Selvstyrende teams i hjemmeplejen

København: Farvel til stive regler og goddag til tværfaglighed og borger­inddragelse

Den hollandske Buurtzorg-model for hjemmesygepleje og hjemmepleje inspirerer i disse år mange kommuner. Hør, hvordan Københavns Kommune vil lykkes med at slippe hjemmeplejen fri og skabe mindre selvstyrende teams.

Af Irene Aya Schou 01/03/2022
Fremfærd

I "Slip hjemmeplejen fri" udvikler og afprøver Københavns Kommune en radikalt ny hjemmeplejeløsning i to bydele med en høj koncentration af ældre borgere. De to områder er Sundparken på Amager og Guldbergs Have på Nørrebro. 

Ideen er at etablere to nye selvstyrende, tværfaglige hjemmeplejeteams, hvor medarbejderne gøres fri af regler og får frihed til at planlægge og udføre arbejdet ud fra borgerens aktuelle situation og behov.

Christina Bilevits er facilitator på "Slip hjemmeplejen fri" på Amager. Indsatsen eller eksperimentet, som de selv kalder det, startede januar 2021 på Nørrebro. I Sundparken på Amager går indsatsen officielt i luften 1. marts 2022. Christina er uddannet sygeplejerske og har været ansat som facilitator på fuld tid siden september 2021. Hør, hvad hun siger om processen:

Hvad er status lige nu?

- Vi har et selvstyrende team på 23 medarbejdere, men planen er, at teamet skal deles til to mindre teams. Hvert team er tværfagligt og består af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter og en socialpædagog. Teamet arbejder med borgere i boligområdet Sundparken, hvor der skal bygges 24 tryghedsboliger i slutningen af 2022 til ældre borgere, der har en ensomhedsproblematik. Ensomhed har været et kæmpe indsatsområde gennem fire år på Amager bl.a. gennem projekt Tigerspring, og "Slip hjemmeplejen fri" bygger videre på den indsats. Dengang var fokus bl.a. på at udvikle og afprøve et skema til ensomhedsscreening, som kunne bruges af medarbejderne i hjemmeplejen. I dette eksperiment er der større fokus på aktiviteter, både noget vi udvikler sammen med borgerne og sammen med civilsamfundet.

Hvad er målet med Slip hjemmeplejen fri?

- Målet er at slippe hjemmeplejen og fagligheden fri og i langt højere grad tage udgangspunkt i borgernes behov. Vi skal være selvplanlæggende i teamet og selvvisiterende. Det betyder, at vi fjerner noget bureaukrati, så teamet selv vurderer, hvad borgeren har behov for i samarbejde med borgeren. 

Har det været svært at få medarbejdere til teamet?

- Vi er startet op med et helt nyt hold af medarbejdere, og vi har været på roadshow internt i organisationen i én måned for at fortælle om mulighederne for at komme med i teamet. Over halvdelen af medarbejderne til teamet kommer fra vores egen organisation, og knap halvdelen kommer fra andre kommuner. Der er mange sygeplejersker, der har søgt. De er tiltrukket af muligheden for at arbejde med borgerens mål, arbejde tværfagligt og rehabiliterende.

LÆS OGSÅ: Buurtzorg-sygeplejerske: Medarbejderne skal have ansvaret tilbage for egen faglighed

Hvad gør I for at styrke medarbejdernes kompetencer?

- Vi gør meget ud af at klæde medarbejderne på til opgaven. De er ikke vant til at arbejde på denne måde. Det er et helt nyt mindset. Medarbejdere er på workshops, hvor de lærer at samarbejde, og vi har sociale arrangementer, så de lærer hinanden godt at kende. Medarbejderne arbejder både dag og aften, og det er et bevidst valg, at de skal det, fordi det giver noget særligt at se borgeren over døgnet. Nogle medarbejdere har ikke haft aftenvagter i 20 år, men de kan selv vælge, om de vil have mange eller få aftenvagter.

Hvad med lederrollen?

- En del af eksperimentet er at finde ud af den nye lederrolle. Vi arbejder henimod det ledelsesfri rum, hvor medarbejderne er selvledende. Og hvordan gør man det? Teamet har brug for en facilitator og en coach, og samtidig er der stadig sygefraværssamtaler og ansættelser, der skal varetages. Det udfordrer især gruppelederne, for det er en helt nye rolle, men de er selv med til at udvikle den nye rolle.

LÆS OGSÅ: Seks kommuner bytter viden og skaber fremtidens hjemmepleje

Hvilken rolle spiller borgerne?

- Borgerinddragelse fylder meget. Vi skal ud og arbejde med borgerens mål. Vi skal arbejde rehabiliterende sammen med borgerne. Ofte tror vi som medarbejdere, at vi ved, hvad der er bedst for borgerne. Men gør vi nu det? Derfor handler "Slip hjemmeplejen fri" om at gå ud og spørge borgeren, hvad de har behov for. Vi har i teamet udviklet det, vi kalder en indledende trivselssamtale med borgeren. Det er en samtale, teamet selv har udviklet og har prøvet af hos nogle borgere. På den måde er vi sikker på, at vi forstår hinanden og får stillet de rigtige spørgsmål. 

