Fremfærd Borger

Fremfærd Borger

Læs om de projekter, som Fremfærd Borger arbejder med.

Af Fremfærd 27/05/2016

Fremfærd Borger arbejder med kerneopgaverne omkring borgerservice, sagsbehandling og beskæftigelse m.v. fx på borgerservicecentre, rådhuse og jobcentre.

Nedenfor kan du læse mere om afsluttede og igangværende projekter i Fremfærd Ældre.

Igangværende projekter

Fagligheder på beskæftigelsesområdet

Beskæftigelsesområdet har oplevet reformer og konstante nye krav til, hvordan medarbejdere og ledere skal arbejde. Dette projekt skal bidrage med analyse, afdækning og udvikling af faglighederne på området.

Projektledelse: KL, HK Kommunal og Socialrådgiverforeningen

Læs mere om projektet på siden:

fagprofiler.dk

 

 

Awareness om informationssikkerhed i borgerbetjeningen

Formålet med projektet er at afdække, hvilke nye opgaver, roller, kompetencer og adfærd, der forventes af medarbejdere i den kommunale sagsbehandling og borgerbetjening, i forhold til kravene om øget sikkerhed ved håndtering af borgernes personoplysninger. Forvaltningen af borgernes data foregår på to niveauer i kommunen: I den direkte kontakt med borgeren ved brug af digitale platforme, samt i administrationen af de digitale platforme, som giver medarbejderen
adgang til langt flere fortrolige og personfølsomme oplysninger end tidligere.

Projektet er relateret til Fremfærds bestyrelsesprojekt 'Mere kerneopgave mindre bureaukrati'.

Læs mere om projektet:

Se siden ErDuAware.dk

Projektledelse: KL og HK Kommiunal

 

 

Samarbejde om en kerneopgave i forandring

Formålet med projektet er at belyse, hvordan kommunerne kan højne kvalitet, produktivitet, trivsel og innovationsevne – og dermed også øge arbejdspladsens sociale kapital - ved at fokusere på kerneopgaven i sagsbehandling og borgerservice. Projektet sætter fokus på, hvordan kommuner lykkes med at skabe en fælles forståelse af kerneopgaven på borgerservice- og sagsbehandlingsområdet – både indenfor og på tværs af de forskellige faggrupper samt mellem ledelsen og de forskellige faggrupper og med udgangspunkt i borgeren. I forlængelse heraf er formålet dermed også at belyse, hvordan kommunerne kan styrke koordinationen mellem faggrupperne i deres løsning af kerneopgaven.

Projektet har støttet Sorø Kommune i indførelsen af en samarbejdsmodel til helhedsorienteret sagsbehandling. 

Projektledelse: KL og DJØF

Læs mere om projektet på siden 'Kerneopgaven i forandring'

 

 

Afsluttede projekter

Hvordan ser kerneopgaven på ydelsesområdet ud fremover?

Der er indenfor en relativt kort periode sket væsentlige forandringer af ydelsessagsbehandlernes arbejdsområde, som forventes at have en betydning for kerneopgaven og organisering af arbejdet. Samlet set er der et massivt behov for, at få en forståelse af kerneopgaven fremadrettet, som værktøj til at tilpasse sagsbehandlingen og arbejdsprocesserne. Dette projekt skal give et fundament at viden, så arbejdspladserne kan reagere hurtigt og effektivt på de forandringer, som især har indflydelse på ydelsessagsbehandlerne opgaver.

LÆS: Nyt idé-katalog: Ydelsesområdet i fremtiden

Projektledelse: KL og HK Kommunal

 

 

Samspil om den gode borgermodtagelse

Projektet har til formål at forbedre samspillet mellem borgere og medarbejdere og give de berørte faggrupper et fælles grundlag at agere på og en større sikkerhed ved udførelsen af arbejdet. På baggrund af erfaringer i tre kommuner udarbejder projektet et inspirationsmateriale.

Projektet er relateret til Fremfærds bestyrelsesprojekt 'Mere kerneopgave mindre bureaukrati'.

Projektledelse: KL og FOA

Find alle artikler og materiale fra projektet på siden:

Samspil om den gode borgermodtagelse

 

Kompetenceudvikling til fremtidens borgerservice

Projektets formål er at identificere de centrale pædagogiske og faglige kompetencer, der er nødvendige hos medarbejderne med tæt borgerkontakt for at kunne påtage sig den nye rolle og opgave med at yde individuel og differentieret service over for borgerne. Projektet får også udviklet et kompetencegivende uddannelsesforløb for medarbejderne.

