Arbejdsmiljøgruppen

Kendskab baner vej for bedre samarbejde

SPARK-forløb har hjulpet to afdelinger i Sundhed og Ældre i Slagelse Kommune med at bygge bro over etageadskillelse og faglige forskelligheder.

Af Pernille Søndergaard 22/11/2023

Slagelse Kommune har som mange andre kommuner været igennem adskillige runder med besparelser. Det har ikke undgået at give lidt ridser i hverdagen hos medarbejdere og ledere i Sundhed og Ældre.

- Når man hele tiden er udsat for massivt pres med besparelser og usikkerhed om ens jobfunktion, så lægger det et hårdt pres på både medarbejdere og ledere. Vi blev ikke hårdt ramt i seneste sparerunde, men den var med til at trigge nogle dårlige erfaringer fra tidligere. Så vi ville gerne gøre noget mere i tide for at forebygge, at vores ellers hovedsageligt gode arbejdsmiljø blev påvirket.

Det fortæller afdelingsleder for konsulenterne i Sundhed og Ældre Heidi Hjort Kjelgaard om baggrunden for, at der for ét års tid siden blev rakt ud efter SPARK, Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne.

Forskellige, men sammen om en fælles opgave

Staben i Sundhed og Ældre består af administrative medarbejdere og udviklingskonsulenter. Udfordringen er, at medarbejderne sidder på hver sin etage i samme bygning. Og etagerne imellem er fagligheden og arbejdskulturen meget forskellige.

De administrative medarbejdere på 1. sal kører i en snorlige proces med faste deadlines, mens konsulenterne i udviklingsafdelingen på 2. sal arbejder procesorienteret med mål, der kan ændre sig undervejs.

I administrationen er det en hverdagskultur fra kl. 8-15.30. Arbejdstiden i udviklingsafdelingen er derimod meget flydende og fleksibel.   

Der er en forventning om, at medarbejderne i administrationen altid skal være til at få fat i. Derfor er der også altid nogle på kontoret hver dag, mens konsulenterne tit er ude af huset på opgaver.    

Forskellighederne er til at få øje på.

- Vi har I mange år været bevidste om, at vi er forskellige etagerne imellem, men kan vi gøre noget for at styrke sammenholdet og forståelsen for hinanden på tværs? Det ville vi bl.a. gerne bruge SPARK-forløbet til at finde svar på, siger Maria Bjerring Zangenberg, som er arbejdsmiljørepræsentant og til daglig arbejder som konsulent.

Sammen med en SPARK-konsulent blev der derfor sat gang i et forløb, som skulle skabe øget kendskab til og forståelse for hinandens opgaver og vigtige bidrag til den fælles kerneopgave.

Plads til uenighed

SPARK-konsulenten mødtes fire gange med centrets arbejdsmiljøkvartet, bestående af de to afdelingsledere, arbejdsmiljørepræsentanten og en repræsentant for de administrative medarbejdere.

Der var en proces, hvor kvartetten fik talt sig ind på hinanden: Hvor er det, vi ser de indbyrdes udfordringer og forskelligheder? Og hvornår er det, vi indimellem kan gå fejl af hinanden?

Og der var masser af plads til at være uenige og til, at man kunne ’lægge svesken på disken’ og sige tingene ligeud, fortæller Lise Mejer, som til er daglig er systemkoordinator.

- Vi er blevet meget mere bevidste om, at vi ser forskelligt på tingene og hinandens arbejdsopgaver. Vi snakkede fx om vores forskellige opfattelser af travlhed. For mig er det, hvis man har flere arbejdsopgaver, end man kan nå, hvor travlhed i konsulentgruppen også kan opfattes som noget positivt, der giver liv og sparring, siger hun.

Susanne Fagerberg, som er leder af sekretariatet, supplerer:

- Der er ikke noget, der er mere rigtigt end noget andet. Vi skal ikke underkende, at vi er forskellige, så længe vi har en forståelse af og respekt for, at alles indsats har værdi for organisationen og for vores kerneopgave.

Har fået sat ansigt på hinanden

Det blev besluttet at samle alle medarbejde på tværs til en workshopdag, hvor der i blandende grupper blev arbejdet med den enkeltes bidrag til den fælles kerneopgave. Ønsket var at skabe trygge rum, hvor medarbejdere kunne få sat ansigt på hinanden og kendskab til hinandens arbejdsopgaver. Og det lykkedes.

- Der kan være tavshed til vores personalemøder. Så det var fantastisk pludselig at opleve, hvordan snakken gik livligt på kryds og tværs, siger Lise Mejer, som oplever, at samarbejdet i hverdagen er blevet mere afslappet og trygt.

