En fremtid med fuldtid

3. Undersøgelse af barrierer

Når I vil undersøge barriererne for at gå op i tid eller på fuldtid, er der flere metoder og redskaber, I kan vælge. Her får I metoder og redskaber præsenteret.

Af Bettine Romme Andersen 24/08/2022
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Et godt arbejdsmiljø

Med det her redskab får I hjælp til at arbejde med, hvordan et bæredygtigt arbejdsmiljø kan få flere op i tid eller på fuldtid.

Redskabet kan give inspiration til, hvordan I kan overkomme barriererne og se på, om I allerede har indsatser på arbejdsmiljø, som kan inspirere til løsninger.

Sæt fokus på de arbejdsmiljømæssige gevinster og barrierer

Redskabet hjælper jer med at undersøge hvilke arbejdsmiljømæssige gevinster og barrierer, der kan være forbundet med at gå op i tid eller på fuldtid - både for den enkelte medarbejder og arbejdspladsen.

 

Balancen mellem arbejds- og privatliv

Med det her redskab kan I se nærmere på balancen mellem arbejds- og privatliv som en barriere for, at flere kommer op i tid eller på fuldtid.

Redskabet giver inspiration til, hvordan man kan tage dialogen med en kollega om at gå op i tid eller arbejde på fuldtid.

Det indeholder en spørgeramme, som kan bruges som en samtaleåbner i forhold til at tale om balancen mellem privat- og arbejdsliv.

Åbn samtalen om fuldtid

Spørgerammen indeholder en guide til den gode samtale samt en række spørgsmål, som I kan plukke i alt efter behov.

 

Opgaveorganisering og vagtplanlægning

Her får I en række redskaber, som kan hjælpe med at skabe overblik over de nuværende arbejdsopgaver og forslag til, hvordan I kan arbejde med arbejdstilrettelæggelse. I kan skabe overblik over, hvilke opgaver I løser, hvornår I løser dem, og hvorvidt de opgaver kan flyttes til andre tidspunkter.

Redskaberne kan synliggøre hverdagen og muligheden for, om opgaver kan flyttes til andre tidspunkter for at skabe plads til flere går op i tid eller på fuldtid.

Materialer til 'Opgaver og bemanding'

Her får I redskabet til at kortlægge jeres arbejdsopgaver, og hvornår de løses. Det består af plakat (der er tre tidsintervaller, I kan vælge mellem), opgavekort og guides til at bruge redskabet.

 

Samtale om fuldtid mellem leder og medarbejder

Her kan du som leder finde et redskab, som kan give inspiration til at have en åben dialog med dine medarbejdere på deltid om at gå op i tid eller på fuldtid.

Redskabet giver dig blandt andet tre gode råd til medarbejdersamtalen og helt konkrete spørgsmål, du kan stille undervejs i samtalen.

Spørgsmålene udforsker blandt andet medarbejderens nuværende situation og ønsker for fremtiden. Redskabet kan eventuelt bruges i forbindelse med en MUS-samtale.

Spørgeramme til samtale om fuldtid

Du kan bruge spørgerammen under et møde, det kan være MUS-samtalen, eller du kan dele den op over flere møder.

 

 4 metoder til at undersøge barrierer

Der kan være flere forskellige måder at undersøge barrierne for at gå op i tid. Her finder I 4 forskellige metoder, hvor I kan vælge, hvilken der passer bedst til jer.

Det kan være, hvorfor nogle af jeres kolleger er på deltid, eller hvorfor fordelingen af deltid/fuldtid ser ud, som den gør i jeres driftsperspektiv.

Jeres undersøgelser kan også være med til at give en forståelse af, hvorfor opgaver er placeret, som de er.

Metoderne er:

  • interviews,
  • borger- medarbejder- eller opgave-rejser
  • observationer
  • spørgeskemaer

Her finder I også 2 eksempler på spørgeskemaer, som I kan finde inspiration I, hvis I ønsker at lave jeres egne spørgeskemaundersøgelser for at afdække muligheder og barrierer for fuldtid.

Fire redskaber til at undersøge barrierer

Her finder I fire udbredte metoder, som kan bruges til at undersøge forskellige barrierer for, at flere kan komme op i tid eller på fuldtid. Vælg den metode, som bedst kan give jer en dybere forståelse for jeres barriere.

 

Social- og indenrigsministeriets spørgeramme

Social- og Indenrigsministeriets spørgerammer er til chefer, ledere og medarbejdere på sosu-området.

Den til lederne (institutioner) starter på side 9, og den til medarbejderne starter på side 17.

Der er 22 sider i alt.

 

Sønderborg Kommune

Analysen er foretaget blandt medarbejdere på pleje-, børne- og socialområdet.

Spørgerammen fremgår af bilag 4 på side 40-46.

 

Videoguide til Et godt arbejdsmiljø

 

Her kan I se partskonsulent Nina Menoka Banerjee introducere redskabet Et godt arbejdsmiljø.

Videoguide til Opgaver og bemanding

 

Her kan I se partskonsulent Anne Tellerup fra En fremtid med fuldtid give en introduktion til redskabet Opgaver og bemanding.

Gå videre til næste trin

Efter I har undersøgt barriererne, skal I generere ideer og brainstorme på mulige løsninger.

Gå til trin 4: Få idéer

En fremtid med fuldtid