En fremtid med fuldtid

Plejecenter pusler sig til flere op i tid

To plejecentre har arbejdet med samme mål: at få flere medarbejdere op i tid. Men de har gået vidt forskellige veje.

Af Bettine Romme Andersen 10/05/2023
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Ældreplejen over hele landet mangler medarbejdere. En af løsningerne handler om at skabe lyst og mulighed for, at de eksisterede medarbejdere arbejder flere timer.

Hørsholm Kommune er med i indsatsen En fremtid med fuldtid, hvor medarbejdere og ledelse sammen finder nye måder at arbejde på, så flere går op i tid eller arbejder fuldtid.

To plejecentre i Hørsholm er en del af indsatsen, som KL og Forhandlingsfællesskabet står bag. De to plejecentre har kigget på, hvilke barrierer og gevinster der er ved flere timer.

Det har ført til to forskellige forløb.

Fokus på inddragelse og fleksibilitet

På plejecenteret Sophielund fik man talt sig frem til, at vejen til flere timer handler om indflydelse og fleksibilitet.

Det resulterede i, at man i en prøveperiode på 12 uger indførte en række nye vagter og gik over til at lave pusleplaner. Det fik to medarbejdere til at gå op i tid.

Sophielund pusler vagtplaner

Pusleplaner handler om, at en medarbejdergruppe sætter sig sammen og i fællesskab finder ud af, hvordan vagterne skal fordeles i en normperiode.

- Når man pusler, har man selv ansvar for sin vagtplan, og man skal blive enige i fællesskab. Det er selvfølgelig en helt anden måde at tilrettelægge arbejdet, end medarbejderne var vant til, så det tog lidt tilvænningstid, fortæller afdelingsleder på Sophielund Pernille van Houten.

For at støtte medarbejderne lavede man også et sæt spilleregler, så der var noget konkret at forholde sig til.

- Vi satte os som medarbejdere sammen og lavede planen ud fra vores ønsker, og så havde Pernille som leder det sidste ord, men det var ikke nemt de første par gange, fordi vi var rigtig uenige, men efter lidt tid tog vi ansvar, og så har det kørt fint siden, siger social- og sundhedsassistent Elsebeth Jensen, der arbejder på fuldtid.

Hvorfor gør vi som vi gør?

Afdelingsleder Pernille van Houten, fællestillidsrepræsentant Manuella Delima Press og social- og sundhedsassistent Elsebeth Jensen.

Strukturen på Sophielund er normalt meget traditionel med tre vagtlag med dag- aften- og nattevagt. I prøvehandlingen var man også nysgerrig på, om der kunne skabes en anden organisering, som både imødekom borgernes behov for pleje og omsorg og medarbejdernes behov for en god balance i arbejds- og privatlivet.

Derfor registrerede de hver eneste opgave med en post it hen over et par dage for at blive klogere på, hvad bliver lavet hvornår? På den måde kunne man se, hvilke opgaver der med fordel kunne flyttes væk fra spidsbelastningerne til andre tidspunkter?

- Hvorfor skal borgerne i bad på det tidspunkt, og hvorfor skal der bestilles varer på det tidspunkt? Hvis vi fordelte opgaverne mere jævnt, kunne det give mulighed for andre og længere vagter, og på den måde få flere op i tid, siger leder Pernille van Houten.

Nye vagttyper skaber glæde

Det førte til en model med nye vagttyper - blandt andet vagter fra kl. 08-20, 09-17 og 12-22, hvor opgaver som bl.a. medicindosering og vasketøj blev flyttet for at skabe mere tid til nærvær med beboerne. Og den fleksibilitet, de nye vagter gav, satte social- og sundhedsassistent Elsebeth Jensen stor pris på.

- Jeg kan ikke lide at stå tidligt op, så jeg var glad for 8-20-vagten. Det gav mig arbejdsglæde og en meget større ro, og jeg var slet ikke stresset. Jeg var også mere effektiv og fik indblik i og forståelse for andres arbejde, siger hun.

Hun så meget gerne, at man gik væk fra de tredelte vagtlag og arbejdede endnu mere i overlap med mulighed for større videndeling.

- Vi skal ikke tale så meget om, at vi arbejder dag, aften eller nat, nej vi skal sige: "Vi går på arbejde".

I prøvehandlingen deltog to huse med 18 beboere og 10 medarbejdere. Sophielund skal nu evaluere og tage stilling til, om og hvordan de vil køre videre med den nye organisering.

