Faglært på plejehjem

Faglært plejepersonale på vej på Læsø

Med et fleksibelt på-vej-til forløb får Danmarks mindste kommune mulighed for at sikre faglært plejepersonale til fremtidens ældrepleje.

Af Den opsøgende indsats 25/01/2024

Læsø huser Danmarks ældste befolkning. Samtidig er den lille ø i Kattegat, halvanden times sejlads fra Frederikshavn, Danmarks mindste kommune med 1.800 indbyggere og godt 200 kommunale medarbejdere.

Der er mange borgere at passe i hjemmeplejen og på øens plejecenter, og nyt plejepersonale står sjældent i kø for at købe billet til færgen, der afgår fra Frederikshavn tre-fire gange i døgnet. Men hvad gør man så, når man mangler medarbejdere, ikke mindst faglærte medarbejdere?

Brug for en særlig indsats

- Vi arbejder rigtig meget for at rekruttere folk. Vi arbejder rigtig meget for at fastholde folk. Men vi er også godt klar over, at det ikke er nok, forklarer Helle Carlsson Kunckel Christensen, der er forvaltningschef i Ældre og Sundhed i Læsø Kommune.

Det var derfor med håb om at finde en fleksibel løsning, der kunne tilgodese Læsøs særlige forhold og behov for mere faglært plejepersonale, at Helle Carlsson Kunckel Christensen kontaktede Den opsøgende indsats. 

På-vej-til forløbet giver fleksibilitet

Sammen med social- og sundhedsskolen SOSU Nord gik Helle Carlsson Kunckel Christensen og Tanja Ferslev, som er konsulent i Den opsøgende indsats, i gang med at udarbejde en plan for opkvalificering af kommunens ufaglærte plejepersonale med afsæt i Ufaglært til Faglært-puljen.

Puljen støtter to typer af uddannelsesforløb: En erhvervsuddannelse, som fører til faglært niveau, og et på-vej-til faglært forløb, der leder på vej til at blive faglært.

- Fordelen ved et på-vej-til forløb er den fleksibilitet, der følger med. Forløbet er indrettet sådan, at medarbejderne kan starte med at tage en eller flere pakker bestående af relevante AMU-mål, der er meritgivende på den ønskede erhvervsuddannelse, som de så kan færdiggøre på et senere tidspunkt, forklarer Tanja Ferslev.

Læs mere om Ufaglært til Faglært-puljen her

Den perfekte løsning

For Læsø er på-vej-til forløbet den perfekte løsning. Med få hænder til at tage sig af driften og udfordringer med at rekruttere vikarer fra fastlandet tilbyder På vej til- forløbet nemlig den nødvendige grad af fleksibilitet, som den lille ø med de store udfordringer har brug for.

Tanja Ferslev peger på, at forløbet netop er en fordel for arbejdspladser, hvor det kan være svært at undvære medarbejderne i længere perioder, fx pga. mangel på vikarer.

- Når driften kan bære det, så kan medarbejderne tage resten af den ønskede erhvervsuddannelse modregnet den undervisning, de har gennemført på På vej til-forløbet, siger hun.

Læsø-modellen er hele umagen værd

Læsøs uddannelsesplan (se nedenunder) har fået navnet Læsø-modellen, og i kommunen er forventningerne til Læsø-modellen tårnhøje. Det er planen, at alle ufaglærte medarbejdere i kommunens ældre og sundhedspleje skal gennemføre forløbet.

Og det forpligter hos kommunen, der ved, at der ligger en vigtig opgave i at motivere og understøtte medarbejderne før, under og efter uddannelsen.

-Jeg er så gammel, at jeg har været med til at stå og kigge på skolerne og sige: Vi leverer, I må sørge for at få dem uddannet. Men nej, vi er nødt til at sikre, at de medarbejdere, vi har, faktisk er motiverede og klar, siger forvaltningschef Helle Carlsson Kunckel Christensen.

Derfor stiller kommunen selv lokaler, lektiecafé, vejledere, tutorer, træningslokaler og praktik til rådighed for medarbejderne.

Håbet er, at første uddannelseshold springer ud som faglærte i maj måned.

Og det er al umagen værd - for ti faglærte social- og sundhedshjælpere mere er mange for Danmarks mindste kommune.

Læsø-modellens tre trin på vej mod faglært
  1. Først bliver medarbejderne i kommunen afklaret og tilbudt opkvalificering af deres basale færdigheder i samarbejde med AOF og under indsatsen Bedre til ord, tal og IT.
  2. Dernæst indgår medarbejderne i et På vej til-forløb bestående af to pakker af AMU-kurser. Undervisningen forgår over syv uger på Læsø eller online, så både medarbejdere og undervisere belastes mindst muligt af den lange rejsetid til og fra øen.
  3. Den sidste del af medarbejdernes rejse mod at blive faglærte er en 10-ugers erhvervsuddannelse, EUV1. Denne del forgår under normale omstændigheder på uddannelsesstedets faciliteter, men Læsø Kommune og SOSU Nord har fået tilladelse til at afvikle forløbet på øen.
Kontakt den opsøgende indsats

Har I brug for en en snak om mulighederne for at opkvalificere medarbejdere og for at få viden om de økonomiske muligheder?
Kontakt teamet

Hvem er vi?

Her kan du møde teamet bag Den opsøgende indsats for uddannelse & kompetenceudvikling.

Se medarbejderne

Uddan dine medarbejdere til faglærte med Ufaglært til Faglært-puljen

Der kan søges tilskud til de medarbejdere, der ønsker en faglært uddannelse eller et forløb på vej til at blive faglært. Medarbejderen skal være omfattet af en 3F eller FOA-overenskomst, have to års anciennitet i kommunen og være over 25 år.

På-vej-til faglært:
Tilskuddet beregnes med et fast beløb på 101,60 kr. pr. medarbejder pr. time.
100 % af deltagerbetalingen

Et fuld faglært EUV-forløb: Tilskuddet dækker differencen mellem ordinær løn og elevløn/uddannelsesløn inkl. pension (hvor det er aftalt) pr. måned.

Se trin for trin-guide til Ufaglært til faglært-puljen

Uddannelse & kompetenceudvikling