Fremfærd udvikler

Fremfærd skaber fremtidens velfærd

Fremfærd er et samarbejde på tværs af parterne på det kommunale arbejdsmarked om udvikling af velfærdssamfundets kerneopgaver.

Af VPT 01/11/2023

Fremfærd er etableret som en del af overenskomst 2013 og videreført med de efterfølgende overenskomstfornyelser.

Det fælles mål er at skabe effektive arbejdspladser, hvor opgaverne løses i tæt sammenspil med borgerne, og hvor medarbejdere trives.

Fremfærd iværksætter og støtter projekter, indsamler erfaringer og formidler viden. Ambitionen er at skabe gode løsninger for borgeren, trivsel for medarbejderne og effektivitet for kommunen. 

Kerneopgaven udvikles på fem velfærdsområder

Fremfærds arbejde er organiseret i fem velfærdsområder, der tilsammen dækker alle de store velfærdsopgaver i kommunerne.

Et ekspertudvalg på hvert velfærdsområde iværksætter og støtter projekter om udvikling af kerneopgaven og nye måder at arbejde på inden for deres felt, oftest i samarbejde med ledere og medarbejdere i kommunerne.

Ekspertudvalgene på de fem velfærdområder er sammensat af repræsentanter fra de faglige organisationer og fra KL og kommunerne.

Fremfærd skaber resultater på tre niveauer

For borgeren – ved at udvikle nye metoder og praksis på en lang række velfærdsområder med borgeren i fokus. Metoder, som har det til fælles, at medarbejderens opgave er at facilitere borgerens egne initiativer og processer.

For medarbejderne – ved at præsentere bud på nye, tværfaglige samarbejdsformer og kompetencer, som kan sætte medarbejderne i stand til at indgå i relationer til borgerne på nye måder.

For kommunen – ved at bidrage til udviklingen af en ny kommunal rolle, som på nye måder kombinerer kommunernes tre hovedroller som:

  • effektiv leverandør af velfærdsydelser
  • aktiv medspiller i et levende lokalsamfund
  • ramme om et attraktivt arbejdsliv for medarbejdere
    ​​​​​​
Vil du vide mere om Fremfærd?

Kontakt sekretariatet:

Kirsten Tuxen Romsdal
Chefkonsulent,
Tlf: 26 84 20 29
Mail: ktr@fremfaerd.dk

Rikke Schmidt
Konsulent
Tlf: 26 84 27 24
Mail: rs@fremfaerd.dk 

Søren Berg
Sekretariatsleder
Tlf: 20 53 32 56
Mail: sb@vpt.dk

Adresse: Løngangstræde 25, 1., 1468 København K, Danmark

Forside