Praksisnær undervisning

Om inspirationsmaterialet Praksisnær undervisning i skolen

I dette inspirationsmateriale får du viden om og inspiration til, hvordan du kan tilrettelægge din undervisning praksisnær og anvendelsesorienteret.

Af Fremfærd 14/01/2020

Dette inspirationsmateriale er henvendt til lærere og pædagoger i folkeskolen, og formålet er at give dig inspiration til, hvordan du kan arbejde med at gøre undervisningen mere praksisnær og anvendelsesorienteret med afsæt i et dannelsesmæssigt perspektiv. Materialet består af:

  • Et videngrundlag for at arbejde med praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning
  • Didaktiske principper, der kan støtte dig i arbejdet med at tilrettelægge praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning
  • Eksempler der på forskellig vis kan illustrere, hvordan du kan arbejde med praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning
  • Anbefalinger til hvordan den praksisnære og anvendelsesorienterede undervisning kan understøttes på ledelsesniveau.

Vi håber på denne måde, at inspirationsmaterialet kan danne afsæt for at diskutere, kvalificere og videreudvikle den eksisterende praksisnære og anvendelsesorienterede undervisning i folkeskolen. Inspirationsmaterialet kan dermed bruges

  • som inspiration for lærere og pædagoger, der vil arbejde med at gøre undervisningen mere praksisnær og anvendelsesorienteret i et dannelsesperspektiv
  • som grundlag for en målrettet satsning på at udvikle og kvalificere den praksisnære og anvendelsesorienterede undervisning i et dannelsesperspektiv
  • som baggrundsmateriale for pædagogiske drøftelse i både ledelsen, på lærermøder og i faglige teams

Materialet er udarbejdet af VIA University College: Tobias Kidde Skov, Adjunkt VIA Pædagogik og CFU, Mads Brandtsen, Adjunkt VIA Pædagogik og CFU, Helle Munkholm Davidsen, Forskningschef for VIA Center for Innovation og Entreprenørskab og Christina Højlund, Lektor, VIA Pædagogik og CFU. Materialet er blevet til på baggrund af projektet “Styrket inddragelse af den praksisnære og anvendelsesorienterede dimension i folkeskolen”.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.