Kom hurtigt i gang med en fuldtidsindsats

Her er redskaberne, der kan hjælpe jer med at ændre arbejdstidskulturen og få flere op i tid.

Af Sine Molbæk-Steensig 14/02/2023
Intro kom i gang
Intro: Derfor skal I gå i gang med en fuldtidsindsats

Der er mange gevinster ved, at flere medarbejdere går op i tid, og det kan lade sig gøre. Vi har redskaberne, der kan hjælpe jer med at overvinde de fastgroede forestillinger om, at det ikke kan ske.

Kom godt i gang med fuldtidsindsats
1: Kom godt i gang - Det starter i MED

Det starter i MED, her drøftes behovet for indsatsen ud fra data om deltidsansatte. Målene for indsatsen aftales, samt hvordan I vil sikre fremdrift og spredning.

 Gevinster og barrierer ved fuldtid
2: Gevinster og barrierer

I skal finde ud af, hvilke gevinster og barrierer der er for, at flere kan komme op i tid eller på fuldtid på jeres arbejdsplads. Som en hjælp hertil kan I bruge redskabet Vejen.

Undersøg barrierer for fuldtid
3: Undersøgelse af barrierer

Når I vil undersøge barriererne for at gå op i tid eller på fuldtid, er der flere metoder og redskaber, I kan vælge. Her får I metoder og redskaber præsenteret.

Få ideer til fuldtidsindsatsen
4: Få idéer

Nu skal I brainstorme på mulige løsninger. At være kreativ kræver opvarmning og et afsæt i de barrierer og gevinster, I har fundet. Vælg en metode der passer til jer.

Prøvehandlinger til fuldtidsindsatsen
5: Prøvehandlinger

Inden man fører nye idéer ud i livet, skal det testes, om de virker. Det kaldes en prøvehandling. For at kunne gennemføre en prøvehandling er det en forudsætning at udarbejde en solid plan.

Evaluering af fuldtidsindsats
6: Evaluering

Hvordan er det gået med indsatsen? Evaluering kan omfatte, hvad I har fundet ud af, udfordringer og hvad der skal ske herfra og kan bruges til spredning af erfaringer.

Om fuldtidsindsatsen

KL og Forhandlingsfællesskabet arbejder sammen om en ”En fremtid med fuldtid” - en indsats der skal få flere kommunale medarbejdere op i tid eller på fuldtid.

Parterne udvikler og afprøver i samarbejde med arbejdspladser i mere end 40 nøglekommuner løsninger, der gør det attraktivt og muligt at gå op i tid eller blive ansat på fuldtid.

De løsninger og metoder, som parterne og de kommunale arbejdspladser finder i fællesskab, bliver løbende delt med resten af landets kommuner, bl.a. her på fuldtid.dk.

En fremtid med fuldtid