IGLO-model

IGLO-metoden: Hvem har ansvaret for hvad?

IGLO-metoden kan bruges i arbejdet med at styrke trivslen på arbejdspladsen og forebygge stress. Metoden skaber overblik, når der skal prioriteres og planlægges handling, og gør det klart, hvad de enkelte dele af arbejdspladsen kan bidrage med.

Af Sine Molbæk-Steensig 31/07/2018

IGLO-metoden gør det klart, hvad de enkelte dele af arbejdspladsen kan bidrage med i trivselsarbejdet. Metoden tager udgangspunkt i, at hvis det psykiske arbejdsmiljø skal udvikles og forbedres, har alle dele af organisationen en vigtig rolle at spille. Hvert niveau har sine muligheder for at støtte op om arbejdspladsens trivsel. I bruger IGLO-metoden til at forberede, hvordan hver enkelt idé eller tiltag rent praktisk skal føres ud i livet.

IGLO står for:

  • Individet 
  • Gruppen
  • Ledelsen
  • Organisationen

Brug fx IGLO-metoden, efter I har genereret idéer med en omvendt brainstorm

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.