Nattevagter møder tidligere ind

Plejehjemsleder Carsten Ilsøe og afdelingsleder Christina Krogh-Schlichter fra Margrethelund.

På plejecenteret Margrethelund har man også arbejdet med at kortlægge arbejdsopgaver for at kunne placere dem mere jævnt over døgnet. Plejecenteret er 1. april gået i gang med deres 12 ugers prøvehandling, som består i, at nattevagterne er gået en time op i tid, så de møder kl. 22 i stedet for 23.

Samtidig har man flyttet mødetiden for aftenvagterne en time frem til kl. 14, så der på den måde er skabt et overlap om eftermiddagen, hvor der er større behov for 'hænder' end i de sene aftentimer.

Prøvehandlingen har været i gang i en måned, så det er for tidligt at konkludere, men det tegner lovende, fortæller plejehjemsleder Carsten Ilsøe.

- Når nattevagterne møder en time tidligere, så har de også fået nye opgaver, som de ikke er vant til, blandt andet er alle beboere ikke gået i seng kl. 22, så nattevagterne skal vænne sig til, at de blandt andet skal hjælpe nogle beboere i seng, siger plejehjemsleder Carsten Ilsøe.

Der er desuden flere medarbejdere på dagvagt, der i forbindelse med indsatsen En fremtid med fuldtid, er gået op i tid, simpelthen fordi man på Margrethelund er begyndt at tale mere om op i tid og fuldtid.

Det er ca. halvdelen af medarbejderne, som er gået op i tid, hvilket samlet har løftet timetallet med 25 timer om ugen det seneste halve år.

Færre vikarer og mindre sygefravær

På Sophielund har leder Pernille van Houten samlet erfaringer og resultater af deres prøvehandling. Og den viser flere gode tendenser.

- Jeg havde mindre vikardækning i perioden, fordi vi kunne lukke huller med folk, der allerede var på arbejde. Jeg har også trukket noget statistik på sygefravær, som er lavere end i de andre huse, så det er ret interessant, siger hun.

I prøveperioden har projektgruppen stået for 25 procent af sygefraværet, hvor man ville forvente, at det var 50 procent.

Derudover har der været tre nyansættelser på baggrund af de nye vagttyper, som har vagt bred interesse.

Dog har der også været bump på vejen. Blandt andet er kulturen og 'plejer' meget stærk, og ikke alle medarbejdere har været interesseret i at gøre noget andet.

Sophielund skal nu evaluere prøvehandlingen, før de tager stilling til, hvordan de vil sætte de nye erfaringer i drift. De to medarbejdere, som gik op i tid, er fortsat på det øgede timetal.

Præsentation for chefer og kolleger

Velfærds- og kulturdirektør Jan Dehn og kommunaldirektør Pernille Halberg Salamon.

Forleden mødtes de to plejecentre til fejring på Hørsholm Rådhus, hvor de præsenterede deres erfaringer og resultater med indsatsen for flere op i tid for inviterede gæster fra kommunen. Blandt gæsterne var kommunaldirektøren, centerchefen og leder-kolleger fra andre plejecentre i kommunen.

- Jeg synes, at I har lavet store ændringer og forandringer. Det er så imponerende, at I har kunnet gennemføre det, og det er vigtigt, at vi anerkender jer for det. Jeres oplæg fortæller mig også, at vi skal arbejde meget mere med fleksibilitet fremover, siger kommunaldirektør Pernille Halberg Salamon.

En leder fra et andet plejecenter i kommunen hæftede sig også ved prøvehandlingernes fokus på at kunne tilbyde medarbejderne mere fleksible rammer end i dag.

- Fleksibilitet bliver et vigtigt greb fremover, hvis vi skal gøre os attraktive som arbejdsplads. Vi skal være endnu mere alternative, end vi er i forvejen, siger Pernille Werner Nielsen, der er plejehjemsleder af Louiselund.

Om fuldtidsindsatsen

KL og Forhandlingsfællesskabet arbejder sammen om en ”En fremtid med fuldtid” - en indsats der skal få flere kommunale medarbejdere op i tid eller på fuldtid.

Parterne udvikler og afprøver i samarbejde med arbejdspladser i mere end 40 nøglekommuner løsninger, der gør det attraktivt og muligt at gå op i tid eller blive ansat på fuldtid.

De løsninger og metoder, som parterne og de kommunale arbejdspladser finder i fællesskab, bliver løbende delt med resten af landets kommuner, bl.a. her på fuldtid.dk.

Se spilleregler for pusleplaner

En fremtid med fuldtid