En fremtid med fuldtid

2. Gevinster og barrierer

I skal finde ud af, hvilke gevinster og barrierer der er for, at flere kan komme op i tid eller på fuldtid på jeres arbejdsplads. Som en hjælp hertil kan I bruge redskabet Vejen.

Af Bettine Romme Andersen 24/08/2022
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Mange kommunale arbejdspladser har arbejdet med at finde løsninger på at få medarbejdere op i tid eller på fuldtid – nogen uden og andre med held.

Det kan tit være svært ikke at tænke i løsninger med det samme, og det kan friste at undersøge, hvad andre har gjort, og “kopiere” den løsning. Men tit er spørgsmålet om, hvorfor så mange er på deltid i høj grad et lokalt anliggende. Der er forskellige grunde til, at man er på deltid, og det kalder på forskellige løsninger.

Derfor er det vigtigt som det første at dykke ned i de barrierer, der gør sig gældende netop på jeres arbejdsplads, før I går videre til løsningerne. Som en hjælp hertil kan man bruge redskabet Vejen til at udpege de gevinster og barrierer, der kan være for flere timer eller fuldtid, og til at undersøge, hvad de barrierer består af.

Vi anbefaler, at I sætter jer sammen på arbejdspladsen i en gruppe fx bestående af leder, medarbejdere, tillidsvalgte, vagtplanlæggere eller andre, som kunne have vigtige perspektiver ind i de gevinster og barrierer, I arbejder med.

Når udgangspunktet er barrieren, får man mulighed for at undersøge de største forhindringer. Ellers kommer man hurtigt til at lave løsninger baseret på løse antagelser omkring de barrierer eller forhold, der gør sig gældende på arbejdspladsen. Samtidig kan ens egne holdninger til fx deltid eller “den gode vagtplan” være markant anderledes end kollegaernes.

Netop derfor er det vigtigt, at alle perspektiver kommer med i drøftelserne.

Vejen til fuldtid
Videoguide til Vejen

 

Her kan I se partskonsulent Malene Haarder fra En fremtid med fuldtid give en introduktion til redskabet Vejen.

Når I har udvalgt den eller de barrierer, der har størst betydning for, hvor mange der får lyst til at få flere timer, har vi erfaring for, at det er en god idé at dykke endnu længere ned i barrieren. Dette for at undersøge ikke bare “symptomet”, men “roden” til barrieren.

“Hvorfor har I valgt barrieren?”, “Hvordan mærker I barrieren?”, “Hvem er det en barriere for?” “Hvornår mærker I barrieren?” “Hvad vil I få ud af at fjerne barrieren?”

På den måde kan I både være mere sikre på, at I arbejder med den største/vigtigste/mest udfordrende barriere på jeres arbejdsplads, og at det er en barriere, som flere på jeres arbejdsplads også ser som væsentlig for, at de er på deltid. 

Når I arbejder med redskabet “Beskriv barrieren”, skal I skrive én barriere per ark, da begrundelserne for, at det er en barriere eller for hvem det er en barriere, kan variere.

Vi anbefaler, at man højest vælger 5 barrierer, da opgaven med at overkomme for mange barrierer på én gang kan være overvældende. Samtidig kan I overveje, om nogle barrierer kan være “beslægtede” og kan lægges ind under én samlet barriere. Nogle barrierer kan også være nemmere at arbejde med end andre, og måske er der allerede en kendt løsning, som der er enighed om på arbejdspladsen.

Det kunne fx være at slå alle stillinger op på fuldtid, at tale om arbejdstid til MUS-samtalen eller at få en vidensperson ud og holde oplæg om økonomi.

Måske kan det hjælpe jer, hvis I tænker over, hvor stor betydning barriererne har for, om flere kommer op i tid eller på fuldtid – og hvor let eller svær barrieren er at overkomme. Vi har erfaring for, at det giver meget at tage fat i de svære barrierer.

Rundt om barrieren
Gå videre til næste trin

Efter I har arbejdet sammen om at finde gevinster og barrierer ved fuldtid, skal I bruge noget tid på at gå i dybden med og undersøge barriererne.

Gå til trin 3: Undersøgelse af barrierer

En fremtid med fuldtid