Tine Johnsen

Nye film skal give hjælp til at fjerne bøvl i kommunerne

Ud med bøvl og fart på afbureaukratisering. Flere kommuner skal inspireres til at tage Samskabt styring til sig som en effektiv metode.

Af Irene Aya Schou 03/01/2023
Fremfærd

Hver tredje kommune fjerner i dag bøvl med Samskabt styring, og15 kommuner har de senere år deltaget i ét eller flere Fremfærd-projekter om Samskabt styring.

Men endnu flere kommuner skal blive opmærksomme på metoden og de virkningsfulde erfaringer, som allerede er indhøstet.

Metoden virker og skal spredes

Derfor er KL og de faglige organisationer i Forhandlingsfællesskabet - i regi af Fremfærd på vej med en række film, der skal hjælpe kommuner til at komme i gang med Samskabt styring.

- Fremfærd har samlet viden og erfaringer på baggrund af de mange projekter, der har anvendt Samskabt styring som metode. Denne viden skal aktiveres, for vi kan se, at metoden virker, siger Tom Bjerregaard, der er specialkonsulent i FOA og repræsenterer Forhandlingsfællesskabet.

Kort om Samskabt styring;

Samskabt styring er en ny måde at arbejde med afbureaukratisering på, hvor problemer løses i tæt samarbejde med dem, som styringen vedrører. Metoden er udviklet i samarbejde mellem KL, kommunerne og de faglige organisationer i Forhandlingsfælleskabet og har været afprøvet i en lang række kommuner med støtte fra Fremfærd

I Samskabt styring arbejder man systematisk med at gå fra 'bøvl til løsning' gennem en række trin, der går fra at undersøge og prioritere problemet, finde en løsning, afprøve løsningen og evaluere, om løsninger er god. 

Forstå rollerne i Samskabt styring

Der er tale om en række metodefilm, der giver en introduktion af Samskabt styring og de forskellige faser - og fortæller om effekter og betingelser for at gå i gang med Samskabt styring.

Desuden produceres en række rollefilm, der går tæt på lederens, medarbejderens og tillidsrepræsentantens rolle i Samskabt styring, hvor man går til arbejdet med et fælles mål, et åbent sind og uden strategiske bagtanker.  

Læs også: Få styr på bøvlet med ny videoguide

"Vi havde modstand mod metoden i starten"

Tine Johnsen, social- og sundhedsassistent og TR i hjemmeplejen i Køge, er én af de medvirkende. Viden på Tværs var med på sidelinjen, da optagelsen fandt sted på et plejecenter i Herfølge. Tine Johnsen har arbejdet med Samskabt styring siden 2019, og det var ikke kærlighed ved første blik. 

- Vi havde modstand mod metoden i starten. Vi havde mistet troen på, at vi kunne løse problemerne. Det lå meget i os at tænke: ’Tingene kan nok ikke ændres, for så havde man vel gjort det’, siger Tine Johnsen.

Styrket kvalitet til borgere om aftenen

Arbejdet med Samskabt styring i Køge har blandt andet resulteret i, at hjemmeplejen har styrket sammenhængen og kvaliteten i hjælpen til borgerne over hele døgnet blandt andet gennem blandede dag- og aftenvagter og overlap i vagterne.

- Samskabt styring er en befriende måde at arbejde på. Vi kommer i spil som faggruppe, og det øger den faglige stolthed, at man hører på os frontmedarbejderne. Vi tager ejerskab for beslutningerne, og det højner arbejdsglæden, siger Tine Johnsen. 

LÆS OGSÅ: Vejen til ejerskab: Sådan fik Køge bekæmpet bøvlet og skabt varig kulturændring

Ny forandringskultur og bedre samarbejde

I filmene deltager ledere, medarbejdere, konsulenter og forskere med viden og erfaring om Samskabt styring bl.a. kommunaldirektør i Høje-Taastrup Kommune, Lars Holte, tillidsforsker Tina Øllgaard Bentzen, Pernille Kapler Andersen, specialkonsulent i Roskilde Kommune og Michael Seifert, miljømedarbejder og næstformand i Hovedudvalget i Glostrup Kommune.  

Erfaringerne på tværs af kommuner viser, at Samskabt styring giver resultater både i form af nye, konkrete løsninger fx en ny model for dokumentation eller visitationspraksis men også mere 'bløde' resultater fx et forbedret tværgående samarbejde eller en ny forandringskultur.

Hver tredje kommune bruger Samskabt styring

En undersøgelse fra Roskilde Universitet, som forsker og ph.d. Tina Øllgaard Bentzen står bag, viser, at Samskabt styring er en 'veletableret dagsorden', som der arbejdes med i hver tredje kommune (31 procent). I yderligere 15 procent af kommunerne er Samskabt styring en dagsorden, som er 'på vej i kommunen'.  

LÆS OGSÅ: Hver tredje kommune fjerner bøvl med Samskabt styring - flere på vej

Undersøgelsen viser, at Samskabt styring står på et godt fundament, men at der er potentiale for yderligere udbredelse, siger Marie Engstrøm Graversen, der er specialkonsulent i Komponent - Kommunernes Udviklingscenter, og repræsenterer KL. 

- Vi håber, at de kommende film vil gøre det lettere for kommunerne at starte et forløb med Samskabt styring og samtidig understøtte forståelse af de forskellige roller i en Samskabt styringsproces, siger hun.

Filmene produceres af 'KONTRA produktioner' og ventes klar til foråret. De vil blive offentliggjort på VPT.

Få viden og værktøjer til Samskabt styring

Hvordan arbejder andre med Samskabt styring? Hvordan kommer vi selv i gang? Kan vi få hjælp?

Se siden samskabtstyring.dk

Læs debatindlæg: 91 kommuner behøver ikke vente på de syv fritstillede

Samskabt styring i kommunerne

En lang række kommuner har eksperimenteret med Samskabt styring i Fremfærd-regi. Det gælder bl.a. Høje-Taastrup, Sorø, Haderslev, Holbæk, Køge, Herning og Horsens Kommuner.

Læs om deres erfaringer her: 

Senest har tre kommuner deltaget i et klynge- og læringssamarbejde faciliteret af Fremfærd, der handler om, hvordan man forankrer Samskabt styring og går fra projekt til drift. De tre kommuner er Glostrup, Nordfyns og Kolding Kommuner.

Læs om, hvordan de arbejder med Samskabt styring:

Se video: Nordfyns Kommune vil skabe mere mening og mindre bøvl

Glostrup Kommune vil have mindre bøvl og mere kerneopgave og mening

Kolding vil styre efter borgerens centrum: 'Meningsfuld styring giver faglig frihed'

Samskabt styring menu