Samskabelse

Relationer mellem børn og ældre skaber ny læring og livsglæde
Et samarbejde i Herning Kommune har skabt rammerne for, at skoleelever og beboere på et plejecenter skaber uvurderlig værdi for hinanden. Institutionerne arbejder begge med at åbne sig mod det omkringliggende samfund, og det har ført til, at beboere og elever blomstrer op i det nye fællesskab.
Samskabt styring: Hvad kan andre lære af Odder?
Odder Kommune er lykkedes med at gentænke styringen på det specialiserede socialområde. Det er sket gennem en intern samskabelsesproces, hvor alle ledere og medarbejdere på området er blevet inddraget. Men hvad kan andre kommuner lære af Odders eksempel?