Bedre til ord, tal og IT: Ansøg her

Medarbejdere, der har svært ved at læse og skrive, kan få et kompetenceløft uden at gå ned i løn.

Af Den opsøgende indsats 13/12/2023

Der er hjælp at hente til medarbejdere, der har svært ved at læse og skrive. Alle kommuner kan få klarlagt medarbejdernes kompetencer i dansk, matematik og IT og modtage tilskud til undervisning og vikarudgifter, når de tilbyder kurser til de medarbejdere, der har et behov. 

Projektet 'Bedre til ord, tal og IT' henvender sig til ansatte på FOA eller 3F overenskomster i kommunerne, og man søger om midler gennem Den Kommunale Kompetencefond.

Sådan gør I

Der er grundlæggende tre trin i ansøgningsprocessen:

 1. Styregruppe nedsættes og tilmeldingsansøgning udfyldes
  Nedsæt styregruppe bestående af leder, (F)TR, HR og lokal udbyder af uddannelse.
  Udfyld dokumenterne "Aftale med udbyder" og "Tilmelding".
  Afvent tilsagn om optagelse.
   
 2. Screening og ansøgning om refusion
  Når I er optaget, afholdes informationsmøde for alle medarbejdere.
  Screening afholdes.
  Ansøg herefter om refusion for screenings- og evt. transportudgifter. 
   
 3. Afklaring af relevante uddannelsesforløb og ansøgning om midler til kurser
  Screeningen viser, hvilke medarbejdere der skal tilbydes uddannelse.
  Aftale om uddannelse indgås med lokale uddannelsessteder.
  Ansøg om midler til uddannelse, evt. transportudgifter og udgifter til vikartimer/tilskud til lønrefusion. Der er to muligheder - man kan enten ansøge for en gruppe eller individuelt.

  NB ansøgning om midler til uddannelse/kurser skal ske senest 3 måneder efter screening
Få hjælp til ansøgningsprocessen

Den opsøgende indsats står klar til at hjælpe dig og din arbejdsplads med ansøgningsprocessen og alle overvejelserne bag.

Trin 1: Tilmeldingsansøgning til ord, tal og IT

VÆR OPMÆRKSOM PÅ:

 • Hvem deltager i den lokale styregruppe?
  Ofte bestående af leder, tillidsrepræsentant, HR og udbyder af uddannelse
 • Hvilke fagområder/arbejdspladser skal indgå i indsatsen?
  Medarbejderen skal have samme leder, samme TR og ansøge gennem den samme faglige organisation (3F og FOA)
 • Hvor mange medarbejdere vil blive omfattet af indsatsen?
 • Hvordan vil I tilrettelægge indsatsen?
Trin 2: Ansøgning om refusion for udgifter til screening

VÆR OPMÆRKSOM PÅ:

 • Arbejdspladsens P-nummer (10 cifre). Hvis ikke du kender jeres p-nummer, kan du få det hos din leder eller i jeres økonomiafdeling.
 • Navn på uddannelsesstedet/kursusudbyder
 • Dato for afholdt screening/dato for planlagt screening
 • Antal medarbejdere, der ansøges for
 • Pris på eventuelle transportudgifter
 • Kontaktoplysninger (e-mail og tlf) på din leder og TR
Trin 3a: Ansøg om uddannelse for gruppe

VÆR OPMÆRKSOM PÅ:

