Dagpleje har fået et fælles sprog efter opkvalificering

I Sønderborg Kommune har alle dagplejere fået et tilbud om at uddanne sig til pædagogisk assistent. Det har løftet faglighed og selvværd.

Af Den opsøgende indsats 01/03/2024

Da Sønderborg Kommune for nogle år siden tog hul på et opkvalificeringsforløb i dagplejen, var det langt fra alle, der med glæde så frem til at skulle sætte sig på skolebænken igen.

- Nogle var rigtigt begejstrede. Nogle var lidt lunkne, og så var der nogle, der slet ikke var begejstrede, fortæller chef for Dagtilbud og Ressourcer Connie Buch i en video om forløbet.

Til en start fik alle medarbejdere et tilbud om at blive screenet for ordblindhed og efter behov være en del af Bedre til ord, tal og it.

Derefter samarbejdede kommunen med EUC Syd om at få kortlagt medarbejdernes kompetencer, inden det første hold af dagplejere blev sendt afsted på uddannelsen til pædagogisk assistent.

Uddannelsen af medarbejderne er blevet finansieret dels med AUB-midler, dels gennem Ufaglært til Faglært-puljen, som mindsker de økonomiske barrierer, der kan være forbundet med at gennemføre en faglært uddannelsen.

Mod til at stå ved fagligheden

Selvom begejstringen til en start var afdæmpet, så forsvandt den indledende modstand gradvist som dug for solen, da det første hold kom tilbage fra uddannelsen.

- Dem, der havde været afsted det første år, kom tilbage og sagde: 'Det skal I ikke være nervøse for. I skal bare vide, at det er fantastisk!', siger daglig pædagogisk leder Annette Liemand, som oplever, at dagplejens faglighed er blevet højnet, i takt med at de ufaglærte dagplejere er blevet opkvalificerede.

Det kan Connie Buch nikke genkendende til.

- Når jeg i dag hører dagplejerne fortælle, tør de komme fagligt frem på en anden måde end før. For nu har de noget at have det i.

Bare go for it!

I videoen deltager også fællestillidsrepræsentant for FOA Jurate Elned. Hun oplever, at opkvalificeringsforløbet har givet dagplejerne en ny måde at italesætte deres faglighed på.

- Der skete det, at det blev mere legalt at tale om de udfordringer, man har i sit daglige virke med børnene, fortæller hun og tilføjer denne anbefaling:

- Hvis nogen ønsker at uddanne deres dagplejere til pædagogiske assistenter, så bare "go for it!"

Og hvis I tager Jurate Elneds opfordring på ordet og vil i gang med et tilsvarende projekt, så kan Den opsøgende Indsats hjælpe jer på vej.

Kom godt i gang med kompetenceudvikling på jeres arbejdsplads

Den opsøgende indsats er klar til at hjælpe arbejdspladser med at tilrettelægge en proces og en drejebog for at efteruddanne medarbejdere fra ufaglært til faglært, ligesom I kan få vejledning om støttemuligheder og hvordan I ansøger om midler.

Som kommunal arbejdsplads er det også muligt at få et gratis skræddersyet workshopforløb, hvor konsulenter fra Den opsøgende indsats støtter kommunale arbejdspladser i at få skabt en god proces for kompetenceudvikling. Fra beslutningen om kompetenceudvikling skal tages, til medarbejderen kommer tilbage og skal forankre ny viden og kompetencer på arbejdspladsen.

Læs mere om workshopforløbet

Uddan dine medarbejdere til faglærte med Ufaglært til Faglært-puljen

Der kan søges tilskud til de medarbejdere, der ønsker en faglært uddannelse eller et forløb på vej til at blive faglært. Medarbejderen skal være omfattet af en 3F eller FOA-overenskomst, have to års anciennitet i kommunen og være over 25 år.

På-vej-til faglært:
Tilskuddet beregnes med et fast beløb på 101,60 kr. pr. medarbejder pr. time.
100 % af deltagerbetalingen

Et fuld faglært EUV-forløb: Tilskuddet dækker differencen mellem ordinær løn og elevløn/uddannelsesløn inkl. pension (hvor det er aftalt) pr. måned.

Se trin for trin-guide til Ufaglært til faglært-puljen

Kontakt den opsøgende indsats

Har I brug for en en snak om mulighederne for at opkvalificere medarbejdere og for at få viden om de økonomiske muligheder?
Kontakt teamet

Hvem er vi?

Her kan du møde teamet bag Den opsøgende indsats for uddannelse & kompetenceudvikling.

Se medarbejderne

Uddannelse & kompetenceudvikling