Ambitiøs plan uddanner nye rengøringsteknikere i Odense

380 rengøringsmedarbejdere har fået tilbudt kompetenceløft. De første 28 er nu hele vejen igennem og er uddannede rengøringsteknikere.

Af Den opsøgende indsats 04/01/2024

Kravene til rengøringsteknik og dokumentation stiger. Det gør kravene til den enkelte rengøringsmedarbejder også. Det stod klart, da Odense Kommune for fem år siden hjemtog rengøringen. 

Derfor lavede kommunen en ny uddannelsesstrategi, der gav mulighed for at tilbyde sine godt 380 rengøringsmedarbejdere et kompetenceløft. Halvdelen af dem har dansk som andetsprog. 

- Jeg var slet ikke i tvivl om, at jeg skulle gøre det, fortæller Amel Fatic, der er en af de første 28 medarbejdere, der er blevet færdiguddannet som rengøringstekniker. Før det gik han til FVU dansk.

Amel Fatic er nu i fuld gang med at føre teorien ud i praksis.

- Det var en rigtig, rigtig god oplevelse. Gennem de tre måneders uddannelse har jeg lært meget, som jeg ikke vidste i forvejen. Specielt om ergonomi, rengøringsmaskiner, rengøringsmidler og dosering, fortæller Amel Fatic.

Nye krav med Covid-19

Efter Covid-19 pandemiens øgede fokus på hygiejne og smittekilder blev strategien udvidet til, at alle kommunens rengøringsmedarbejdere på sigt får mulighed for at blive faglærte rengøringsteknikere. Det kræver dog i første omgang, at medarbejderne både har de basale færdigheder og motivationen til at gennemføre en faglært uddannelse. 

- Vi er en arbejdsplads, hvor lige omkring halvdelen af medarbejderne er tosprogede og har varierende danskkundskaber og uddannelsesbaggrund. Det er en udfordring både for det sociale, vidensdelingen og for medarbejdernes selvtillid og muligheder for at uddanne sig, forklarer Elena Kej, som til dagligt sidder i kommunens administration, hvor hun bl.a. står for planlægningen og koordineringen af medarbejdernes uddannelse.

For kommunen var det derfor afgørende, at de uddannelsesansvarlige kunne sammensætte et uddannelsesforløb, der kunne imødekomme og støtte medarbejderne præcis der, hvor deres behov er.

Derfor tog kommunen dengang også kontakt til den organisation, der nu er blevet til Den opsøgende indsats for uddannelse & kompetenceudvikling, for at få hjælp til at planlægge og understøtte uddannelsesplanlægningen.

Fra betænkelighed til begejstring

Alle eksisterende og nye medarbejdere bliver screenet og får tilbudt forløb i FVU dansk og matematik.

I begyndelsen var medarbejderne ikke helt sikre på, hvad de skulle tænke om uddannelsestilbuddet.

- Der var flere, der var lidt betænkelige. De var bange for, at de ikke var gode nok, og nogle var også i tvivl, om de ville lære noget nyt, husker Elena.

Der lå derfor en vigtig opgave i at få formidlet til medarbejderne, at forløbet er ment som en gave til dem og deres faglighed, uddyber hun.

- De skal føle, at initiativet er til for dem – at det er en investering i deres egne kompetencer og fremtid.

Og tilbagemeldingerne fra de første hold har da også været særdeles positive, bemærker Elena Kej, som oplever, at medarbejderne allerede har taget deres nye kompetencer i brug.

Fx er dokumentationen blevet bedre, og medarbejderne kommunikerer mere sikkert på dansk end tidligere. 

Med de basale færdigheder på plads kan medarbejderne blive tilbudt næste skridt i deres uddannelsesforløb – en erhvervsuddannelse som rengøringstekniker.

En mærkbar forskel

Amel Fatic har haft stor gavn af uddannelsen.

- Efter uddannelsen fik jeg lavet mange ting om. Fx fandt jeg ud af, at jeg altid havde båret mig forkert an, når jeg skulle rengøre badeværelser. Nu har jeg lært en metode, der både er hygiejnisk og ergonomisk. Den viden deler jeg også med mine kollegaer.

Og det glæder Elena Kej.

- Det var jo netop det, vi håbede på. At medarbejderne ville blive mere selvsikre via deres nyerhvervede viden og samtidig begynder at kommunikere mere med os og kollegaerne. Jeg kan mærke, at det gør en forskel for arbejdsmiljøet og fagligheden.

Step1: Bedre til ord, tal og IT

I samråd med forløberen til Den opsøgende indsats blev det besluttet, at kommunen bedst kunne tilgodese den enkelte medarbejders behov og uddannelsesforløbet som helhed gennem et kompetenceafklaringsforløb.

Det blev gjort i samarbejde med VUC og med midler fra den arbejdspladsrettede indsats ”Bedre til ord, tal og IT”, som har til formål at hjælpe kommunale arbejdspladser med at styrke medarbejdernes grundlæggende kompetencer inden for dansk, matematik og IT gennem et kompetenceafklaringsforløb med efterfølgende tilbud om voksenundervisning. 

Selve screeningen i dansk tager kun to timer pr. medarbejder, mens de efterfølgende uddannelsesforløb, i dette tilfælde primært danskundervisning, er fordelt over to dage om ugen.

Uddannelsesforløbet er sammensat sådan, at det løbende kan tilpasses medarbejdernes færdigheder, så undervisningen altid svarer medarbejdernes faglige niveau. 

Som en del af initiativet modtager arbejdspladsen tilskud til vikardækning og lønrefusion, mens medarbejderne er væk.

Step 2: Fra Ufaglært til Faglært

Når de basale færdigheder i dansk, der er understøttet af indsatsen Bedre til ord, tal og IT, er på plads, tilbydes medarbejderne en erhvervsuddannelse som rengøringstekniker.

Det sker med et tilskud fra Ufaglært til Faglært-puljen, som kommunale arbejdspladser kan ansøge om, hvis de ønsker at understøtte deres medarbejdere.

Tilskuddets størrelse beregnes som differencen mellem den overenskomstfastsatte elevløn inkl. pension (hvor det er aftalt) for den pågældende erhvervsuddannelse og særlig feriegodtgørelse og medarbejderens ordinære løn og pension på ansøgningstidspunktet.

Puljen er målrettet ufaglærte/kortuddannede medarbejdere, der er over 25 år, har 2 års anciennitet i kommunen og er ansat på en 3F- eller FOA-overenskomst.

Kontakt den opsøgende indsats

Har I brug for en en snak om mulighederne for at opkvalificere medarbejdere og for at få viden om de økonomiske muligheder?
Kontakt teamet

Hvem er vi?

Her kan du møde teamet bag Den opsøgende indsats for uddannelse & kompetenceudvikling.

Se medarbejderne

Uddannelse & kompetenceudvikling