En guide til at arbejde godt sammen med mig

En guide til at arbejde godt sammen med mig

Denne øvelse kan være med til at styrke den psykologiske tryghed på arbejdspladsen.

Af Sine Molbæk-Steensig 16/10/2023

At opbygge psykologisk tryghed på en arbejdsplads er et fælles anliggende for ledere og medarbejdere, og det kræver et godt og trygt samarbejde.

Hvis vi kender os selv og ved, hvad der trigger os og gør os glade i arbejdet, og vi kender til hinandens forskelligheder og finurligheder, er det lettere at arbejde sammen.

Skab rammer for det gode samarbejde

Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunernes (SPARK) indsatser bygger på at skabe rammerne for det gode samarbejde og for den åbne og tillidsfulde dialog. Denne øvelse kan være med til at understøtte dette.

"En guide til at arbejde godt sammen med mig" er udviklet af Anne-Mette Sohn Jensen og tager bl.a. udgangspunkt i Liz Fossliens bog Emotions at Work.

Øvelsen er fx god hvis:

  • I er et nyt team eller afdeling
  • I skal samarbejde på nye måder
  • I har arbejdsopgaver, der kan være følelsesmæssigt belastende, og I gerne vil forebygge, at det slider på jer
  • I arbejder på distancen fra kolleger men også skal samarbejde om fælles opgaver

At skabe psykologisk tryghed tager tid. Idéen med øvelsen er at opbygge mere kendskab og tillid til hinanden, og det er ikke sikkert, at alle spørgsmål er relevante for jer som arbejdsplads, eller at I har tryghed nok i gruppen til, at alle har mod på at dele svar med hinanden på alle spørgsmål. Derfor er det vigtigt, at man kun svarer på de spørgsmål, der er passende for én og for fællesskabet.

En guide til at arbejde godt sammen med mig

Her får du Anne-Mette Sohns skema "En guide til at arbejde godt sammen med mig", der kan danne udgangspunkt for at lære hinanden bedre at kende i de enkelte teams.

Der er bl.a. spørgsmål som:

  • Jeg synes, det er svært at være på arbejde når:
  • Jeg sætter især pris på disse kvaliteter hos mine kolleger: 
  • Når jeg føler mig presset, har jeg brug for: 
Se eksempel på SPARKs arbejde med psykologisk tryghed på en arbejdsplads

Vi løser kerneopgaven bedre, når vi tør være sårbare
Psykologisk tryghed på botilbud efter SPARK-forløb. 

Botilbuddet Skelhøj bruger blandt andet værktøjet "En guide til at arbejde godt sammen med mig"

Læs artiklen

Se hvordan Galaksen arbejder med psykologisk tryghed

Det kræver tillid at takle høje følelsesmæssige krav på jobbet

Det handler om at kende hinanden og spille hinanden gode, når hverdagen skal fungere i daginstitutionen Galaksen. Et af de redskaber, Galaksen har brugt, er Anne-Mette Sohns "En guide til at arbejde godt sammen med mig".

SPARK og psykologisk tryghed

Når SPARK – Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne – støtter arbejdspladser i at styrke det psykiske arbejdsmiljø, så spiller graden af psykologisk tryghed en væsentlig rolle for, om det kan lykkes. Det gælder både internt i TRIO/MED og på hele arbejdspladsen.

Psykologisk tryghed er nemlig fundamentet for det gode psykiske arbejdsmiljø, dialogen og samarbejdet på arbejdspladsen, og derfor er der flere af SPARKs metoder og greb, der på forskellig vis højner graden af psykologisk tryghed. SPARK arbejder for at skabe en platform, der får forskellige perspektiver og stemmer i spil, fordi det understøtter mere ejerskab, mening, bedre processer og handlinger i praksis.

SPARK menu