Titti og Michael

Vi finder det gode arbejdsliv i hinanden

Omorganiseringer og forandringer er et vilkår på mange arbejdspladser, så hvordan kan vi mindske usikkerhed og styrke trivslen?

Af Sine Molbæk-Steensig 08/05/2023

Situationen var uholdbar. Et stort center var blevet skilt i to. Næsten hele ledelseslaget var sygemeldt med stress, og APV’ens trivselstal var blodrøde. Medarbejdergruppen var så hårdt presset af omorganiseringen, opsigelser, hårdt arbejdspres og ansættelsesstop, at de sendte en ”bekymringsskrivelse” om dårligt arbejdsmiljø til den øverste ledelse i kommunen.

Derfor var de to centre på Odsherred Rådhus – Center for Erhverv, Plan og By samt Center for Miljø og Teknik – da også helt enige om, at de måtte gøre noget. En del af svaret blev at række ud til SPARK, Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne.

Forandringer er et vilkår

- I vores type arbejde er vi faktisk blevet vant til omorganiseringer. Når vi ser på udviklingen hen over de seneste 10 år, så er det næsten mere reglen end undtagelsen, at der sker ændringer. Vi er en arbejdsplads under stadig forandring. Det lægger dog et vist pres på både medarbejdere og ledere, så vi var interesserede i at blive bedre til at navigere i forandringerne i et rum af tillid og gensidig respekt.

Det fortæller Michael Kappendrup Bay, der blev Centerchef for Center for Miljø og Teknik.

Tillidsrepræsentant Titti Donsted fortæller, at kombinationen med at arbejde i et politisk system med korte deadlines og meget samvittighedsfulde medarbejdere yderligere skabte et pres i organisationen.

Fokus på samarbejde og relationer

Sammen med konsulenterne i SPARK blev de to MED-udvalg på Odsherred Rådhus enige om, at det primære fokus i SPARK-forløbet skulle være at styrke samarbejdet og relationen til hinanden på tværs af centrene.

- Det handler i bund og grund om at skabe en kultur, hvor vi rykker sammen og løfter sammen. Vi skal føle os trygge ved hinanden, så ingen er bange for at fortælle, at man har travlt og bede om hjælp, siger Titti Donsted.

Trygge rum med åbenhed

Som et første skridt arbejdede man med at gøre SPARK-møderne til trygge rum, hvor man kunne være helt ærlige over for hinanden. Og det lykkes.

- Jeg er blevet positivt overrasket over, hvor meget vi har kunnet rykke os, når vi får sat en tillidsfuld ramme. Når vi kan tale åbent om de udfordringer, vi har, og hvordan vi løser dem, så er det meget nemmere at finde løsninger og navigere i omskiftelighed, siger Michael Kappendrup Bay.

Det har også afspejlet sig i det interne samarbejde på rådhuset, fx i forbindelse med politiske udvalgsmøder.

- Der er sket en kulturændring, hvor vi er blevet bedre til at stikke hovederne sammen efter møderne og finde ud af, hvordan vi bedst samarbejder om at løse de opgaver, der opstår i forbindelse med de politiske beslutninger, fortæller tillidsrepræsentant Titti Donsted.

Wall of fame og sociale arrangementer
Odheereds wall of fame

Prøvehandlinger er altid omdrejningspunktet i et SPARK-forløb. Med prøvehandlinger kan man nemlig komme hurtigt fra start og afprøve løsninger og se, hvilken effekt de har, inden de bliver rullet ud i stor skala.

Noget af det, som Odsherred Rådhus har prøvet af med succes, er at etablere en ”wall of fame”. Nu hænger der fotos på væggene af alle medarbejderne og lidt information om, hvad de arbejder med, og hvem de er som mennesker.

- Dels er vi mange ansatte, og dels har der været stor personaleomsætning, og så er det rart, at man lige kan få sat et ansigt på de andre og få overblik over, hvem man kan trække på i forskellige situationer, siger Michael Kappendrup Bay.

