en fremtid med fuldtid

Plejecenter 24/7: Hvor mange opgaver har I på et døgn?

Vækning, bad, mad, medicin og dokumentation. Der er mange opgaver alle døgnets timer på et plejecenter. I Hørsholm har de kortlagt alle opgaver.

Af Bettine Romme Andersen 14/11/2022
Forhandlingsfællesskabet,
KL

På plejecenteret Margrethelund i Hørsholm Kommune har en gruppe medarbejdere beskrevet alle arbejdsopgaver på et døgn og placeret dem på en tidslinje over, hvornår de bliver udført.

Alt sammen for at synliggøre arbejdet og skabe overblik over, hvilke opgaver der kan flyttes til andre tidspunkter for at give plads til, at flere kan gå op i tid eller på fuldtid.

Se skema med alle opgaver på Margrethelund

Her kan du hente en oversigt over alle de opgaver, som blev skrevet ned, da medarbejderne arbejdede med redskabet Opgaver og bemanding.

Det er opgaver som morgenmad, nasalsonde, skrald, bad, insulin og måle værdier efter behov, og så en visualisering af hvornår på døgnet opgaverne ligger.

En fremtid med fuldtid

Kortlægningen er et af de redskaber, som En fremtid med fuldtid bruger på de kommunale arbejdspladser, som deltager i indsatsen. For på mange arbejdspladser er en af barriererne for, at flere kan gå op i tid, at der er spidsbelastningstidspunkter, hvor man bliver nødt til være mange på arbejde samtidig for at nå opgaverne.

Men ved at se på, om nogle opgaver med fordel kan flyttes til tidspunkter, hvor der ikke er så travlt, kan man skabe et mere ensartet arbejdsflow, så flere kan gå op i tid.

Hvad kan rykkes?

Og på Margrethelund Plejecenter var arbejdet med kortlægningen noget af en øjenåbner, fortæller social- og sundhedshjælper Helle-Pilar Larsen.

- Man får et godt indblik i alle opgaver og følelsen af, "hold da op" er det så meget, vi laver, siger hun.

Samtidig fik hun øje på en opgave, som hun som aftenvagt godt kan hjælpe dagvagterne med for at skabe mere tid i deres spidsbelastningsperioder.

- Jeg kan jo godt tage en beboer i bad om aftenen, siger hun.

Video: Kom med ind i maskinrummet, når Margrethelund beskriver alle arbejdsopgaver på et døgn

 

Videoguide til Opgaver og bemanding

 

Her kan I se partskonsulent Anne Tellerup fra En fremtid med fuldtid give en introduktion til redskabet Opgaver og bemanding.

Om fuldtidsindsatsen

KL og Forhandlingsfællesskabet arbejder sammen om en ”En fremtid med fuldtid” - en indsats der skal få flere kommunale medarbejdere op i tid eller på fuldtid.

Parterne udvikler og afprøver i samarbejde med arbejdspladser i 26 nøglekommuner løsninger, der gør det attraktivt og muligt at gå op i tid eller blive ansat på fuldtid.

De løsninger og metoder, som parterne og de kommunale arbejdspladser finder i fællesskab, bliver løbende delt med resten af landets kommuner, bl.a. her på fuldtid.dk.