Nordfyns kommune

Nordfyns rydder op i bøvlet: Slut med plejer og vaner

I Nordfyns Kommune vil ledere og medarbejdere sammen fjerne unødigt bureaukrati og skabe nye løsninger, der frigiver tid til kerneopgaven.

Af Irene Aya Schou 17/05/2021
Fremfærd

I Nordfyns Kommune har ledere og medarbejdere indgået en forpligtende aftale med hinanden. Fagligheden skal slippes fri, og medarbejderne skal inddrages i processer, der har til formål at skabe mindre bøvl og mere tid til kerneopgaven.

Metoden hedder Samskabt styring, og inspirationen kommer fra partssamarbejdet Fremfærd og en række kommuner, der har arbejdet med at ’rydde op’ i den styring, som ikke giver mening og som undergraver motivationen.

- Vi ønsker at skabe mere tid til kerneopgaven og fjerne rutiner og dårlige vaner, som vi har fået tillagt os gennem årene, og som ikke mere giver mening. Der er stor opbakning og vilje til at afprøve Samskabt styring, og vi har tiltro til, at vi kan finde dokumentationskrav, kontrolforanstaltninger mv, som vi med fordel kan rydde op i, siger kommunaldirektør i Nordfyns Kommune Morten V. Pedersen.

Kort om Samskabt styring

Samskabt styring er en ny måde at arbejde med afbureaukratisering på, hvor problemer løses i tæt samarbejde med dem, som styringen vedrører. Metoden er udviklet i samarbejde mellem KL, kommunerne og de faglige organisationer i Forhandlingsfælleskabet og har været afprøvet i en lang række kommuner med støtte fra Fremfærd

Medarbejderne ved, hvor skoen trykker

Med Samskabt styring tager Nordfyns Kommune en armlægning med den afbureaukratiserings-dagsorden, der fylder overalt i den offentlige sektor.

Kommunen kalder projektet "Mindre bøvl og mere mening", og formålet er at involvere alle chefer, ledere og medarbejdere på tværs af hele styringskæden i at få alt det på bordet, der er besværligt, og bagefter finde løsninger.

Processen skal foregå på de enkelte arbejdspladser, og spørgsmålene, der bl.a. skal diskuteres, er: Hvad bøvler i dagligdagen? Hvad spænder ben for, at medarbejdere og ledere kan arbejde med kerneopgaven? Hvor kommer bøvlet fra? Og hvordan kan vi gøre noget ved det?

- Medarbejderne går på arbejde for at bruge deres faglighed og præstere i forhold til kerneopgaven. De ved, hvor skoen trykker, og hvad der bøvler i hverdagen. Derfor er nøglen til succes medinvolvering. Vi forpligter hinanden på at gøre det her sammen, siger Morten V. Pedersen. 

Medarbejderne tripper for at komme i gang

Selvom kommunaldirektør Morten V. Pedersen er bannerfører på projektet, står han langt fra alene. Opgaven har han fået af kommunalbestyrelsen, der har skrevet Samskabt styring ind i budgetforliget for 2021. Med sig har han HovedMED, og undervejs støtter Fremfærd med faglig sparring og vidensdeling med andre kommuner.

Medarbejderne ser frem til arbejdet med at luge ud i hverdagsbøvlet og er klar til at blive inddraget. Det fortæller næstformand i HovedMED, Christina Hald Holm Brusen, der er uddannet sygeplejerske og til daglig arbejder i den kommunale sygepleje.

- Som medarbejdere vil vi gerne inddrages. Mindre bøvl i hverdagen og mere mening vækker genklang hos os. Vi kender arbejdsgangene og oplever situationer, hvor vi tænker: Hvorfor gør vi det her? Det føles som dobbeltarbejde. For hvis skyld udfører vi denne opgave? siger hun.

Timingen er perfekt

Samskabt styring som metode blev første gang introduceret for Nordfyns Kommune på et møde i HovedMED i 2019 af to repræsentanter fra Fremfærd.

Siden har ideen ulmet i organisationen, men nu er timingen perfekt, siger kommunaldirektør Morten V. Pedersen, der hæfter sig ved, at metoden er underbygget forskningsmæssigt bl.a. i kraft af tillidsforsker Tina Øllgaard Bentzens arbejde.

- Vi har tidligere arbejdet med både innovation, samskabelse og kerneopgave. Vi har mange ressourcepersoner, der kan facilitere processer, så vi har et godt fundament at stå på. Samskabt styring giver os en metode, ikke bare til at finde hverdagseffektiviseringer, hvilket er en bunden opgave, men til at gøre det på en måde, der også skaber bedre kvalitet og øger trivslen, siger han.

