en fremtid med fuldtid

Med drømmeskema er flere gået op i tid i vuggestue

Tilbuddet om mere indflydelse på egen vagtplan har fået seks medarbejdere til at gå 14 timer op i tid. Samtidig er sygefraværet faldet.

Af Bettine Romme Andersen 19/03/2024
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Vuggestuen Regnbuen/Valmuen i Vejle Kommune er en sammenlagt vuggestue på to matrikler. De har i et par år arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet og sænke sygefraværet.

Og da muligheden for at deltage i et workshopforløb med "En fremtid med fuldtid" opstår, ser institutionens MED-udvalg det som en oplagt mulighed for at sætte fokus på, hvad øget arbejdstid kan have af betydning for kontinuitet i løbet af dagen og mere tid til samme opgaver.

Vi skal løfte i flok

I MED-udvalget håber de, at indsatsen for flere timer kan give højere trivsel og sende sygefraværet ned. Og hvordan så det?

Jo, ved at synliggøre, at hvis flere løfter opgaverne, så bliver det lettere for alle.

MED-udvalget ønskede også at give medarbejderne mere indflydelse på deres arbejdsplan med drømmeskemaer og på den måde skabe et godt psykisk arbejdsmiljø, hvor alle føler sig medinddraget.

To timer her og der

For MED-udvalget er det vigtigt at få kommunikeret, at indsatsen ikke kun handler om fuldtid, men at to timer her og der også vil have en positiv effekt, fortæller pædagog og tillidsrepræsentant Line Andersen.

Samtidig prøver de at skabe et modbillede til den gængse fortælling om, at man ikke kan tage flere timer, fordi det er hårdt, og man har brug for at have overskud til sin familie, når man kommer hjem.

- Vi vender det om ved at sige, at når man er flere på arbejde, så har man færre løft, og man kan nå flere af de ting, man gerne vil. Opgaverne bliver ikke flere, vi er bare flere om dem, siger leder Karina Christensen.

Leder Karina Christensen, pædagog Lonni Neergaard og tillidsrepræsentant og pædagog Line Andersen.

Prøvehandling med drømmeskema

Regnbuen/Valmuen havde forudgående erfaring med at lave prøvehandlinger for at skabe et bedre psykisk arbejdsmiljø. Så den del var velkendt for medarbejderne, men at få direkte medindflydelse på arbejdsplanen ved at ønske sit eget drømmeskema var nyt.

Derfor forberedte MED-udvalget sig ved selv at drøfte internt, hvad en attraktiv og retfærdig arbejdsplan er, inden de tog samtalen med medarbejdergruppen.

- Vi lavede ikke en færdig liste over, hvad der er retfærdigt, men vi definerede en ramme, som man skulle holde sig indenfor, siger Karina Christensen.

Rammen indeholdt blandt andet, at der selvfølgelig altid skal være nogen til at åbne og lukke hver dag. Det var også et kriterie om, at medarbejderne selv må bestemme, hvornår forberedelsestimerne ligger. Og de havde også ret til en fast halv ugentlig fridag.

Hvad er et retfærdigt skema?

Det var i første omgang ikke en let opgave for medarbejderne at kreere deres fælles drømmeskema.

Det viste sig nemlig at blive mere konfliktfyldt, end MED-udvalget havde regnet med, fordi der var meget fokus på retfærdighed, og at alle skulle have det samme.

Derfor blev de nødt til tage et opgør med lighedstankegangen om, at alle skal have en åbner, en lukker, en tidlig dag osv.

- Vi har forskellige ønsker og er forskellige steder i vores liv. Nogen vil helst ikke åbne, andre vil ikke have flere sene eftermiddage, og man kan være skilt og have mere tid i den ene uge end i den anden, så der skal være plads til forskellighed, siger tillidsrepræsentant Line Andersen.

Da den erkendelse kom på plads, og medarbejderne begyndte at lytte til hinandens ønsker og behov, så gik det heldigvis lettere, fortæller pædagog Lonni Neergaard.

- Jeg synes, at alle var gode til at give og få, fordi vi havde forståelse for hinandens behov og privatliv og samtidig også forståelse for, at det skulle fungere i institutionen, så det blev en god balance, siger hun.

Blæksprutterolle giver nye muligheder

Drømmeskemaerne kom på plads og blev med succes afprøvet i november 2023 til midt januar 2024. Seks medarbejdere gik samlet 14 timer op i tid og tre medarbejdere afprøvede en 4-dages arbejdsuge.

