Sådan ved vi, at faste teams er en succes

Hvordan ved vi, om faste teams er en succes? Hør om betydningen af data og målepunkter og om erfaringer fra 'Kaffe først' i Haderslev.

Af Irene Aya Schou 23/01/2023
Fremfærd

Hvordan arbejder man med data, når det gælder små faste teams? Og hvad måler man på? Det kan du blive klogere på i dette 'digitale vidensrum'. 

Oplæg om dashboard i Haderslev

Her fortæller Claus Cornelius, konsulent hos FOA, om de generelle erfaringer med brug af data, og hvad brugen af data betyder for borgere, ledere, medarbejdere og politikere.

Herefter fortæller Morten Outtrup, økonomichef i Haderslev Kommune, og Kristine Roed Antonsen, projektleder på det Buurtzorg-inspirerede projekt 'Kaffe først' i Haderslev Kommune, om udviklingen af målepunkter og dashboard til Haderslev Kommune samt betydningen af disse for de selvstyrende teams, som bruger dashboardet i hverdagen.

Haderslev Kommunes dashboard inkluderer bl.a. målepunkter om kontinuitet, sygefravær og effektivitet. I praksis har der i Haderslev Kommune været en lang proces og dialog omkring brugen af dashboard, hvor de selvstyrende teams også er med til hele tiden at udvikle videre på dashboardet.

Målepunkter skal give mening

Dashboardet er med til at motivere medarbejdere i de selvstyrende teams i Haderslev, og tilbagemeldingen er, at det giver et godt indblik i hverdagen – både for dem selv og for udefrakommende.

En generel pointe ved brug af data er, at borgere, medarbejdere, forvaltning og politikere ikke har samme ide om, hvad der er vigtigt i ældreplejen. Målepunkter kan derfor have forskelligt udgangspunkt, alt efter hvem målepunkterne retter sig mod.

Desuden er det vigtigt, at målepunkter giver mening og designes af dem, der skal bruge dem.

Optagelsen varer godt én time og fandt sted den 18. januar 2023 i forbindelse med Fremfærd-projektet "Faste teams i ældreplejen", der har deltagelse af 22 kommuner.

Faste teams i ældreplejen

Danske kommuner står over for en voksende udfordring i form af et stigende antal ældre borgere, ofte med komplekse problemstillinger. Samtidig er der mangel på hænder i ældreplejen. I en stor del af landets kommuner er der en bevægelse i gang, hvor organiseringen af ældreplejen gentænkes, bl.a. inspireret af den hollandske Buurtzog-model.

Projekt "Udviklingsrum for faste teams i ældreplejen" skal styrke og kvalificere arbejdet med at udvikle en ny, dansk model med mindre, faste teams og er et samarbejde mellem KL og FOA i regi af Fremfærd Sundhed og Ældre.

Dette sker ved etablering af forskellige typer udviklingsrum, hvor 22 kommuner mødes, udveksler erfaringer og inspirerer hinanden.
Mere om baggrunden for projektet