Inddrages borgerne på andre måder?

- Ja, borgerne inddrages også i jobsamtaler. Tre borgere har været med til ansættelsessamtaler af de nye medarbejdere. Det var også en borger med til at ansætte mig som facilitator. Det var en særlig oplevelse. De spørger på en anden måde, og det blev meget mere en dialog end en jobsamtale. Borgerne skal også med til en workshop, som vi skal have, hvor de skal agere figuranter. Det, at borgerne er med, gør det meget mere virkeligt, at det er borgerne, vi arbejder for. Vi har også planer om et borgerpanel, der skal være med til at udvikle hjemmeplejen. 

Hvad får I af sparring udefra?

- Vi har et tæt samarbejde på tværs i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune. Samtidig er vi med i udviklingsrummet "Nærhed i omsorg" i Fremfærd-regi og kan få inspiration og gode ideer fra andre kommuner. Alle er nysgerrige på hinanden. Vi har lænet os op ad Hedensted i forhold til puslemøder. I Hedensted pusler medarbejderne selv deres vagtplaner på plads, og den model har vi kopieret i stor stil. Vi har netop afholdt det første puslemøde, og det var en god oplevelse. Alle medarbejderne gik meget seriøst til opgaven. Vi gentager succesen igen i næste uge og pusler videre med de næste fire uger.

LÆS OGSÅ: Selvstyrende teams skal skabe nærvær og omsorg i hjemmeplejen i Haderslev

Hvordan har processen været for dig?

- Det har været for vildt. Jeg har aldrig været med i en forandringsproces, der havde en så høj energi, og hvor alle er enige om, at der skal ske noget nyt. Vi kalder det ikke et projekt, for et projekt har en slutdato, og det har dette ikke. For os skal det her give erfaringer, der skal være med til at tegne, hvordan hjemmeplejen skal se ud på Amager og i hele København. Vi har mange besøg fra andre kommuner, der skriver og ringer og siger: "Vi hører, at I har gang i det her." Det er inspirerende. 

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Billedtekst:

Medarbejdere i teamet i Sundparken er igang med at 'pusle' arbejdstiden på plads. 

Kort om Christina Bilevits:

Christina Bilevits er facilitator i Københavns Kommune på projektet "Slip hjemmeplejen fri" på Amager. Indsatsen på Amager går i luften 1. marts 2022 og handler om at skabe en ny måde at drive hjemmepleje på med mindre selvstyrende teams. "Slip hjemmeplejen fri" har også et eksperiment i Guldbergs Have på Nørrebro, der startede tilbage i januar 2021. Christina Bilevits er uddannet sygeplejerske og har mange års erfaring med facilitering og projektledelse.

Christina Bilevits deltager sammen med et team af ledere og medarbejdere fra Københavns Kommune i Fremfærd-projektet Nærhed i Omsorg. Projektet blev skudt i gang sidste forår, og frem til sommeren 2022 indgår Københavns Kommune sammen med fem andre kommuner i et struktureret forløb med regelmæssige workshops og sparring mellem møderne. 

I de kommende uger vil der komme interviews med to andre kommuner, der arbejder med selvstyrende teams i hjemmeplejen, nemlig Ringsted og Hedensted. 

Interesserede er velkomne til at kontakte Christina Bilevits på tf5e@kk.dk.

Gode råd om etablering af mindre faste teams i ældreplejen

FOA har udgivet en publikation med 10 gode råd til, hvad man skal være opmærksom på, når man etablerer mindre faste teams.

 

Nærhed i omsorg

Projektet skal styrke det arbejde, der foregår med at udvikle en ny dansk model med mindre selvstyrende teams i en række kommuner.

Her arbejdes blandt andet med bedre brug af medarbejdernes kompetencer, frisættende ledelse, større fagligt råderum og tæt dialog mellem borgere, pårørende og medarbejdere om, hvorledes hjælpen bliver tilrettelagt og afviklet i hverdagen.

Målet er at understøtte en arbejdsorganisering og faglig stolthed, så medarbejdernes forskellige kompetencer kommer i spil og realiseres i sundheds- og ældreplejen.

Projektledelse: KL og FOA

De deltagende kommuner er:

  • Rudersdal
  • Haderslev
  • Faxe
  • Ringsted
  • Hedensted
  • København

Læs om projektet:

Fremfærd Sundhed og Ældre styrker nytænkning på ældreområdet

Seks kommuner bytter viden og skaber fremtidens hjemmepleje

Selvstyrende teams skal skabe nærvær og omsorg i hjemmeplejen i Haderslev

Rudersdal gentænker organiseringen af hjemmeplejen: 'Vi sætter alt i spil'

Buurtzorg-sygeplejerske: Medarbejderne skal have ansvaret tilbage for egen faglighed

København: Farvel til stive regler og goddag til tværfaglighed og borgerinddragelse

Ny lederrolle i hjemmeplejen: "Det var nemmere at være den, der fikser alt"

Hedensted skaber bedre hjemmepleje med opstartsmøder, små teams og faglig stolthed

Svensk model for hjemmepleje med ultra små teams vækker interesse