Samtidig trak de en pædagogmedhjælper ud af skemaet og gav hende en blæksprutterolle, hvor hun kommer på flere stuer hver uge.

Og det gav mulighed for, at Lonni Neergaard også kunne prøve en 4-dagsuge, selv om hun ikke gik op i tid. Hun er på 34 timer om ugen - 32 i skema og 2 til personalemøder og forberedelse.

- Jeg har otte timer hver dag og fri om onsdagen, og så er medhjælperen fast på vores stue på min fridag, fortæller hun.

Line Andersen gik en time op om ugen mod at få mere fleksibilitet i form af selv at kunne placere den ekstra time.

- Der har været meget læring i at kigge indad og se på egne behov og ikke koncentrere sig så meget om de andre, fortæller hun.

Flere timer giver mere tid til børnene

Afprøvningen har givet flere timer på stuerne, og det kan mærkes. For nu er der pludselig mulighed for at arbejde i mindre børnegrupper henover hele dagen, fordi der er mere personale.

- Det kan være, vi deler gruppen op, og jeg tager halvdelen af børnene ned i fællesrummet og laver en aktivitet med dem, eller at vi går en tur med fire børn, siger Lonni Neergaard.

Det giver også færre voksenskift og en anden ro på stuen for de øvrige børn.

- Det giver en bedre opvågning for de børn, der vågner lidt senere, for så kan de sidde og nyde eftermiddagsmaden stille og rolig, fordi der er mere ro, siger Line Andersen.

De to pædagoger kan også mærke en positiv effekt af, at forberedelsestiden er trukket ud af skemaet, og at de ikke skal finde en halv time her og der og forlade stuen, fortæller Lonni Neergaard.

- Når vi er sammen med børnene, så er vi nærværende og fuldt til stede.

Kulturforandrende proces

For Regnbuen/Valmuen har processen med "En fremtid med fuldtid" skabt mange positive effekter.

- Det har været en kulturændrende proces. Vi har høstet mange gevinster, og overordnet udtrykker personalet stor tilfredshed, siger leder Karina Christensen.

Det bakker Line Andersen op. Hun påpeger særligt arbejdet med mere medansvar og medindflydelse, som en vigtig kulturændring.

- Når man hele tiden mærker, at man bliver hørt og ens mening er væsentlig, så giver det mod på at prøve nye ting, og det gavner fællesskabet, det kollegiale og selvfølgelig børnene, siger hun.

En af de helt store gevinster kan ses på det lavere sygefravær.

- Vi har arbejdet bredt med kulturen i længere tid, så jeg vil ikke give det her projekt hele æren, men vores sygefravær er gået ned med 11 procent, siger Karina Christensen.

Til maj og juni genoptager de prøvehandlingen og lavet endnu et drømmeskema, inden hele processen skal evalueres.

Er I interesseret i at være med i En fremtid med fuldtid?

Det er nu muligt for kommuner at søge om at deltage i En fremtid med fuldtid.

Indtil videre har 43 kommuner været en del af indsatsen, som fortsætter de kommende år.

Hvis I vil høre mere om, hvordan I kan være med og skabe en forankring af indsatsen i MED, så skriv til os - og så vil I blive ringet op:

fuldtid@forhandlingsfaellesskabet.dk

Om fuldtidsindsatsen

KL og Forhandlingsfællesskabet arbejder sammen om en ”En fremtid med fuldtid” - en indsats der skal få flere kommunale medarbejdere op i tid eller på fuldtid.

Parterne udvikler og afprøver i samarbejde med arbejdspladser i mere end 40 nøglekommuner løsninger, der gør det attraktivt og muligt at gå op i tid eller blive ansat på fuldtid.

De løsninger og metoder, som parterne og de kommunale arbejdspladser finder i fællesskab, bliver løbende delt med resten af landets kommuner, bl.a. her på fuldtid.dk.

Se webinar om drømmeskemaer og pusleplaner

Få mere viden om at arbejde med drømmeskemaer og pusleplaner i En fremtid med fuldtids webinar fra Skanderborg Kommune. Her er det ældreområdet, der pusler planer sammen, men princippet er det samme, når det er arbejdspladser på børneområdet, som skal drømme sig til ønskevagtplanen.

Se med her

MED-udvalget i Regnbuen/Valmuen

MED-udvalget består af leder Karina Christensen, tillidsrepræsentant Line Andersen, en arbejdsmiljørepræsentant og en repræsentant for pædagogmedhjælperne.

En fremtid med fuldtid