Arbejdstid

Data om deltid, fuldtid og timelønnede
I dette materiale kan du finde data om deltid, fuldtid og timelønnede i kommunerne. Det giver idéer til relevante dataudtræk og overblik over, hvordan din kommune placerer sig i forhold til resten af landet.
Fuldtid i kommunerne
KL og Forhandlingsfællesskabet arbejder sammen om en ”En fremtid med fuldtid”.

Parterne udvikler og afprøver i samarbejde med arbejdspladser i halvdelen af landets kommuner løsninger, der gør det attraktivt og muligt at gå op i tid eller blive ansat på fuldtid.

De gode løsninger og metoder, som arbejdspladser finder, bliver løbende delt på fuldtid.dk.