Unge: "Vi forventer at blive inddraget"

De unge generationer på arbejdsmarkedet vil rigtig gerne lyttes til og blive anerkendt for deres meninger.

Af Bettine Romme Andersen 17/06/2024
Fremfærd

Sådan lyder det fra Kurt Rudolph Vandborg og Trine Løvenskjold, som er nye på arbejdsmarkedet.

De to unge var inviteret med i debatten "Forstå dine unge medarbejdere – du har brug for dem!" på Folkemødet.

Debatten var arrangeret af Fremfærd Sundhed og Ældre og blev afholdt i FOA's telt fredag den 14. juni.

Forstå de unge - der er kamp om dem

Baggrunden for debatten er et nyt Fremfærd-projekt, som ser på, hvordan arbejdspladserne kan tiltrække de unge generationer til uddannelser og arbejdspladser.

Og særligt til arbejdspladserne i sundheds- og omsorgsfagene, hvor der er hårdt brug for de unge.

Andre forventninger til arbejde og opgaver

Kurt Rudolph Vandborg er uddannet social- og sundhedsassistent og repræsenterer FOA Ungdoms Fællesråd i debatten, og han forklarer, at de unge ønsker at blive set på en anden måde end de ældre generationer.

- Vi har andre forventninger til, hvordan vi kan bruge vores leder, og vi er en generation, der vil have de fede opgaver efter vores kvalifikationer og ikke fordi, vi har været på arbejdspladsen i 10 år, siger han.

Trine Løvenskjold er forperson for SLS (Sygeplejestuderendes Landssammenslutning), og hun fortæller, at nogle unge og deres ledere oplever et generationsclash.

- Som unge ønsker vi at blive inddraget, og vi ønsker at blive lyttet til for at føle os inddraget, sagde hun.

Forstå de unge: Hvordan bliver de en del af arbejdsfællesskabet?
Unge medarbejdere og arbejdskultur

Fremfærd Sundhed og Ældre-projektet vil afdække forventningerne til ledelse hos unge medarbejdere på ældreområdet og få indsigt i, hvordan man som leder fx på et plejehjem kan tilbyde en ledelsesstil og et arbejdsmiljø, der motiverer den unge medarbejder. 

Projektet har deltagelse af 10 kommuner og skal resultere i konkrete produkter som fx vejledninger, guides eller håndbøger til god ledelse af unge medarbejdere i ældreplejen.

Læs om projektet