Top banner
Om Digitale veje til job

Nye teknologier og digitale løsninger har for alvor gjort deres indtog på landets jobcentre, og mange kommuner har gode erfaringer med digitale løsninger, som virtuelle samtaler og møder, webinarer, vejledningsvideoer og anvendelse af digitale platforme.

De digitale løsninger har mulighed for at skabe forløb, der hurtigere rykker den ledige tættere på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Men de digitale løsninger kræver nye kompetencer hos medarbejdere og ledere. Projektet vil i samarbejde med en række kommuner understøtte medarbejdere og ledere i den digitale transformation af beskæftigelsesindsatsen.

Projektet vil bidrage med:

  • Kortlægning af oplevede barrierer og potentialer ved øget brug af digitale værktøjer
  • Medarbejderprofiler som giver overblik over kompetencebehov
  • Inspirations- og dialogværktøjer med kompetencer i fokus
  • Erfaringsopsamling og anbefalinger til uddannelsesinstitutioner om nye medarbejderroller og kompetencer