Før I går i gang med samskabt styring - råd fra de øvede

Tilpas og oversæt metoden til jeres organisation, skab tillid og afsæt tid og ledelseskraft. Det er blandt rådene, før I går i gang.

Af Irene Aya Schou 09/05/2023
Fremfærd

Samskabt styring kræver, man som organisation er parat til at investere nogle ressourcer. Det kræver et minimum af tillid, det kræver ledelesesopbakning, og så skal metoden oversættes til hver enkelt organisation. 

De medvirkende i filmen

I denne video kan du høre Lars Holte, kommunaldirektør i Høje-Taastrup Kommune, tillidsforsker Tina Øllgaard Bentzen og Michael Seifert, miljømedarbejder og næstformand i Hovedudvalget i Glostrup Kommune fortæller om, hvad man skal huske, før man går i gang med en samskabt styringsproces.

- Hvis du skal samskabe noget, så skal det være nogenlunde ligeværdige parter, der skal samskabe. Ellers bliver det jo skabelse på andres vilkår, siger Lars Holte i filmen. 

Bedre løsninger i Glostrup

I Glostrup Kommune har de arbejdet med samskabt styring siden 2021. Metoden bruges til at finde løsninger, der ikke bare giver effektive løsninger men også bedre arbejdsmiljø og mere tid til kerneopgave. 

- Der kommer noget gavnligt ud af det, men det kræver selvfølgelig, at man sætter sig ind i metoden, og at man både som medarbejdere og ledelse sætter tid af til at arbejde med det, siger Michael Seifert. 

Værktøj

SWOT-analyse

Brug den klassiske SWOT-analyse til at skabe et mere strategisk overblik over jeres udfordring og den kontekst, den findes
i. Kortlæg i første omgang hvilke styrker og svagheder, I kan se, som internt hos jer kan have en effekt på udviklingen af nye løsninger. Vurdér derefter, hvorvidt der er vigtige muligheder eller trusler/barrierer i omverdenen/udefrakommende, som I skal tage højde for, når I skal løse det, der bøvler hos jer.

Før forløbet går i gang - flere råd

Når I som kommune vil i gang med at arbejde med samskabt styring, skal forløbets rammer, indhold og deltagelse fastlægges.

Ledelsen og ét eller flere MED-udvalg skal tage stilling til, hvordan metoden skal tilpasses til forholdene i netop jeres kommune, og på hvilket områder metoden skal anvendes fx ældreområdet, børneområdet eller det specialiserede socialområde.

I skal tage stilling til, om det er et helt område, der skal i gang med at udvikle bedre styring, eller om I vil starte med nogle konkrete institutioner. Der skal udpeges ledere og medarbejdere, der skal have en mere aktiv rolle i forløbet og som for eksempel skal sørge for, at relevante kolleger, borgere, samarbejdspartnere eller andre bliver involveret undervejs. 

Dernæst skal I tage stilling til, om der er bestemte styringsredskaber eller styringsudfordringer, som er genstand for forløbet. Vil I undersøge og udvikle lokal dokumentation? Eller er det for eksempel en ny visitationsmodel, I ønsker at udvikle?

Giver det mening, at det er en åben proces, hvor ledere og medarbejdere selv udpeger den styring, de oplever som forstyrrende i arbejdet? Eller vil I bruge samskabt styring mere strategisk til at implementere eksempelvis ny lovgivning?

Samskabt styring menu