Projektledelse: KL og HK Kommunal

Projektet har udgivet publikationen 'Specialist i borgerkontakt - fremtidens kompetencer' 

Download publikationen her

Læs også:

Se video: I Horsens er medarbejderne specialister i borgerkontakt

Kompetenceudvikling: Medarbejderne skal skubbes blidt ud over kanten

Ansatte i borgerservice går amok i gode ideer

 

 

Afdækning af kompetencebehov og udvikling af kompetencegivende uddannelse for kommunernes kontrolmedarbejdere

Projektets formål er at identificere de centrale faglige kompetencer, der er nødvendige hos kontrolmedarbejdere.
Når de centrale faglige kompetencer er identificeret, er målet at få udviklet et kompetencegivende uddannelsesforløb.

Projektledelse: KL og HK Kommunal

Projektet har udgivet kompetenceprofiler, som du kan finde her. 

Læs mere om projektet:

Medarbejders gode idé bliver til en ny uddannelse

Større overblik og spritny uddannelse til kontrolmedarbejdere

Ny kontroluddannelse får ros af deltagerne: Nu er der igen åbent for tilmeldinger

 

 

Nye roller på HR-området

Kommunerne har de seneste år ændret profil på det løn- og personalepolitiske område. Der er en bevægelse fra driftsorienterede personaleadministrative opgaver i retning mod mere rådgivnings- og udviklingsmæssige opgaver. Projektet har til formål at afdække nye roller på HR-området samt at give bud på centrale kompetencer for fremtidens HR medarbejdere.

Projektledelse: KL og HK Kommunal

Projektet giver et bud på fire kompetenceprofiler i udgivelsen 'Kommunernes HR- og personalefunktion. Opgaver, brugere og kompetencer. Projektet har også udgivet en video.

Find publikation og video på siden her. 

 

 

Selvbetjening.nu som digitalt redskab i kontakten med borgerne

Formålet med projektet er at teste, hvordan brugen af frivillige digitale ambassadører, der bliver klædt på til at undervise og vejlede andre borgere, vil påvirke den kommunale borgerservice. Projektet vil teste anvendelsen af støtteværktøjet Selvbetjening.nu. Selvbetjening.nu er et digitalt redskab, der skal lette adgangen til – og forståelsen af - digital selvbetjening.

Projektledelse: KL og HK Kommunal

Læs mere om projektet:

Borgere hjælper hinanden med digital selvbetjening

 

 

Deltagere i Fremfærd Borger

Sanne Brønserud Larsen  Formand for Fremfærd Borger Chefkonsulent, KL
Tlf: 3370 3752  Email: sla@kl.dk   www: http://www.kl.dk

Mads Samsing  Næstformand Fremfærd Borger  Næstformand, HK/Kommunal
Tlf: 3330 4362  Email: 44ms@hk.dk  www: http://www.hk.dk

Mette Vase  Teamleder, HK
Email: mette.vase@hk.dk  www: http://ww.hk.dk

Sara Gundelach Vergo  Formand for Djøf Offentlig, DJØF/Akademikerne
Tlf: 3395 9786  Email: sgv@djoef.dk  www: http://djoef.dk

Erik Kristiansen  Konsulent, FOA
Tlf: 4697 2520 E-mail: erkr@foa.dk www: http://www.foa.dk

Gert Johansen  Formand, Konstruktørforeningen
Tlf: 3336 4150  Email: gert@kf.dk  www: http://www.kf.dk

Nicolai Paulsen  Konsulent, Dansk Socialrådgiverforening
Tlf: 7010 1099  Email: np@socialraadgiverne.dk  www: http://socialraadgiverne.dk

Pia Færch  Kontorchef, KL
Tlf: 3370 3111  Email: pah@kl.dk  www: http://www.kl.dk

Peter Karm  Økonomidirektør, Vejle Kommune
Tlf: 7681 1700  Email: petka@vejle.dk  www: http://www.vejle.dk

Helle Linnet  Social- og arbejdsmarkedsdirektør, Vordingborg Kommune
Tlf: 5536 2709  Email: hli@vordingborg.dk  www: http://www.vordingborg.dk

Lene Hartig Danielsen  Chef for Borgerservice, Aarhus Kommune
Tlf: 8940 5002  Email: lha@aarhus.dk  www: http://www.aarhus.dk

Henrik Thomassen  Kontorchef, KL
Email: heth@kl.dk  www.kl.dk