Uddannelsen overraskede, nu er Kenneth sulten efter mere

Midler fra Ufaglært til Faglært-puljen giver renovationsarbejdere fra Rødovre Kommune sammenhold og faglige kompetencer.

Af Den opsøgende indsats 13/11/2023

I Affald og Genbrug havde ledelsen længe overvejet at tilbyde medarbejderne opkvalificering. Faktisk siden det blev politisk vedtaget, at arbejdet med indsamlingen af affald hos borgerne skulle hjemtages til Rødovre Kommune og ind under Affald og Genbrug i 2020. 

De planer spændte corona-krisen imidlertid ben for i første omgang. 

Men intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Og da ledelsen genbesøgte idéen i 2022, havde alle medarbejderne nået at være ansat i kommunen i to år. 

Det betød, at alle de ufaglærte medarbejdere opfyldte kravene til at modtage midler fra uddannelsespuljen Ufaglært til Faglært, som giver dem mulighed for at opretholde deres løn under uddannelse.

Affald og Genbrug kontaktede derfor Den Opsøgende Indsats for uddannelse og kompetenceudvikling, som hjalp ledelsen med at få styr på økonomien omkring opkvalificeringsforløbet samt ansøgningen til midlerne fra puljen. 

Et frivilligt tilbud om uddannelse

Med puljepengene og økonomien på plads kunne Affald og Genbrug nu tilbyde medarbejderne kompetenceafklarings- og uddannelsesforløb. 

I kompetenceafklaringsforløbet får medarbejderne kortlagt deres kompetencer, hvorefter de modtager målrettede tilbud om kurser og uddannelser.   

Fra ledelsens side er forhåbningen, at forløbet kan styrke medarbejdernes kompetencer og give et højere serviceniveau ude hos borgerne, men også gøre medarbejderne mere stolte af deres arbejde og faglighed.

- Jeg tror, det giver dem noget stolthed, viden og en tro på, at de kan noget mere. De får nogle kompetencer, som gør dem mere værd på arbejdsmarkedet, forklarer Thomas Jørgensen, leder af Affald og Genbrug. 

Det er også vigtigt for Thomas, at medarbejderne selv er med på idéen og føler, at det er for dem, at forløbet bliver sat i gang. De må ikke føle sig tvunget.

- For os har det været frivilligt. Vi har ikke tvunget nogen til at tage et kursus. 

En tilgang som tillidsrepræsentanten, Christian Bundgaard, bakker op om:

- Det er vigtigt, at medarbejderne ikke føler det som et nederlag, hvis de ikke vil i uddannelse eller ikke kan gennemføre.

Bred opbakning

Bekymringerne var dog til at overse blandt medarbejderne. 

19 ud af 21 medarbejdere valgte nemlig at tage imod tilbuddet om kompetenceafklaring og uddannelse. 

Det er der formentlig flere forklaringer på, mener Thomas, som tænker at eventuelle bekymringer er blevet opvejet af gevinsten:

- Jeg tror, at en af fordelene, som de ser, og grunden til, at de har overvundet sig selv, det er nok, at de stiger nogle løntrin ved endt uddannelse.

Et perspektiv han deler med kranføreren, Kenneth Ekstrøm Petersen:

- Hvis jeg skal være helt ærlig, så var det primært lønstigningen, der trak i første omgang.

Mere end bare en økonomisk gulerod

Kenneth var en del af den første gruppe af medarbejdere fra Affald og Genbrug, der blev tilbudt kompetenceafklaring og efterfølgende uddannelse som faglært chauffør. 

For blot et år siden havde han slet ikke forestillet sig, at han nu skulle stå med et svendebrev i hånden. 

- Det var ikke ligefrem uddannelse, som jeg gik og tænkte på. 

Men uddannelsen til chauffør har overrasket Kenneth positivt af flere grunde. Ikke mindst pga. underviserne selv:

- Det har været en fed uddannelse. Lærerne er vildt kompetente. Man mærker tydeligt, at de har prøvet det hele på egen krop, og jeg har aldrig følt, at jeg har spildt tiden til undervisningen. 

Og det kommer bag på ham: 

- Jeg tænkte faktisk ikke, at der var meget nyt, jeg kunne lære. Men nu sidder jeg her og er faktisk sulten på mere.

En anden overraskelse var, at en stor del af undervisningen handlede om medarbejdernes egen sikkerhed under arbejdet. 

