Hold fast i forandringer og nye tiltag

Nogle gange løber gode tiltag ud i sandet – hvordan holder vi fast og får dem forankret på arbejdspladsen?

Af Sine Molbæk-Steensig 11/11/2020

Mange arbejdspladser oplever, at det kan være svært at holde fast i nye tiltag og få dem forankret på arbejdspladsen. Det kan der være mange årsager til.

Hvorfor er det svært at holde fast i nye tiltag?

Ofte sker det, at ledelse og medarbejdere falder tilbage i gamle vaner og rutiner i en travl hverdag. Måske har man ikke involveret de rette medarbejdere i processen, så det nye tiltag mangler opbakning eller er udformet på en sådan måde, at det ikke giver mening for kollegerne.

Men det kan også være fordi, der simpelthen ikke er lagt en plan for, hvordan man holder fast, følger op og evaluerer på de nye tiltag.

Læg en plan

Det skal tænkes ind fra starten af, hvordan man holder fast. Både i forhold til at få involveret relevante medarbejdere, men også at få fordelt ansvar, opgaver og lavet aftaler om hvem, der gør hvad og hvornår.

Så hvad er vigtigt? Vi har samlet fem gode huskeråd, I kan bruge i jeres TRIO eller MED-udvalg:

  1. Involver de relevante medarbejdere løbende
  2. Del ansvar og opgaver, og gør det tydeligt, hvem der gør hvad hvornår
  3. Sørg for løbende at have fokus på, om nye initiativer fortsat skaber værdi, eller om der er noget, der skal justeres undervejs. Sæt det i kalenderen
  4. Hold øje med resultaterne, og glæd jer, når det lykkes
  5. Vær åbne for, at der kan opstå nye ideer eller forbedringer – og vær ikke bange for at prøve dem af

Følg op

Det er ofte TRIO eller MED-udvalg, der har det overordnede ansvar for at udrulle og følge op på nye initiativer og tiltag.

Der findes en række simple værktøjer, som kan hjælpe med at sætte struktur på indsatsen og gøre det lettere at følge op på nye tiltag. Her får du tre bud:

  • Den dynamiske opfølgningsmodel 
  • SPARKs handleplan
  • "Siden sidst"

Den dynamiske opfølgningsmodel

Den dynamiske opfølgningsmodel gør det tydeligt, hvordan nye tiltag bliver gennemført over tid.

Man skriver de tiltag, man har besluttet at sætte i gang, ned på post-its og placerer dem i første kolonne - "tiltag". Når man så går i gang med et tiltag, så flytter man den post-it til næste kolonne, "startet". Hvis tiltaget er godt på vej, rykker man det til tredje kolonne, "godt i gang". Når tiltaget er implementeret eller afsluttet, så flyttes det til sidste kolonne, "i mål". Nogle gange er der tiltag, der skal parkeres for en tid – så kan I flytte det til parkeringspladsen i bunden af modellen.

Modellen kan fx hænge i jeres mødelokale. Den giver et let og overskueligt overblik over, hvad der er sat i gang, og hvor langt I er kommet.

Den dynamiske opfølgningsmodel

SPARKs handleplan

Handlingsplanen fra SPARK kan hjælpe jer med at skabe et godt overblik over processen, når I sætter nye tiltag i gang.

Handlingsplan fra SPARK

Metoden "Siden sidst"

"Siden sidst" er god at bruge, når man vil sikre læring fra de tiltag, der sættes i gang i organisationen. Metoden kan bruges af TRIO, MED, mindre teams og arbejdsgrupper.

"Siden sidst" er god at bruge, når man vil sikre læring fra de tiltag, der sættes i gang i organisationen. Metoden kan bruges af TRIO, MED, mindre teams og arbejdsgrupper.

"Siden sidst" er bedst at bruge, når forandringsprocessen er godt i gang eller ved at være slut, så deltagerne har en række erfaringer at trække på. Metoden kan med fordel følges af en handleplan for hvem, der gør hvad hvornår. 

Læs om arbejdsplads der har brugt "Siden sidst"

Ansøg nu
SPARK

Læs mere om, hvordan SPARK kan hjælpe jeres arbejdsplads.

Det tilbyder SPARK

Søg et gratis forløb med en SPARK-konsulent .

Gå til ansøgningsskema

SPARK menu