Ordblinde får selvtilliden tilbage gennem undervisning

Gennem målrettet undervisning fandt Kim troen på egne evner og modet til at snakke om sine udfordringer som ordblind.

Af Den opsøgende indsats 04/12/2023

Knapt hver 10. dansker er ordblind. Alligevel oplever mange, at det er svært at tale om de udfordringer, der er forbundet med skrive- og læsevanskeligheder, og dermed også at få hjælp til at tackle dem. 

Kim Hansen var en af dem. 

Han husker især skolen som en svær tid – både for ham selv og hans ordblinde kammerater. I og uden for klasselokalet huserede der mange misforståelser og fordomme om deres udfordringer, der gjorde det vanskeligt at indgå i både undervisningen og det sociale. 

En oplevelse der har sat dybe aftryk i Kim, der, som mange andre, længe har forsøgt at skjule sin ordblindhed:

- Det er svært at stå frem og indrømme, at man har svært ved at læse og skrive – specielt som voksen. Mange forsøger at skjule det.

I dag deler Kim sin historie for at skabe forståelse for de mennesker, der dagligt kæmper med samme udfordringer som ham selv – og de muligheder som ordblindeundervisning tilbyder.

Højere krav til skriftlighed 

Selvom forskningen endnu mangler at forklare den præcise årsag til ordblindhed, så har den påvist, at det fx hverken kan kobles til nedsat syn eller intelligens.

I stedet ved vi i dag, at ordblindhed er forbundet med vanskeligheder med at koble bogstaver til lyde i stavning og læsning.

I praksis betyder det, at man som ordblind i læsesituationer fx lettere mister overblikket over sætningerne og glemmer det, man netop har læst, mens det i skrivesituationen fx leder til snørklede og svære sætninger, som kan være svære for andre at læse. 

Og det er en stor udfordring i dag, hvor især digitaliseringen har afledt, at skriftlighed er blevet en vigtig kompetence på flere arbejdspladser end tidligere.  

Som ordblind kan man som konsekvens nemt føle sig trængt op i et hjørne og isoleret på arbejdspladsen, når flere og flere opgaver stiller krav til ens skrive- og læsefærdigheder, fx når man læser og besvare mails, dokumenterer eller tilgår vigtig information.

Selvtilliden tilbage

Men der er hjælp at hente for både ordblinde og andre der er udfordret på at læse og skrive. 

KL, FOA og 3F har med indsatsen Bedre til ord, tal og IT givet mulighed for at søge tilskud til vikardækning og lønrefusion, mens medarbejderne afklares i dansk, matematik og IT og efterfølgende deltager i undervisning.

Og det er der behov for i dag, forklarer Kims chef, Karsten W. Gylling, der er driftsleder hos Park og Vej i Gentofte Kommune:

- Arbejdet kræver helt klart flere kompetencer i dag end tidligere. Inden alting blev digitalt, har man fx uddelt vores opgaver fysisk til de enkelte medarbejdere. Nu er det på tablets, at opgaverne kommer ind.

Det var derfor med et håb om at klæde medarbejderne bedre på til fremtidens opgaver, og give dem en bedre hverdag, at Karsten tilbød Kim og hans kollegaer at blive afklaret i dansk og modtage målrettet undervisning.

Et tilbud som bl.a. Kim takkede ja til. For ham betød det, at han blev tilbudt ordblindeundervisning, hvor han blev introduceret til forskellige teknikker til at læse og stave samt teknologi, han kan bruge i sit arbejde. 

Og det kan mærkes:

- Det har givet mig selvtillid til at skrive mere. Det er fx væsentligt hurtigere og nemmere for mig at skrive en mail i dag.

Karsten har også bemærket effekten:

- Vi har haft et stort udbytte af forløbet. De medarbejdere, der har været med i forløbet, har fået en masse værktøjer med i rygsækken, som har gjort, at de har fået styrket deres selvværd og selvtillid. De kan kommunikere på et andet niveau end tidligere, b.la. fordi de tør mere.

Hjælpen er lige ved hånden

Et værktøj Kim benytter sig særligt meget af nu er sin telefons tale-til-tekst funktion. Når han er i tvivl om, hvordan han skal stave til et bestemt ord, siger han ordet højt, hvorefter telefonen automatisk skriver det for ham:

- Jeg har egentlig altid vist, at min telefon havde funktioner, der kunne hjælpe mig, men jeg har bare ikke vidst, hvordan de fungerede. Det har jeg fundet ud af nu. Og det er en stor hjælp.

Tale-til-tekst funktionen er blot ét ud af mange værktøjer, som man gratis kan tilgå som ordblind. Alt efter om man har svært ved at læse eller stave, eller begge dele, kan man fx få adgang til et oplæsningsprogram og et ordforslagsprogram, som giver staveforslag i skrivefelterne på hjemmesider, eller når man sender mail.  

Sin viden om Bedre til ord, tal og IT fik Kim på et temamøde afholdt af Den opsøgende indsats for uddannelse og kompetenceudvikling. Efter mødet vendte Kim muligheden med Karsten, hvorefter de gik i gang med indsatsen. 

Mod til at tale om udfordringer

Kim bemærker også, at ordblindeforløbet har bidraget til mere end blot hans færdigheder. Stemningen er også blevet anderledes på arbejdspladsen, hvor han bemærker en større accept af egne udfordringer. 

- Ordblindhed er blev et mere naturligt samtaleemne for mig, beretter han. 

- Det er også min oplevelse, at det styrker den enkeltes selvtillid og selvværd, at man ikke behøver at gå og skjule sig, tilføjer Karsten, og slutter: 

- Jeg vil helt klart anbefale Bedre til ord, tal og IT til andre. De medarbejdere, jeg har haft med på forløbet, har fået enormt meget ud af det.
 

Få hjælp gennem Bedre til ord, tal og IT

Bedre til ord, tal og IT er en arbejdspladsrettet indsats, der er rettet mod medarbejdere ansat på en FOA- eller 3F-overenskomst. Alle medarbejdere skal afklares, og er der mange ansat på arbejdspladsen, anbefales det, at afklaringerne gennemføres over en længere periode.

De medarbejdere der har et behov, tilbydes et undervisningsforløb inden for 3 måneder. Forløbet skal være målrettet lige præcis deres udfordringer. 

KL, FOA og 3F har med indsatsen aftalt, at der kan søges om vikardækning/lønrefusion på kr. 200,00 pr. time medarbejdere deltager i et undervisningsforløb. Undervisningsforløbene er gratis. 

Kontakt den opsøgende indsats

Har I brug for en en snak om mulighederne for at opkvalificere medarbejdere og for at få viden om de økonomiske muligheder?
Kontakt teamet

Hvem er vi?

Her kan du møde teamet bag Den opsøgende indsats for uddannelse & kompetenceudvikling.

Se medarbejderne

Uddannelse & kompetenceudvikling