Om Fremfærd

Fremfærd er et samarbejde mellem parterne på det kommunale arbejdsmarked om at udvikle velfærdssamfundets kerneopgaver.

Af Fremfærd 11/01/2019

Formålet med Fremfærd er gennem samarbejde at bidrage til at udvikle de kommunale kerneopgaver og understøtte et velfærdssamfund, hvor medarbejdernes, borgernes og samfundets ressourcer anvendes bedst muligt. Hvor borgerne ikke bare er kritiske kunder, men så vidt muligt selv er med til at definere og skabe de rigtige løsninger.

Fremfærd iværksætter og støtter projekter, indsamler erfaringer og formidler viden. Projekterne har borgeren i fokus sammen med faglighed, trivsel og effektivitet og iværksættes oftest i samarbejde med ledere og medarbejdere i kommunerne.

Organisering og aktiviteter

Fremfærds arbejde er organiseret i fem ekspertområder, der tilsammen dækker alle de store velfærdsopgaver i kommunerne. Områderne er kernen i Fremfærds aktiviteter. Hvert område iværksætter og støtter projekter om udvikling af kerneopgaven på deres felt. Ekspertområderne er sammensat af repræsentanter fra de faglige organisationer, fra KL og fra kommunerne.

Du kan læse mere om de enkelte ekspertområder ved at klikke dig videre her på siden.

På tværs af ekspertområderne arbejder Fremfærds bestyrelse med at samle og formidle ny viden om udvikling af kerneopgaven, om hvordan der kan arbejdes med mere kerneopgave og mindre bureaukrati og om at udvikle og afprøve forskningsbaserede værktøjer til at forebygge stress.

Du kan læsere mere om de tre bestyrelsesprojekter: ’Kerneopgaven i hverdagen’, ’Mere kerneopgave mindre bureaukrati’ og ’ Ledelse, arbejdsfællesskaber, kerneopgave og stress’ nedenfor.

Fremfærd blev etableret som en del af overenskomst 2013 og videreføres med overenskomstfornyelsen i 2015. Samarbejdet er aftalt mellem KL og Forhandlingsfællesskabet

 

Igangværende bestyrelsesprojekter

Teknologi og Kerneopgave - Sammen om ny teknologi - fase 2

Formålet med projektet er at hjælpe med, at endnu flere lykkes med at bruge ny teknologi til at opnå de ønskede velfærdsgevinster - for eksempel at levere kvalitet i kerneopgaven i en situation med mangel på arbejdskraft. Hertil at skabe viden og eksempler, der kan inspirere kommuner til, hvordan samarbejde om god digitalisering i praksis kan foregå i konkrete teknologiprojekter. Ydermere at komme med konkret inspiration til at etablere en god samarbejdskultur om ny teknologi.

Projektledelse: KL og OAO

 

 

Det videre arbejde med Samskabt styring

Projektet bygger videre på erfaringer fra de tidligere projekter med Samskabt styring.

Formålet er, at flere kommuner bliver opmærksomme på metoden og de virkningsfulde erfaringer, som allerede er indhøstet. Fremfærd har samlet viden og erfaringer, på baggrund af de mange projekter der har anvendt Samskabt styring som metode. Denne viden skal aktiveres så metoden spredes til gavn for flere kommuner
Desuden arbejdes der i projektet på dels at målrette de eksisterende værktøjer, så de umiddelbart og praksisnært kan anvendes i kommunerne, og dels at udvikle nye værktøjer, som gør det lettere for kommunerne at starte et forløb med Samskabt styring.

Projektledelse, KL og Forhandlingsfællesskabet

 

Mere kerneopgave og mindre bureaukrati

Formålet med projektet er at udvikle metoder til afbureaukratisering - i bred forstand - der tilgodeser de tre bundlinjer trivsel, kvalitet og økonomi. At opnå ny viden om, hvad der virker i den sammenhæng og hvilke barrierer, kommunerne kan opleve. Dette er et rammeprojekt, og der arbejdes ligeledes med projekter relateret til rammeprojektet i de enkelte ekspertområder.

