En fremtid med fuldtid

6. Evaluering

Hvordan er det gået med indsatsen? Evaluering kan omfatte, hvad I har fundet ud af, udfordringer og hvad der skal ske herfra og kan bruges til spredning af erfaringer.

Af Bettine Romme Andersen 24/08/2022
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Når I har testet jeres ide i en prøvehandling, er I måske kommet tættere på en løsning. I den forbindelse er det en god idé systematisk at følge op på, hvad det var, der virkede, og hvad der ikke virkede i prøvehandlingen.

I kan blandt andet spørge jer selv, om I overvandt den eller de barrierer, I havde sat jer for? Opnåede I de gevinster, I ønskede at opnå? Var der overraskelser og ahaoplevelser undervejs? Kom flere kolleger op i tid eller på fuldtid, og har de lyst til at forblive på flere timer? 

 Evalueringen af prøvehandlingen kan I bruge til: 

  • At blive klogere på, hvad der virkede godt, og hvad der ikke virkede i jeres prøvehandling. Var der noget, I måtte justere på undervejs? 
     
  • At kunne formidle jeres resultater til andre. Hvad kan andre lære af jeres erfaringer? Hvilke gode råd vil I give videre? 
     
  • At blive skarpere på, hvad der skal ske herfra. Hvad er næste skridt for jer? 

Resultatplakaten 

I En fremtid med fuldtid har vi lavet en plakat til brug for opsamling af resultater og erfaringer. Plakaten kan desuden anvendes til at præsentere resultaterne af prøvehandlingen for andre.

Redskabet består af en plakat i A1 og en guide, som forklarer, hvordan man bruger resultatplakaten i A4.

Om fuldtidsindsatsen

KL og Forhandlingsfællesskabet er gået sammen om en indsats, der skal få flere kommunale medarbejdere op i tid eller på fuldtid.

Parterne vil samarbejde med 26 nøglekommuner om at udvikle handleplaner og afprøve redskaber, som skal munde ud i, at flere medarbejdere på sigt går op i tid eller ansættes på fuldtid.

De løsninger, som parterne og nøglekommunerne finder i fællesskab, vil løbende blive delt med resten af landets kommuner.