- Det er en af de største forskelle, jeg har mærket, efter vi er kommet ind under kommunen. At der bliver tænkt på os på den her måde. Forholdene var også fine nok, da det var privat, men vi talte ikke på den måde om vores egen sikkerhed.

Vejgodstransportuddannelsen

Titel: Faglært chauffør

På Vejgodstransportuddannelsen specialiserer du dig som enten godschauffør, renovationschauffør, tankbilchauffør eller flyttechauffør.

Uddannelsen består af et grundforløb, der tages på en erhvervsskole og varer 20 eller 40 uger, samt et hovedforløb, der veksler mellem perioder på din læreplads og perioder på skolen.  

Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve, hvor du får papirer på dine nye kvalifikationer.

Hjælp til økonomi, planlægning og logistik

Mens medarbejderne er væk på uddannelse, opretholder Affald og Genbrug driften med hjælp fra vikarer.

- Vi har måtte ansætte nogle flere vikarer i perioden, som primært bliver finansieret ved tilskuddet fra den kommunale kompetencefond, forklarer Thomas Jørgensen, leder af Affald og Genbrug. 

For at holde niveauet har Affald og Genbrug, i samarbejde med 3F og skolen, også planlagt forløbet sådan, at hold af fem til seks medarbejdere er afsted på skole ad gangen. 

På den måde sikrer Affald og Genbrug, at vikarerne supplerer den erfarne arbejdskraft fremfor helt at erstatte dem. 

Godt samarbejde på uddannelsen

At være afsted på uddannelse sammen med kollegaerne havde også den afledte effekt, at det skabte tryghed og godt sammenhold. 

- Jeg føler helt klart, at jeg lærte mine kollegaer bedre at kende under uddannelsen, fortæller Kenneth og tilføjer, at han i øvrigt også lærte mange nye mennesker at kende på det åbent udbudte uddannelseshold.

Han føler, at det især var et plus, at deltagerne på uddannelsen havde forskellige fagligheder, de kunne byde ind med efter behov. For Kenneth og kollegaerne kom det til udtryk, da de måtte bede om hjælp til IT-delen af undervisningen:

- Det var lidt af en overraskelse, at mange af opgaverne skulle løses i PowerPoint. Det har vi ikke rigtigt arbejdet med før. Heldigvis kunne vi hive en af de unge på uddannelsen ind i gruppen, der kunne vise os ældre, hvordan man gjorde. Det var fedt.

Fremtidssikrede medarbejdere er en gevinst

Som uddannet chauffør kan Kenneth se tilbage på et forløb, der både har været udfordrende, men også har givet ham nye kompetencer og mere selvtillid. 

- Jeg føler mig mere kvalificeret til mit arbejde, men også helt klar til at kunne løse andre opgaver i andre roller i fremtiden, hvis det er det, jeg ønsker. På den måde føler jeg, at uddannelsen har givet mig flere muligheder og en tryghed i at være fremtidssikret.

Da det første hold først netop er blevet færdige, tør Thomas ikke spå om effekten ude hos borgerne endnu, men han mærker et tydeligt skift i, hvordan de færdiguddannede taler om uddannelse og egne kompetencer:

- Der er et udbytte i, at man i hvert fald snakker om det på en anden måde, og man får et større vidensniveau.

Og særligt det nye vidensniveau er en bonus for koordineringen af driften. 

- De har alle sammen krancertifikat, og de må alle sammen køre alle de typer køretøjer, vi har.

3 råd til dig, der vil opkvalificere dine medarbejdere
  1. Undersøg om dine medarbejdere har mulighed for at søge om midler i Ufaglært til faglært puljen for at bevare deres løn under uddannelse.
     
  2. Hav styr på vikardækningen, så I kan opretholde driften, mens dine medarbejdere er under uddannelse.
     
  3. Giv medarbejderne mulighed for at deltage på samme hold – det giver tryghed og fælles faglighed.
Kontakt den opsøgende indsats

Har I brug for en en snak om mulighederne for at opkvalificere medarbejdere og for at få viden om de økonomiske muligheder?
Kontakt teamet

Hvem er vi?

Her kan du møde teamet bag Den opsøgende indsats for uddannelse & kompetenceudvikling.

Se medarbejderne

Uddannelse & kompetenceudvikling