En fremtid med fulditd

4. Få idéer

Nu skal I brainstorme på mulige løsninger. At være kreativ kræver opvarmning og et afsæt i de barrierer og gevinster, I har fundet. Vælg en metode der passer til jer.

Af Bettine Romme Andersen 24/08/2022
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Det kan være svært at få nye idéer, og det kan der være forskellige grunde til. Måske har I allerede prøvet en hel masse, eller måske har I aldrig arbejdet med dagsordenen før. Derfor kan det være en fordel at forberede den idégenereringsproces, som I står overfor.

Når I skal i gang med at finde lokale løsninger, som virker hos jer, er det en god idé med en eller anden form for opvarmningsøvelse. Det kan være med til at sætte kreativiteten fri og hjælpe jer til at tænke ud af boksen.

Det kunne fx være en øvelse, hvor deltagerne skal finde på nye anvendelsesmuligheder for en kendt genstand, fx en papirklips (Se opvarmningsøvelse nederst). Øvelsen behøver kun at tage 2-3 minutter.

Øvelsen kan være med til at hjælpe deltagerne til:

  1. at få øje på al den hverdagsinnovation, de allerede udfører (fx bruge en klud til at tørre både paneler og gulve af) og
     
  2. at en genstand ofte kan bruges til andre ting, end den egentlig er tiltænkt

Hvordan ku’ vi-spørgsmål?

Når kreativiteten er boostet af opvarmningsøvelsen, skal I i gang med at finde konkrete idéer til løsninger.

Her er det en god idé, at man formulerer det, idéerne skal være med til at løse, altså den barriere og/eller den gevinst man gerne vil opnå. Her kan I bruge Hvordan ku’ vi-spørgsmål.

Fx kan en rengøringsenhed have en barriere, der hedder: Arbejdsstederne bliver forstyrret, hvis vi gør rent mellem kl. 8-15. Deres Hvordan ku’ vi-spørgsmål kunne så hedde: Hvordan ku’ vi få arbejdsstederne til at elske at få gjort rent mellem kl. 8-15? (se Hvordan ku’ vi-spørgsmål nederst) 

Brainstorm på idéer

Når I går i gang med at få idéer, kan I presse deltagerne på tid. Eksempelvis ved, at de, med udgangspunkt i det spørgsmål de formulerede som, “Hvordan ku' vi?” hver især, i stilhed, prøve at komme med 10 forskellige bud på svar (Se beskrivelse af brainstormøvelse nederst).

Når alle har skrevet deres 10 idéer ned, tages en runde, hvor alle deler deres idéer, og de andre lytter nysgerrigt og spørger ind, men uden at udelukke eller skyde idéen ned. Indled gerne øvelsen med at fortælle om, hvordan nye idéer bedst modtages; med varsomhed, imødekommenhed og skærmende mod, “Det har vi prøvet...” “Det virker ikke” m.v.

Erfaringen er, at idéer fra denne første idégenerering ofte fødes kvarte, de skal kombineres med andre idéer eller videreudvikles undervejs i forløbet.

Det er en god idé, fordi... 

Når deltagerne har fået 2-3 gode idéer, de gerne vil gå videre med sammen, så er det hjælpsomt, at man får set idéerne fra flere perspektiver og eventuelt undersøgt, hvad der skal til fo,r at idéen kan føres ud i livet.

Hvordan ser denne idé fx set fra borgerens perspektiv? Er der regler, der skal undersøges eller nogle personer, der skal tages i ed først? Redskabet “Det er en god idé fordi...” giver en hjælpende hånd til at komme rundt om idéen og få tænkt idéen videre. Da det er en plakat i A3-størrelse, er den også velegnet til at bruge som præsentation til fx et personalemøde. (Se øvelsen nederst)

Videoguide til Få idéer

 

Her kan I se partskonsulent Nina Menoka Banerjee give en introduktion til redskabet Det er en god idé, fordi...

Gå videre til næste trin

Efter i har brainstormet og fået ideer, skal I teste, om de virker. Det gør I ved at sætte prøvehandlinger i gang.

Gå til trin 5: Prøvehandlinger

En fremtid med fuldtid