Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål om SPARK

Nedenfor kan du finde svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål, som SPARK modtager. Er dit spørgsmål ikke på listen, kan du stille det til info@sparkweb.dk.

Af SPARK 13/04/2014

Hvad koster det at bruge SPARK?

Det er gratis for kommunale arbejdspladser at modtage støtte fra SPARK. I forpligter jer kun til afsætte tid og ressourcer til samarbejdet med SPARK og til at deltage i en evalueringen, som består af to spørgeskemaer. Indtil nu har alle ansøgere fået tildelt et forløb. 

Hvilke temaer giver SPARK støtte til?

SPARK yder støtte til følgende seks temaer:

  • Usikkerhed og utryghed som kan skabes af forandringer og omstillinger
  • Problemer i samarbejdet mellem medarbejdere og/eller ledere på arbejdspladsen
  • Risiko for vold og trusler fra borgere, brugere eller beboere
  • Problemer ift. arbejdets indhold, omfang og udførelse
  • Chikane, herunder mobning og seksuel chikane
  • Alenearbejde

Mange problemstillinger kan falde inden for et eller flere af temaerne, og du kan se eksempler på, hvad vi har arbejdet med sammen med lokal-MED og TRIO her.

Giver SPARK støtte til en indsats på tværs af flere arbejdspladser?

Ja, hvis en gruppe af arbejdspladser ønsker at arbejde med en fælles indsats inden for samme tema, så kan SPARK give støtte til flere lokal-MED/TRIO samtidigt. Dette skal I tydeliggøre i jeres ansøgning.

Kan vi betale for yderligere hjælp fra SPARK?

Det er ikke muligt at tilkøbe hjælp fra SPARK. Har I flere problemstillinger, I ønsker hjælp til, så er det muligt at søge om et gratis forløb mere end en gang. 

Hvad giver SPARK IKKE støtte til?

Vi kan ikke rådgive i forhold til et evt. påbud fra Arbejdstilsynet, og vi kontrollerer ikke, om arbejdsmiljøet overholder gældende overenskomstaftaler og arbejdsmiljølovgivningen.  Vi kan ikke hjælpe med at gennemføre en trivselsmåling eller APV, og vi yder heller ikke krisehjælp.

SPARK giver ikke kurser, coaching eller lignende, og vi arbejder ikke som udgangspunkt med hele personalegruppen på arbejdspladsen, men klæder TRIO/lokalMED på til, at I selv kan arbejde med det psykiske arbejdsmiljø i resten af medarbejdergruppen. Fra SPARK får I ideer, inspiration, overblik og metoder til, hvordan I kan gøre det.

Om ansøgningsproceduren

Hvordan søger vi?

Læs mere om, hvordan I søger her. Gå direkte til ansøgningsskemaet her

Hvornår får vi besked om, vi har fået støtte eller ej?

I får besked senest den 14. i måneden efter, I har ansøgt, om jeres ansøgning er godkendt. Langt de fleste ansøgninger bliver godkendt.

Vi har ikke modtaget kvitteringsmail for vores ansøgning, hvad gør vi?

Undersøg først, om vores kvitteringsmail er blevet opfanget af jeres SPAM-filter. Hvis det ikke er tilfældet, så kan du kontakte SPARK på email: info@sparkweb.dk. Skriv ”Mangler kvitteringsmail” i emnefeltet.

 

Ansøg nu
SPARK

Læs mere om, hvordan SPARK kan hjælpe jeres arbejdsplads.

Det tilbyder SPARK

Søg et gratis forløb med en SPARK-konsulent .

Se hvordan I søger her. 

Hvem kan få støtte af SPARK?

Der er Lokal-MED og TRIOen på kommunale arbejdspladser, der kan få støtte – altså ledere og medarbejderrepræsentanter på den enkelte arbejdsplads.

Læs mere om, hvordan I søger her