puslemøder

Puslemøder giver bedre vagtplanlægning og større fleksibilitet til medarbejderne

I hjemmeplejen i Hedensted Kommune 'pusler' de arbejdstiden på plads. Det giver bedre styr på vagtplanlægningen og langt mere indflydelse på egen arbejdstid.

Af Irene Aya Schou 18/01/2022
Fremfærd

For medarbejderne i hjemmeplejen i Hedensted Kommune er det blevet lettere at få arbejdsliv og privatliv til at passe sammen. Samtidig er det blevet lettere for vagtplanlæggerne at få vagtplanerne til at gå op, og der er mere fokus på at tilrettelægge ruterne, så de samme medarbejdere kommer i borgernes hjem.

Det skyldes, at man i Hedensted Kommune er gået fra rulleplaner til pusleplanerPusleplaner er blandt andet indført som en del af indsatsen for at styrke arbejdet i mindre, selvstyrende teams.

- De gamle rulleplaner var ekstremt bøvlede. Der kunne være dage, hvor der var 17 på arbejde, og hvor der kun skulle bruges 12 medarbejdere, og andre dage hvor der var få på arbejde, og der skulle bruges mange medarbejdere. Man brugte rigtig meget tid på at bytte rundt og rette i rulleplanerne, siger Karin Dieckmann Gregersen, der er leder af hjemmeplejen vest i Hedensted Kommune.

Pusleplaner giver overblik

Når rulleplanen aldrig gik op, skyldes det, at antallet af borgere i de enkelte hjemmeplejedistrikter varierer. Der kommer borgere til. Der går borgere fra. Derfor vil antallet af ruter variere over tid.

Som en løsning på problemet valgte man i stedet at pusle med planerne. Dermed ved man nøjagtigt, hvor mange medarbejdere, der er på arbejde i den næste pusleperiode.

- Så ved vi præcis, at på de og de dage skal der være 12 på arbejde, og på de og de dage skal der være 14 på arbejde, siger Karin Dieckmann Gregersen, der som leder af hjemmeplejen vest indførte pusleplaner for godt ét år siden - på et tidspunkt hvor det var indført i de to øvrige hjemmeplejedistrikter.

Medarbejderne har to vetodage

Pusleriet foregår på den måde, at man i et regneark udregner, at hvis man er ansat for eksempel på 32 timer, skal man levere så og så mange timer over en otteugers periode. Det kan være, at man skal levere tre weekendvagter og to aftenvagter foruden en række dagvagter.

Dermed ved medarbejderne, hvad de skal levere af forskellige vagter og kan udfylde en pusleseddel med ønsker til den kommende periode. Ønskerne tastes ind i et regneark. Derefter kigger planlæggeren på, hvordan det ser ud og indkalder til et puslemøde, hvor medarbejderne kan få de sidste knaster til at gå op.

Her kan de godt 15 medarbejdere i teamet bytte vagter, og det går som regel hurtigt. Møderne tager sjældent over en halv time, og når mødet slutter, er vagtplanen lukket. Som medarbejder har man to veto-dage. Det er dage, hvor man som udgangspunkt kan være sikker på ikke at skulle på arbejde.

Skulle medarbejderen få en invitation til tanke Olgas 90 års fødselsdag efter, at pusleplanen er lukket, kan medarbejderen prøve at bytte med en kollega.

- Og kan man ikke bytte, siger jeg til dem, at de skal komme til mig. Så finder vi altid en løsning, siger Karin Dieckmann Gregersen.

LÆS OGSÅ: Seks kommuner bytter viden og skaber fremtidens hjemmepleje

Frihed til selv at vælge

For social- og sundhedsassistent Marianne Madsen giver pusleplaner en bedre sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv.

- Pusleplanen gør, at vi har en meget større indflydelse på vores egen planlægning af timer. Vi planlægger otte uger frem, og det gør, at hvis vi ved, at vi skal noget for eksempel en stor fødselsdag, så kan vi skrive 'Veto' ved den dag, og så bliver der ikke rykket ved den, siger Marianne Madsen, der er tillidsrepræsentant for de FOA-ansatte.

Hun arbejder selv 32 timer ugentligt, hvilket udløser tre weekendvagter over otte uger. Men hvordan de ligger, er helt op til medarbejderne.

-  Hvis det er bedst for os at arbejde tre weekender i streg, så gør vi det i forhold til en rulleplan, hvor det lå fast, hvornår vi skulle arbejde, siger hun. 

Medarbejdere utrygge ved overgangen

For social- og sundhedsassistent Marianne Madsen er der ingen ulemper ved pusleplaner. Alligevel var der en del skepsis blandt medarbejdere inden overgangen.

- Med rulleplanen vidste man, hvad man havde. Mange havde ikke prøvet at arbejde med pusleplaner før, så de vidste ikke, hvad de kunne få, siger hun.

LÆS OGSÅ: Nyt værktøj giver bedre styr på vagtplanlægningen og indflydelse på arbejdstiden i Helsingør

Stor fleksibilitet fra medarbejdernes side

Det er social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og ufaglærte, der indgår i pusleplanerne, mens hjemmesygeplejerskerne pusler for sig selv.

For hjemmeplejeleder Karin Dieckmann Gregersen udviser medarbejderne meget stor fleksibilitet i forhold til at få vagtplanen til at gå op. 

- Der er perioder, hvor vi slet ikke behøver at holde puslemøder, fordi det hele flasker sig. Mens der andre gange skal pusles lidt mere, siger hun.

Stor interesse fra andre kommuner

Hun møder mange kommuner, der er interesseret i at høre mere om overgangen fra rulleplaner til pusleplaner.

De spørger: 'Hvordan kommer man i gang', og Karin Dieckmann Gregersen svarer altid: 'Inddrag medarbejderne, og tag deres bekymringer alvorligt'.

- Man er nødt til at have lokal-MED med. Medarbejderne og de tillidsvalgte skal have informationer om, hvad planerne er og hvilke fordele, der er. Og så skal man tage en åben dialog. Det kan også være en god ide at få medarbejdere ud og fortælle om, hvordan overgangen har været for dem, siger hun.   

Social- og sundhedsassistent Marianne Madsen kommer gerne ud og fortæller om sine erfaringer:

- Jeg er fortaler for det. Jeg synes, det fungerer rigtig godt, og det gør, at vi kan få en større frihed i vores privatliv, siger hun.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Hedensted gentænker organiseringen af hjemmeplejen:

Pusleplaner er bare én af de ting, der sker i hjemmeplejen i Hedensted Kommune.

Kommunen eksperimenterer nemlig med at organisere ældreplejen på en ny måde og er med i et udviklingsrum sammen med fem andre kommuner faciliteret af Fremfærd Sundhed og Ældre.

Her deler man viden, inspirerer hinanden og bliver klogere på, hvordan hjemmeplejen kan organiseres, så det matcher fremtidens behov om mere nærhed i plejen. 

Projektet hedder 'Nærhed i Omsorg', og i Hedensted Kommune arbejder man blandt andet med mindre selvstyrende teams og med at ændre den måde, man bevilliger ydelser på.

- Selvom pusleplaner er noget for sig selv, så hænger det tæt sammen med 'Nærhed i Omsorg', fordi begge dele handler om at give medarbejderne mere indflydelse på eget arbejdsliv og sikre, at det er de samme medarbejdere, der kommer i borgerens hjem, siger Karin Dieckmann Gregersen, leder af hjemmeplejen vest.  

LÆS MERE om projekt Nærhed i Omsorg