Det kan Maria Bjerring Zangenberg nikke genkendende til. Hun understreger, at det ikke bare er det øgede kendskab til arbejdsopgaverne, der har gjort en forskel. Workshoppen gav også en større bevidsthed om de forskellige arbejdsvilkår og rammer, kollegerne opererer inden for.

-  I en travl hverdag tænker man måske 'De dér konsulenter farer også frem og tilbage hele tiden, eller 'De der administrative, de arbejder også meget firkantet'. Men det er jo tit nogle bestemte rammer og arbejdsvilkår, der definerer, hvordan vi løser vores opgaver. Og det er vi blevet meget klogere på.

Små greb med stor effekt

For arbejdsmiljøkvartetten er det vigtigt at holde fast i den udvikling, SPARK-forløbet så småt har sat i gang.  

-  Det har været meget givende for os fire at sidde sammen. Vi ser os selv som kulturbærere og vil gerne gå foran med små tiltag, som kan hjælpe fællesskabet etagerne imellem på vej. Håbet er at skabe en bevægelse, hvor medarbejderne lige så stille følger efter, siger Susanne Fagerberg.

Det er indtil videre blevet til fx fælles fejring af fødselsdage og jubilæer, fælles velkomst for nye medarbejdere, sommerferiekage og en opmærksomhed på at rykke fysisk tættere på hinanden i ferieperioder.

- Det er små lavpraktiske greb, men med en stor effekt, siger Susanne Fagerberg.

Det viser sig bl.a. ved, at det er blevet en mere naturlig del af hverdagen at tage trapperne en etage op eller ned for at sige hej og tage sig en uformel kop kaffe.

- Det gavner arbejdsfællesskabet og samarbejdet, at vi har lært hinanden bedre at kende som både mennesker og kolleger, vurderer Maria Bjerring Zangenberg.

Fokus på travlhed og arbejdspres

Som en opfølgning på SPARK-forløbet og stabscentrets APV er der en ny temadag i støbeskeen, denne gang med fokus på samarbejde og prioritering af arbejdsopgaver i en travl hverdag.

Overordnet er der ingen alarmklokker, der ringer i centrets  APV, men den viser, at der var udfordringer med travlhed og arbejdspres.

- Det er et rammevilkår, at der kommer opgaver ind med korte deadlines. Så på temadagen skal vi sammen arbejde med, hvordan får vi prioriteret og skabt rum til de opgaver, der skal løses, og hvordan vi kommunikerer ordentligt med hinanden under pres, siger Heidi Hjort Kjelgaard.

Gør som os

Arbejdsmiljøkvartetten oplever, at SPARK-forløbet har gjort en mærkbar forskel for det gode kollegaskab på tværs, og de anbefaler andre at gå i deres fodspor.

- Man kan sagtens tage fat i SPARK - også selvom man som udgangspunkt har et godt arbejdsmiljø. Man behøver bestemt ikke vente til, at arbejdsmiljøet er kørt helt af sporet, understreger Heidi  Hjort Kjelgaard.

Hvordan kan SPARK hjælpe jer?

Hos SPARK kan MED-udvalg og TRIO’er få et forløb med en eller flere af SPARKs konsulenter. Grundtanken er, at arbejdspladserne skal rustes til selv at kunne arbejde med forskellige typer udfordringer, så udvikling ikke bliver afhængig af en ekstern konsulent.  

SPARK tilbyder både forløb for den enkelte arbejdsplads men også fællesforløb, hvor flere arbejdspladser går sammen om at styrke det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere om SPARKs forskellige tilbud

 

Kunne et gratis SPARK-forløb være noget for din arbejdsplads?

SPARK tilbyder støtte indenfor temaerne:

 • Forandringer & omstillinger 
 • Forbedret samarbejde mellem medarbejdere og/eller ledere
 • Risiko for vold og trusler
 • Chikane og mobning
 • Alenearbejde 
 • Problemstillinger i forhold til arbejdets indhold, omfang og udførelse

Læs mere og ansøg

SPARK-linjen: Få hjælp til arbejdet med psykisk arbejdsmiljø 

33 70 34 00

SPARK-linjen er til dig der: 

 • Er AMR, TR eller leder i et MED-udvalg, en arbejdsmiljøgruppe, eller indgår i et TRIO samarbejde

Det kan I få hjælp til:

 • Sparring om arbejdet med psykisk arbejdsmiljø i netop jeres situation
 • Inspiration til metoder og værktøjer I kan bruge
 • Ideer og redskaber til samarbejdet i MED-udvalg og TRIO
 • Afklaring om hvorvidt et SPARK-forløb er noget for jeres arbejdsplads

SPARK-linjen er åben mandag til torsdag mellem 9-14 på telefon 33 70 34 00.

Du kan også skrive til os på info@sparkweb.dk og aftale et tidspunkt, hvor vi ringer dig op eller mødes virtuelt.

SPARK menu