SPARK-deltagere: Andre arbejdspladser fortjener også et forløb

Ny evaluering viser skyhøj tilfredshed med SPARK. 94 procent af deltagerne i SPARK-forløb anbefaler andre arbejdspladser at få et forløb – kunne det være noget for din arbejdsplads?

Af Sine Molbæk-Steensig 02/11/2020

Nogen har spurgt, hvad SPARK er. Det er det, at man skal have et spark i røven. Det er vel derfor, det hedder SPARK. Det har hjulpet, at vi har fået et spark i røven til at komme i gang.

Medarbejder efter SPARK-forløb

SPARK står godt nok for Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne, men medarbejderen i citatet har fat i noget. SPARK er nemlig virkelig gode til at hjælpe arbejdspladser med at komme i gang med arbejdet med psykisk arbejdsmiljø.

Når ledere og medarbejderrepræsentanter i TRIO/MED-udvalg har deltaget i et SPARK-forløb, så føler de sig bedre klædt på til at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø. De har sat tiltag i værk, fået en bedre forståelse for hinandens roller og er blevet bedre til at samarbejde.

Det viser en evaluering af SPARK fra TeamArbejdsliv.

Jeg vil sige det sådan, at det har givet mig rigtig meget udvikling, og det har givet mig en helt anden indsigt. Jeg er også blevet bedre klædt på.

TR, efter SPARK-forløb

Skræddersyede forløb gør en forskel

SPARK bygger på en tankegang om, at arbejdspladserne skal rustes til selv at kunne tage hånd om det psykiske arbejdsmiljø. Marlene Skytte Schoop fortæller:

- Grundstenen i SPARKs DNA er, at vi tager udgangspunkt i netop det, der har betydning for den enkelte arbejdsplads. Den flotte evaluering fra arbejdspladserne bekræfter os i, at netop den tilgang giver værdi ude på arbejdspladserne, siger Marlene Skytte Schoop, sekretariatsleder for SPARK.

- I SPARK arbejder vi med medlemmer af MED-udvalg og TRIO’er. Vi støtter dem i selv at sætte tiltag i gang på arbejdspladsen og arbejde med forskellige typer udfordringer. Når vi samarbejder med MED/TRIO med det udgangspunkt, så øger det sandsynligheden for, at det, de sætter i gang, også bliver holdt fast på den længere bane.

Evalueringen fra TeamArbejdsliv peger på, at SPARKs tilgang gør en forskel. I hvert fald er 94 procent af SPARK-deltagerne så glade for deres forløb, at de vil anbefale andre arbejdspladser at søge.

Hvad får arbejdspladserne ud af et SPARK-forløb?

Evalueringen identificerer en række virkninger for arbejdsmiljø og opgaveløsning på arbejdspladserne i forbindelse med et SPARK-forløb:

 • Styrket fokus på kerneopgaven
 • Større tillid mellem leder og medarbejdere
 • Mere involvering af medarbejderne
 • Bedre planlægning og ressourceudnyttelse
 • Bedre information – større gennemsigtighed
 • Håndtering af konflikter internt i personalegruppen
 • Større forståelse medarbejdergrupper imellem
 • Styrket team-samarbejde
 • Mere anerkendende kultur
 • Mindre sygefravær

Styrket samarbejde i TRIO

Det bedste udgangspunkt for et godt psykisk arbejdsmiljø er et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem ledere og medarbejdere. Evalueringen af SPARK viser, at TRIO/MED-udvalg går styrket ud af et SPARK-forløb. Deltagerne bliver bedre til at arbejde sammen om det psykiske arbejdsmiljø og får større forståelse for hinandens roller.

SPARK-forløbet var en god igangsætter for vores arbejde med det psykiske arbejdsmiljø. Vi er gået i dybden med emner og har fået gjort det. Det var ikke sket, såfremt SPARK-konsulenten ikke havde skubbet på.

