Arbejdstid

Data om deltid, fuldtid og timelønnede
I dette materiale kan du finde en lang række data om deltid, fuldtid og timelønnede i kommunerne. Det giver idéer til relevante dataudtræk og overblik over, hvordan din kommune placerer sig i forhold til resten af landet.
Fleksible arbejdstider giver plads til familie
Fleksible arbejdstider får familieliv og arbejdsliv til at hænge sammen på Næsby Pleje- og Aktivitetscenter i Odense. Da Grethe Hedegaard startede som leder for de 35 ansatte, lagde hun mærke til, at de faste mødetider i plejecentret var hårde for nogle af de ansatte:
Få viden og inspiration om fuldtid og deltid
Det kommunale ældre- og sundhedsområde har mange deltidsansatte med beskæftigelsesgrader i spændet 28 - 32 timer ugentligt. FOA, Sundhedskartellet og KL har sat fokus på fuldtid og deltid i et nyt personalepolitisk projekt.
Fuldtid i kommunerne
KL og Forhandlingsfællesskabet arbejder sammen om en ”En fremtid med fuldtid”.

Parterne udvikler og afprøver i samarbejde med arbejdspladser i 26 nøglekommuner løsninger, der gør det attraktivt og muligt at gå op i tid eller blive ansat på fuldtid.

De løsninger og metoder, som parterne og de kommunale arbejdspladser finder i fællesskab, bliver løbende delt med resten af landets kommuner på fuldtid.dk.
Seniorpartnerskabet
I dag er mere end hver fjerde kommunale medarbejder over 55 år, og med den nuværende tilbagetrækningsalder betyder det, at 100.000 medarbejdere går på pension frem til 2030.

KL og Forhandlingsfællesskabet har derfor taget initiativ til Seniorpartnerskabet, som skal styrke de lokale seniorindsatser gennem inspiration, viden og værktøjer.