"Det er ikke alle, der kan arbejde i vores hjemmepleje"

Medarbejderne i Faxe går med ind i kampen for at rekruttere kolleger. Fokus er på faglighed, lyst til at lære og den gode arbejdsplads.

Af Sine Molbæk-Steensig 14/11/2022

Der mangler hænder i ældreplejen. 

Rekruttering er en kæmpe udfordring i kommunerne, og der er stor mangel på social- og sundhedspersonale. Nogle gange er der ikke ansøgere til de opslåede stillinger, og så er gode råd dyre.

Derfor har Faxe Kommune valgt at invitere medarbejderne med i jagten på nye medarbejdere. 

Det starter med en god arbejdsplads

Hvis nye medarbejdere skal have lyst til at søge job, og gamle medarbejdere skal have lyst til at blive, så kræver det, at kommunen er en god arbejdsplads. Faxe Kommune er en af de kommuner, der er godt i gang med at omlægge ældreplejen til faste teams, både for at højne tilfredsheden med kommunen hos medarbejderne og hos borgerne. En af hjørnestenene i dette arbejde er, at medarbejderne får større handlerum og mere ansvar.

I næsten et år op til omlæggelsen til faste teams prioriterede Faxe fx møder hver 14. dag med så mange medarbejdere og ledere, der overhovedet kunne undværes fra den daglige drift. Der blev skabt et rum, hvor medarbejdere og ledere frit kunne udveksle ideer og tanker. Langsomt fik man sig talt varmt på, hvilken retning ældreplejen skulle bevæge sig i, hvad der var vigtigt for borgerne, og hvad der var vigtigt som arbejdsplads.

- I den proces var der ikke forskel på, om vi var ledere eller medarbejdere. Vi deltog og bidrog på lige fod. Som medarbejdergruppe er vi blevet hørt, og det har gjort, at medarbejderne føler sig som en stor del af det her projekt, fortæller Dorthe Hansen, tillidsrepræsentant for sosu- og hjemmeplejegruppen Faxe Nord.

Hvad gør en god arbejdsplads?

Medarbejderne i Faxe Kommunes ældrepleje har sat ord på noget af det, der afgør, om de er glade for deres arbejdsplads, og sammen forsøger de at gøre visionen til virkelighed. Her er tre pejlemærker, man stræber efter:

  • Stor indflydelse på planlægningen af eget arbejde
  • Kontinuerligt fokus på faglig udvikling
  • Godt kollegaskab og fokus på opstart af nye kolleger

Læs mere om udviklingen i Faxe: Leder i ældreplejen: Man skal være modig og ydmyg

Vil rekruttere de rigtige

Der går en lige linje fra Faxes store arbejde med involvering af medarbejderne til arbejdet med rekruttering. Konsulent Anne-Marie Lundstrøm er tovholder på Faxe ældreplejes rekrutteringskampagne, som netop nu kører på sociale medier og på kommunens hjemmeside. Hun fortæller, at udgangspunktet for bl.a. den video, du kan se øverst i denne artikel, er medarbejdernes input.

-  I den offentlige debat omkring social- og sundhedsområdet er der nogle gange en fortælling om, at hvis man ikke kan andet, så kan man altid arbejde i hjemmeplejen. Det er bare ikke noget, vores medarbejdere kan genkende sig selv i. De ved godt, at det kræver en høj faglighed, at deres opgaver er komplicerede – og for dem er det ikke bare et arbejde. De går på arbejde for at gøre en forskel. Den historie forsøger vi at fortælle i videoen, siger hun. 

Antallet af ansøgninger er derfor ikke afgørende, når der bliver slået et job op - det handler om, at det er de rigtige mennesker, der søger. 

Faglighed og nysgerrighed rykker

Julie Simonsen er projektsygeplejerske i Faxe Kommunes ældrepleje. Hun fortæller, at faglighed fylder meget for medarbejdernes identitet.

- Vi har virkelig gang i en god bevægelse lige nu, hvor vi rykker på fagligheden med masser af undervisning og tværfaglige møder. Derfor bliver nysgerrighed en vigtig egenskab, når der skal rekrutteres nye medarbejdere. Man behøver nemlig ikke være ekspert i det hele for at være en værdifuld medarbejder, men man skal have lyst til at lære og til at udvikle sig, fortæller Julie Simonsen.

Stolthed og genkendelse blandt medarbejderne

Flere medarbejdere i ældreplejen har givet udtryk for, at de synes, at rekrutteringsvideoen er rigtig god, og de kan se sig selv i dens budskaber. Anne-Marie Lundstrøm fortæller:

- Jeg talte med en medarbejder om videoen. Hun sagde, at den fik hende til at rette ryggen, og at hun virkelig blev stolt af sin arbejdsplads og sit arbejde, når hun så den. 

"Der bliver lyttet til os"

I dagligdagen oplever medarbejderne i Faxe Kommunes hjemmepleje en åbenhed i ledelsesstilen, og at der bliver lyttet til ønsker og ideer.

Der er ikke længere en leder, der alene sidder og træffer beslutninger. Vi bliver hørt og er med i processen.

Dorthe Hansen, TR

Jesper sadlede om

34-årige Jesper Manley Brøgger-Hansen, som du ser i rekrutteringsvideoen, er social- og sundhedsassistentelev i Faxe Kommune.

Han var bygningsmaler i mere end 12 år, før han besluttede sig for at skifte branche. Et skifte han bestemt ikke har fortrudt.

Læs artikel om Jesper

​Medarbejdere: Her er vores vision

I processen for omlæggelse til faste teams er det medarbejderne, der i fællesskab har formuleret både vision, mission og værdier for den samlede ældrepleje. Her har det været afgørende, at det var medarbejderne selv, der satte ord på, hvor man gerne vil hen, og hvilken arbejdsplads man ønsker. De tanker er blevet visuelt udformet som det sejlskib, du kan se her. 

Se billedet i stor version