Omsorghjælper i samtale  med ældre mand

Jeg lærer meget, når jeg afprøver min viden i praksis

Phuong er på vej til faglært med et fleksibelt forløb, hvor hun veksler mellem at gå i skole på SOSU H og på arbejde på et plejecenter.

Af Pernille Søndergaard 02/04/2024

Phuong Thi Nguyen kom til Danmark fra Vietnam for 12 år siden og har de seneste to et halvt år arbejdet som ufaglært omsorgsmedarbejder på Plejecenter Sølund i København. Inden da arbejdede hun som ufaglært rengøringsmedarbejder i en privat hjemmepleje.

Men hun er ved at kunne se en ende på et arbejdsliv som ufaglært.

I september 2023 tog hun hul på et på-vej-til faglært forløb på SOSU H, og går alt efter planen, får hun indenfor en overskuelig tid papir på, at hun er faglært social- og sundhedshjælper.

Og det endda med fuld løn samt kompensation til arbejdsgiveren igennem Den Kommunale Kompetencefond og puljen Ufaglært til Faglært.

Den opsøgende indsats er løftestang

På-vej-til faglært forløbet er indrettet sådan, at medarbejderne kan starte med at tage én ud af de to AMU-pakker, som er spredt ud over en periode, så der er en veksling mellem skole og arbejde.  

Se billede i stor størrelse

Det konkrete forløb er blevet etableret på baggrund af sparring fra Den opsøgende indsats, som har samlet en række storkøbenhavnske kommuner og SOSU H samt lokale FOA-afdelinger i et netværk for at støtte op om et samarbejde om uddannelse og kompetenceudvikling.

Det har bl.a. givet mulighed for på tværs af kommunerne at etablere det på-vej-til faglært forløb, som Phuong er sprunget på.

Mærker allerede et fagligt løft

Phuong har for nylig afsluttet AMU-pakke 1, som består af 5 AMU-mål a 2-5 dage, hvor hun bl.a. er blevet undervist i rehabilitering, sundhedspædagogik i omsorgsarbejde, de mest almindelige sygdomme hos ældre og dokumentation.

Og hun mærker allerede en stor forskel i sit daglige arbejde med beboerne.

- Før jeg begyndte på uddannelsen, kunne jeg indimellem være i tvivl om, hvordan jeg skulle vurdere beboerne og hjælpe dem bedst muligt, fortæller hun.

Den nye viden, Phuong tager med sig hjem i rygsækken fra SOSU-skolen, har givet hende et nyt blik for, hvordan hun bedst tackler de forskellige udfordringer, som kan opstå i omsorgsarbejdet med beboere med demenssygdomme og handicap. 

Afdelingsleder Susanne Henriksen har også bemærket, at der er kommet en højere grad af faglighed ind i Phuongs dokumentation.

- Man kan se på ordlyden, at der er kommet noget mere viden bag, og dokumentationen er blevet mere fagspecifik end tidligere, siger hun.

Fif til en bedre appetit

Phuong har desuden taget helt konkrete værktøjer med sig fra undervisningen på SOSU H, og særlig ét af dem har hun med god effekt brugt i sit daglige arbejde i forhold til beboere, som spiser meget lidt og levner på tallerkenen.

Hér har Phuong fået et godt fif, som hun nu praktiserer i det daglige: Læg maden på en stor tallerken i stedet for en lille, så ser det ud, som om der er mindre mad.

- Og det virker. Beboerne får mere lyst til at spise, når der ikke bliver sat en fuld tallerken foran dem, siger Phuong, som oplever, at kollegerne tager godt imod hendes nye viden og anerkender hendes faglige vurderinger.

Det er en oplevelse, som Phuongs leder Susanne Henriksen deler.

- Phuong er blevet løftet fagligt. Der er kommet en ny autoritet bag hendes vurderinger, og hun tør stikke næsen meget mere frem. Fiffet med tallerknerne er et megagodt eksempel på, at vi kan bruge den viden, hun kommer tilbage med.

Hjælper at veksle mellem skole og job

Oprindeligt ville Phuong helst have taget uddannelsen til social- og sundhedshjælper som et samlet EUV-forløb på 17 uger.

Det kunne imidlertid ikke lade sig gøre, da Phuong ansøger om permanent opholdstilladelse og derfor ikke må være under længerevarende uddannelse.

Derfor sprang hun på på-vej-til faglært forløbet. Og det har hun ikke fortrudt, for hun sætter stor pris på vekselvirkningen mellem skole og arbejde.

- Det hjælper meget. Det er rigtig godt at gå i skole og så hurtigt komme tilbage og afprøve, hvad man har lært. På den måde husker man sin nye viden bedre og oplever, at den virker, siger hun.

Får sat ansigt på sygdomme og adfærd

Afdelingsleder Susanne Henriksen vurderer også, at det er en kæmpe fordel at gå i skole og have muligheden for med det samme at koble den nye viden til praksis og få sat nogle ansigter på de sygdomme eller forskellige former for adfærd, man lærer om på skolen.

Og som leder er hun opmærksom på at være opdateret på, hvad undervisningen handler om, så hun kan følge op, når Phuong kommer tilbage fra skole.

- Det er ikke, fordi Phuong skal stå skoleret, men jeg har et vågent øje for, at hun får sat sin nye viden og faglighed i spil i praksis og får den delt med kollegerne.

Stor appetit på mere viden

Det er Phuong også selv meget optaget af. Hun beskriver sig selv som en person med en stor appetit på faglig udvikling, og hun ser frem til den dag, hvor hun med stolthed kan sige, at hun er faglært.

Og så slår det heller ikke skår i glæden, at der er mulighed for, at lønnen til den tid får et lille nøk opad.

Kontakt den opsøgende indsats

Har I brug for en en snak om mulighederne for at opkvalificere medarbejdere og for at få viden om de økonomiske muligheder?
Kontakt teamet

Hvem er vi?

Her kan du møde teamet bag Den opsøgende indsats for uddannelse & kompetenceudvikling.

Se medarbejderne

Uddan dine medarbejdere til faglærte med Ufaglært til Faglært-puljen

Der kan søges tilskud til de medarbejdere, der ønsker en faglært uddannelse eller et forløb på vej til at blive faglært. Medarbejderen skal være omfattet af en 3F eller FOA-overenskomst, have to års anciennitet i kommunen og være over 25 år.

På-vej-til faglært:
Tilskuddet beregnes med et fast beløb på 101,60 kr. pr. medarbejder pr. time.
100 % af deltagerbetalingen

Et fuld faglært EUV-forløb: Tilskuddet dækker differencen mellem ordinær løn og elevløn/uddannelsesløn inkl. pension (hvor det er aftalt) pr. måned.

Se trin for trin-guide til Ufaglært til faglært-puljen

Afdelingsleder Susanne Henriksen

Et på-vej-til faglært forløb kan være en god mulighed for ufaglærte medarbejdere, der ikke magter at skulle gå på skole, og hvor tanken om et forløb på 17 uger skræmmer livet af dem. Her tror jeg, at man nemmere vil kunne lokke dem ud af busken, hvis det kun er to-tre dage ad gange som et på-vej-til forløb. Så ender det ikke nødvendigvis med, at de bliver faglærte, men vi har stadig givet dem nogle kompetencer, som vi har brug for, og får dermed løftet fagligheden.

Uddannelse & kompetenceudvikling