Forandringer

Da flygtningene kom til Rødbyhavn
En dag i september strømmede det pludseligt ind med flygtninge på havnen i Rødby, og Lolland Kommune stod med en hasteopgave af de sjældne. Politi, beredskab og kommunen gik i hurtigt samarbejde, og flere af kommunens medarbejdere fik et par usædvanlige arbejdsdage. Læs hvordan de håndterede situationen her.