 • Opret dig som kontaktperson på ansøgningen, hvis du ikke er enten leder eller TR. Herefter vil du modtage alle relevante mails om ansøgningen.
 • Angiv navne og CPR-nr på samtlige medarbejdere, der søges midler til.
 • Arbejdspladsens P-nummer (10 cifre). Hvis ikke du kender jeres p-nummer, kan du få det hos din leder eller i jeres økonomiafdeling.
 • Navn på det kursus du søger til
 • Navn på kursusudbyder
 • Dato for kursusstart
 • Antal vikartimer/tilskud til lønrefusion, der ansøges om
 • Eventuelle transportudgifter
 • Kontaktoplysninger (e-mail og tlf) på din leder og TR
Trin 3b: Ansøg om uddannelse som individ
 • VÆR OPMÆRKSOM PÅ:
 • Arbejdspladsens P-nummer (10 cifre). Hvis ikke du kender jeres p-nummer, kan du få det hos din leder eller i jeres økonomiafdeling.
 • Navn på det kursus du søger til
 • Navn på kursusudbyder
 • Dato for kursusstart
 • Antal vikartimer/tilskud til lønrefusion, der ansøges om
 • Eventuelle transportudgifter
 • Kontaktoplysninger (e-mail og tlf.) på din leder og TR

Har du spørgsmål til ansøgningsprocesen, kan du altid kontakte den kommunale kompetencefond.

Spørgsmål og svar om Bedre til ord, tal og IT

Man kan få støtte til dansk, matematik og IT. 

 

Alle, der er ansat under en FOA eller 3F-overenskomst. Siden 2018 har samtlige 98 kommuner kunne søge tilskud fra Den Kommunale Kompetencefond til vikardækning i forbindelse med bl.a. læsekurser. 

Alle medarbejdere på en arbejdsplads, der arbejder under FOA og 3F's overenskomst, skal screenes. Der er intet krav om, at lederne også screenes, men vi opfordrer til, at lederne går forrest og lader sig screene. Man kan vælge kun at blive screenet i dansk. Dansk er obligatorisk, fordi dansk er fundamentalt også i forhold til matematik og IT.

Man kan blive screenet til, at man måske er ordblind. Så vil man blive tilbudt en ordblinde-udredning og derefter, hvis det viser sig, at man er ordblind, vil man blive tilbudt undervisning.

Man kan også blive screenet til at være i målgruppen for FVU Start. FVU Start (Forberedende Voksen Undervisning) er for tosprogede, der har brug for dansk tale og forståelse. Her er ingen skriftlighed.

Man kan også blive screenet til FVU læsning, FVU matematik og FVU digital.

Alle, der viser sig at have behov for undervisning, skal tilbydes undervisning inden for tre måneder. 

Det gør udbydere som VUC, AOF og sprogcentre, som gerne kommer ud på arbejdspladserne. En screening tager godt to timer inklusive en efterfølgende samtale om, hvordan screeningen er gået. 

Undervisningen foregår enten på arbejdspladsen eller i den valgte udbyders lokaler. Undervisningen kan tilrettelægges ned til tre timer om ugen og op til 37 timer om ugen. Klassestørrelsen er typisk tre-seks personer på ordblindehold. 

Selve undervisningen og screeningen er gratis. Den Kommunale Kompetencefond giver tilskud til lønrefusion eller vikardækning og tilskud til transportudgifter.

Nej. I nogle kommuner går det gennem HR eller fagcheferne og involverer hele området. I andre kommuner er det den enkelte afdeling eller en enkelt arbejdsplads, der tager kontakt til udbyderen.

Du kan ansøge her på siden, men du kan også starte med at kontakte den Opsøgende indsats for uddannelse og kompetenceudvikling.

Kontakt den opsøgende indsats

Har I brug for en en snak om mulighederne for at opkvalificere medarbejdere og for at få viden om de økonomiske muligheder?
Kontakt teamet

Hvem er vi?

Her kan du møde teamet bag Den opsøgende indsats for uddannelse & kompetenceudvikling.

Se medarbejderne

Parterne bag kompetencefonden
 • 3F - Fagligt Fælles Forbund
 • BUPL
 • Dansk Metal
 • Dansk Socialrådgiverforening
 • FOA - Fag Og Arbejde
 • Forhandlingskartellet
 • HK/Kommunal
 • KL - Kommunernes Landsforening
 • Socialpædagogerne
 • Teknisk Landsforbund
 • AC - Akademikerne
 • Konstruktørforeningen
Læs pjece om Bedre til ord tal og IT

Uddannelse & kompetenceudvikling