Leder, efter SPARK-forløb

Lyder et SPARK-forløb som noget for jer?

Har I udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads? Kunne I have glæde af gratis støtte og sparring om emner som samarbejde, arbejdets indhold og omfang, forandringer, alenearbejde, chikane eller vold og trusler?

Så kan I søge om et SPARK-forløb – der er åbent for ansøgninger.

Resultater fra evalueringen
 • 95 procent er ’meget tilfredse’ eller ’tilfredse’ med SPARK-forløbet lige efter dets afslutning, og 3-6 måneder efter forløbet svarer 91 procent ’ja’ til, at de har opnået højere handlekompetence.
 • Lige efter afslutning af et SPARK-forløb har 93 procent planlagt tiltag, 89 procent har igangsat tiltag og 75 procent har gennemført et eller flere tiltag i forhold til medarbejderne.
 • Trefjerdedele svarer lige efter forløbet, at de ’i meget høj grad’ eller ’i høj grad’ har fået en bedre forståelse for hinandens roller, og tilsvarende er 72 procent blevet bedre til at samarbejde om det psykiske arbejdsmiljø.
 • 94 procent af deltagerne i et SPARK-forløb kan ’i meget høj grad’ eller ’i høj grad’ anbefale SPARK til andre arbejdspladser.
Se SPARKs miniserie om psykisk arbejdsmiljø

SPARK har lavet en videoserie, hvor SPARK-konsulenter præsenterer forskellige emner og værktøjer.

Her finder TRIO/MED-udvalg konkrete tips og bliver præsenteret for værktøjer, de kan bruge i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø:

Interesserer du dig for psykisk arbejdsmiljø, organisation og udvikling?

Så tilmeld dig Viden På Tværs' nyhedsbrev. Her får du viden om nye indsatser og værktøjer, og du kan se, hvordan andre arbejdspladser arbejder med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. 
Tilmeld dig nyhedsbrevet Organisation og Udvikling

SPARK har altid åbent for ansøgninger

Se, hvordan jeres MED-udvalg eller TRIO ansøger om et forløb med en af SPARKs konsulenter. 

Sådan søger I

Gå direkte til ansøgningsskemaet

Hvad er SPARK?

SPARK er et samarbejde mellem KL og Forhandlingsfællesskabet og er sat i verden for at understøtte kommunale arbejdspladsers arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø. Læs mere om SPARK på www.sparkweb.dk

Om evalueringen

Evalueringen er udarbejdet af TeamArbejdsliv og dækker en periode fra efteråret 2018 til maj 2020. Evalueringen er baseret på interviews og spørgeskemadata.

Deltager om SPARK

Jeg synes, at konsulenten fra start af var rigtig god til at spore sig ind på, hvor det var, vi faktisk kunne profitere af noget. Og få sat nogle ord på. Og så har vi kunnet se fælles, hvad er det egentlig, vi har siddet og snakket om.

Leder, efter SPARK-forløb

Saml op på coronatiden

Lige nu er der mange arbejdspladser der oplever en ændret hverdag på grund af Covid-19. Det kræver stor fleksibilitet, velvilje og kreativitet hos både medarbejdere og ledere i forsøget på at finde nye og tilpassede løsninger.

- I en tid med Corona, er der pres på det psykiske arbejdsmiljø. TRIO/MED er vigtige aktører i forhold til at få samlet op på tiltag, der er sat i gang, og få kigget på de erfaringer, der er gjort. Et SPARK- forløb kan også understøtte den proces, og I er meget velkomne til at ansøge om forløb, understreger Marlene Skytte Schoop. 

Deltager om SPARK

Jeg har fået nogle redskaber med. At få struktureret noget. Få sat op i en planche, hvad det egentlig er, vi har gjort og også at følge op på tingene. Altså, hvordan virker det? Hvad har vi lært?

AMR, efter SPARK-forløb

SPARK menu