Projektledelse: KL og Forhandlingsfællesskabet.

Læs mere om projektet:

Se siden Mere kerneopgave mindre bureaukrati 

 

 

Ledelse, arbejdsfællesskaber, kerneopgave og stress

Formålet med projektet er at udvikle og afprøve nye kommunikations- og læringsværktøjer til at forebygge stressrelateret sygefravær. Projektet flytter fokus fra det individuelle til det relationelle med henblik på at skabe større handlingskompetence og tager afsæt i Pernille Steen Pedersens forskning (CBS), der beskriver skam som et nyt arbejdsmiljøproblem i forbindelse med stressrelateret sygefravær.

Projektledelse: KL, Forhandlingsfællesskabet og FOA

Læs mere om projektet:

Kommunale parter indleder stort stressprojekt

Forsker på vej med værktøjer: Vi skal forstå mennesket bag stressreaktionen

Kommuner i stressprojekt: Vi skal lære at skabe en bæredygtig arbejdskultur

 

Afsluttede bestyrelsesprojekter

Teknologi og kerneopgave – En antologi om perspektiv og en metode til praksis

Projektet vil bidrage til, at teknologi og digitalisering tages i brug på en måde, der understøtter arbejdet med kerneopgaven, og at det sker gennem dialog med og inddragelse af medarbejderne.

Projektet vil munde ud i en antologi som kommunerne på tværs af fagområder kan bruge som udgangspunkt for dialog om den teknologiske udvikling og muligheder ift. løsningen af kerneopgaven.

Desuden vil projektet udvikle metoder som kommunerne kan anvende eller lade sig inspirere af i arbejdet med udviklingen og implementering af teknologiske løsninger i løsningen af kerneopgaven.

Projektledelse: KL, OAO og FOA

 

Kerneopgaven i hverdagen

Projektet skal samle, operationalisere og formidle den forskningsmæssige viden om udvikling af kerneopgave og offentlig opgaveløsning.

Projektledelse: KL og Forhandlingsfællesskabet

Projektet har udgivet en række papirer og udgivelser.

Se alle projektets udgivelser om kerneopgaven på siden her. 

Download også Kerneopgaven i hverdagen

 

 

Download magasiner fra Fremfærd

Fremfærd har fået udarbejdet to magasiner med kerneopgaven som omdrejningspunkt.

Du kan downloade dem begge nedenfor. 

 

FREMFÆRDS BESTYRELSE

Kristian Heunicke Formand for bestyrelsen Direktør, KL

Elisa Rimpler Næstformand for bestyrelsen Formand, BUPL

Thomas Enghausen Næstformand, FOA

Camilla Gregersen Formand i DM, Næstformand i Akademikerne

Pia Lund Jeppesen Næstformand, HK Kommunal

Ghita Parry Formand, Kost & Ernæringsforbundet / Sundhedskartellet

Helle Basse Sekretariatschef, Forhandlingsfællesskabet

Jane Møller Pedersen Kontorchef, KL

Birgitte Lundgren Kommunaldirektør, Rudersdal Kommune

Rikke Vestergaard Kommunaldirektør, Esbjerg Kommune

 

FREMFÆRDS STYREGRUPPE

Sanne Brønserud Larsen Chefkonsulent, KL

Henrik Carlsen  Chefkonsulent, Forhandlingsfællesskabet
 

Kontakt Fremfærds sekretariat

Søren Berg Sekretariatsleder
sb@vpt.dk, Tlf: 20 53 32 56

Kirsten Tuxen Romsdal Konsulent
ktr@fremfaerd.dk, Tlf: 2684 2029

Rikke Schmidt Konsulent
rs@fremfaerd.dk, Tlf: 2684 2724

Adresse: Løngangstræde 25, 1.,1468 København K, Danmark
CVR-nr. 52592011

Email: fremfaerd@fremfaerd.dk

www.:  http://www.fremfaerd.dk
Følg Fremfærd på LinkedIn