Brainstorm

Metode: Omvendt brainstorm

Omvendt brainstorm giver kritiske synspunkter og erfaringer frit løb, men sørger for, at de behandles konstruktivt og løsningsorienteret.

Af Sine Molbæk-Steensig 27/06/2018

Det kan være vanskeligt at have tillid til, at en forandring fører til noget godt, hvis man har bekymringer eller forbehold, der ikke kan blive luftet på en ordentlig måde.

”Omvendt brainstorming” er en metode, der tager den problemstilling alvorligt. Metoden giver kritiske synspunkter og erfaringer frit løb, men sørger for, at de behandles konstruktivt og løsningsorienteret. I skal gennemføre metoden i fællesskab, så I kan støtte hinanden og sammen finde veje til at styrke trivsel og arbejdsglæde på jeres arbejdsplads.

SPARKS tilbud
SPARK

SPARK tilbyder støtte og sparring til jeres lokale TRIO/MED, sådan at I selv bliver bedre i stand til at handle på de udfordringer, I oplever i jeres psykiske arbejdsmiljø. 

Læs mere om SPARKs tilbud her.

SPARK menu