Inspireret af Høje-Taastrup

Nordfyns Kommune er inspireret af Høje-Taastrup Kommune, der har afprøvet Samskabt styring bl.a. på skoleområdet og i hjemmeplejen. Her viste det sig, at mange af de ting, der bøvlede, var ting, som var skabt lokalt og dermed også kunne ændres lokalt. Det forventer kommunaldirektøren også vil ske i Nordfyns Kommune.

- Vi har ofte stor opmærksomhed på, at det er Christiansborg, der laver benspændene, men ofte er problemerne selvskabte. Det har jeg også erfaring med ved at have fulgt flere frikommuneforsøg, siger Morten V. Pedersen.

Forventning om at alle går i gang

Selvom Nordfyns Kommune ikke har en detaljeret plan for, præcis hvordan processen skal forløbe, er forventningen, at medarbejdere og ledere i alle dele af organisationen fra efteråret vil være i gang.  

- Fra direktionens side har vi sagt: 'Det er vigtigt, at man er i gang indenfor alle direktørområder.' Som leder kan man godt tænke: 'Hvor vigtig er denne dagsorden lige for mig, men det er den altså,' Som leder skal man kunne involvere medarbejderne og gribe medarbejdernes ideer og tanker, siger kommunaldirektøren.

"Vi skal ride på bølgen fra Covid19"

For medarbejderrepræsentant Christina Hald Holm Brusen har det seneste år med Covid19 vist, at det er muligt at arbejde på andre måder og opnå både effektiviseringer, trivsel for medarbejderne og øget kvalitet for borgeren bl.a. gennem brug af videomøder. 

Denne 'Covid19-bølge' skal ledere og medarbejdere ride videre på, når de går i gang med at fjerne bøvl og skabe mere meningsfuld styring, forklarer hun.

- Borgerne har i nogle tilfælde kunnet meget mere, end vi troede. Vi har bl.a. fundet ud af, at vi kan have en anden tilgang til sårpleje i sygeplejen og har brugt muligheden for at have vores sårkonsulent med på video ved de komplekse sår, samt kunne instruere nogle borgere i, hvordan de selv kan varetage sårbehandlingen. Derudover har vi haft medicindosering på video ved nogle borgere. På den måde er vi blevet skubbet ud i at skulle tage nogle modige valg, siger hun.

Det kræver mod ikke at kende svarene

Og mod skal der til, når man vil gøre op med "plejer" og gamle vaner, erkender kommunaldirektør Morten V. Pedersen. Han har en drøm om, at Samskabt styring er første skridt til at skabe en 'forundringskultur', hvor ledere og medarbejdere hele tiden sætte spørgsmålstegn ved: Hvem er det, vores arbejde skaber værdi for? 

- Samskabt styring kræver ejerskab og mod hele vejen rundt. Medarbejderne skal være med til at definere løsningerne og ikke længere sige: 'Bøvl. Det ordner lederne'. Og lederne skal være klar til at inddrage medarbejderne og slippe medarbejdernes faglighed fri. Det gør, at magtbalancen flytter, fordi man som leder åbner for en flanke, hvor man ikke kender svarene, siger han.

Næstformand i HovedMED, Christina Hald Holm Brusen, kan godt genkende billedet af en organisation, der til tider har brug for et blidt skub 'ud over kanten'. Som nyansat i Nordfyns Kommune i 2014 blev hun mødt med sætningen: "Sådan har vi altid gjort". I dag drømmer hun om en mere undrende adfærd.

- Vi skal turde gøre op med gammel kultur og lære af hinanden. Her er Samskabt styring god til at sige: 'Behøver vi gøre det på denne måde? Kan vi lære noget? siger hun. 

Nordfyns deltager i klyngesamarbejde

Nordfyns Kommune deltager i et klynge- og læringssamarbejde sammen med Glostrup og Kolding Kommuner. Samarbejdet er faciliteret af Fremfærd og undervejs vil der blive afholdt fire klyngemøder, hvor kommunerne får fagligt input og et rum til videndeling.

De faglige indspark vil bl.a. handle om, hvordan man faciliterer Samskabt styring. Hvordan man måler effekten, og hvordan man forankrer Samskabt styring og går fra projekt til drift. 

Første klyngemøde er den 2. juni. Kommuner, der vil høre mere om Samskabt styring, er velkomne til at henvende sig til Julie Bak, specialkonsulent i Komponent på juba@komponent.dk

Kommunaldirektør i Nordfyns Kommune, Morten V. Pedersen, ser frem til samarbejdet.

- Netværk og sparring med andre kommuner er noget af det allervigtigste. Det er afgørende at få inspiration udefra og kunne udveksle viden og erfaringer. Vi har tidligere været i netværk omkring samskabelse, og det er bekræftende at vide, både om man er på rette vej, eller at finde ud af, at det man gjorde, alligevel ikke var så fortræffeligt, som man troede.  

Samskabt styring menu