Et andet tiltag har været at nedsætte en gruppe, der sørger for sociale arrangementer og for at skabe rammer for at lære hinanden bedre at kende – også på tværs af centrene.

Vi har rykket os!

Undervejs i SPARK-forløbet har de to MED-udvalg oplevet, at der er blevet bedre stemning, mere motivation og opbakning på rådhuset. Der er opstået et fælles sprog og en fælles opmærksomhed på at tage vare på arbejdspladsen – også når opgaverne bliver mange.

Derfor var de nysgerrige på, om medarbejderne oplevede det samme. Man besluttede at gennemføre en ny APV, som heldigvis bekræftede MED-udvalgets opfattelse med en markant bedre måling og gode tilbagemeldinger fra medarbejderne.

Jeg er blevet meget opmærksom på, hvor vigtigt det er for os som tillidsvalgte, at vi selv tager initiativ i forbindelse med fx omstruktureringer. Vi skal lære at se det som en åbning. Når vi får gode ideer og selv opsøger mandatet, i stedet for at vente på hvad ledelsen spiller ud med, så får vi indflydelse og er med til at sætte retningen.

Titti Donsted, tillidsrepræsentant

Rustet til nye forandringer

Michael Kappendrup Bay og Titti Donsted er enige om, at arbejdet med psykisk arbejdsmiljø er en ongoing proces. Og netop den indstilling er god at have i et omskifteligt politisk miljø, for der er netop trådt nye omstruktureringer i kraft: De to centre er nu atter omstruktureret og blevet slået sammen til et og har også fået tilføjet et ekstra Center for Kultur og Fritid - altså gået fra tre centre til et.

- Vi er så glade for, at vi deltog i SPARK-forløbet og fik styrket vores samarbejde på tværs af centrene. Det gør det meget nemmere for os i den nye organisering, siger Michael Kappendrup Bay.

Titti Donsted supplerer:

- Vi kender hinanden, og vi har et tillidsfuldt samarbejde. Nu skal vi have de nye medarbejdere med på vognen og sørge for, der også bliver plads til dem og deres kultur.

Hvordan kan SPARK hjælpe jer?

Hos SPARK kan MED-udvalg og TRIO’er få et forløb med en eller flere af SPARKs konsulenter. Grundtanken er, at arbejdspladserne skal rustes til selv at kunne arbejde med forskellige typer udfordringer, så udvikling ikke bliver afhængig af en ekstern konsulent.  

SPARK tilbyder både forløb for den enkelte arbejdsplads men også fællesforløb, hvor flere arbejdspladser går sammen om at styrke det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere om SPARKs forskellige tilbud

Kunne et gratis SPARK-forløb være noget for din arbejdsplads?

SPARK tilbyder støtte indenfor temaerne:

 • Forandringer & omstillinger 
 • Forbedret samarbejde mellem medarbejdere og/eller ledere
 • Risiko for vold og trusler
 • Chikane og mobning
 • Alenearbejde 
 • Problemstillinger i forhold til arbejdets indhold, omfang og udførelse

Læs mere og ansøg

SPARK-linjen: Få hjælp til arbejdet med psykisk arbejdsmiljø 

33 70 34 00

SPARK-linjen er til dig der: 

 • Er AMR, TR eller leder i et MED-udvalg, en arbejdsmiljøgruppe, eller indgår i et TRIO samarbejde

Det kan I få hjælp til:

 • Sparring om arbejdet med psykisk arbejdsmiljø i netop jeres situation
 • Inspiration til metoder og værktøjer I kan bruge
 • Ideer og redskaber til samarbejdet i MED-udvalg og TRIO
 • Afklaring om hvorvidt et SPARK-forløb er noget for jeres arbejdsplads

SPARK-linjen er åben mandag til torsdag mellem 9-14 på telefon 33 70 34 00.

Du kan også skrive til os på info@sparkweb.dk og aftale et tidspunkt, hvor vi ringer dig op eller mødes virtuelt.

SPARK menu