Top banner
Faste teams i ældreplejen

Danske kommuner står over for en voksende udfordring i form af et stigende antal ældre borgere, ofte med komplekse problemstillinger. Samtidig er der mangel på hænder i ældreplejen. I en stor del af landets kommuner er der en bevægelse i gang, hvor organiseringen af ældreplejen gentænkes, bl.a. inspireret af den hollandske Buurtzog-model.

Projekt "Udviklingsrum for faste teams i ældreplejen" skal styrke og kvalificere arbejdet med at udvikle en ny, dansk model med mindre, faste teams og er et samarbejde mellem KL og FOA i regi af Fremfærd Sundhed og Ældre.

Dette sker ved etablering af forskellige typer udviklingsrum, hvor 22 kommuner mødes, udveksler erfaringer og inspirerer hinanden.
Mere om baggrunden for projektet

Videreudvikling af Nærhed i omsorg

Udviklingsrum for faste teams i ældreplejen er en videreudvikling af et andet Fremfærdprojekt ”Nærhed i omsorg”, som havde til formål at bidrage til udviklingen af en ny dansk model med mindre selvstyrende teams i ældreplejen.
Læs mere

Kontakt os

Har I spørgsmål til Faste teams i ældreplejen, kan I kontakte:

Christina Bendix, KL, på chbe@kl.dk eller

Mie Andersen, FOA, aman@FOA.DK