg sætter især pris på disse kvaliteter hos mine kolleger: 
  • Når jeg føler mig presset, har jeg brug for: 

Læs mere og download skema

Hvad er vigtigt for Galaksens medarbejdere?

I begyndelsen af SPARK-forløbet skrev alle ansatte stikord ned om, hvad der er vigtigt, når hverdagen presser. Her er det sat op som en ordsky.

Dobbeltklik på billedet for at nærlæse 

SPARK menu