Bestyrelsen

Fremfærds bestyrelse

Fremfærds bestyrelse igangsætter og koordinerer indsatser på tværs af de fem velfærdsområder.

Af VPT 09/11/2023

Bestyrelsen har bl.a. haft fokus på, hvordan der kan arbejdes med mere kerneopgave og mindre bureaukrati ved hjælp af metoden Samskabt styring, hvordan teknologi kan bidrage til løsning af kerneopgaven og på udvikling og afprøvning forskningsbaserede værktøjer til at forebygge stress. 

Igangværende projekter

Sammen om ny teknologi
Sammen om ny teknologi

Formålet med projektet er at hjælpe med, at endnu flere lykkes med at bruge ny teknologi til at opnå de ønskede velfærdsgevinster - for eksempel at levere kvalitet i kerneopgaven i en situation med mangel på arbejdskraft. Hertil at skabe viden og eksempler, der kan inspirere kommuner til, hvordan samarbejde om god digitalisering i praksis kan foregå i konkrete teknologiprojekter. Ydermere at komme med konkret inspiration til at etablere en god samarbejdskultur om ny teknologi.

Projektledelse: KL og OAO

Afsluttede projekter 

samskabt styring
Samskabt styring: Mere kerneopgave - mindre bureaukrati

Bestyrelsen i årene 2017 – 2021 igangsat tre projekter, der omhandler samskabt styring. De første to projekter har omhandlet udvikling af metode i samarbejde med i alt 15 kommuner samt udbredelse af metoden til flere kommuner. Det tredje projekt har handlet om at forenkle metoden og udvikle redskaber, så kommunerne selv kan arbejde med samskabt styring. Det vurderes, at ca. hver tredje danske kommune indtil nu har stiftet bekendtskab med samskabt styring.

I forbindelse med det sidste projekt, er der blevet lanceret en startpakke, der skal gøre det lettere for kommunerne selv at gennemføre samskabt styringsprocesser. Startpakken indeholder bl.a. fire film, der giver en introduktion til samskabt styring og de forskellige faser og fortæller om effekter og betingelser for at gå i gang. Desuden er produceret en rollefilm, der går tæt på lederens, medarbejderens og tillidsrepræsentantens rolle i samskabt styring.

Projektledelse: KL og Forhandlingsfællesskabet

ledelse, arbejdsfællesskabet, kerneopgave og stress
Ledelse, arbejdsfællesskaber, kerneopgave og stress

Formålet med projektet er at udvikle og afprøve nye kommunikations- og læringsværktøjer til at forebygge stressrelateret sygefravær. Projektet flytter fokus fra det individuelle til det relationelle med henblik på at skabe større handlingskompetence og tager afsæt i Pernille Steen Pedersens forskning (CBS), der beskriver skam som et nyt arbejdsmiljøproblem i forbindelse med stressrelateret sygefravær.

Projektledelse: KL, Forhandlingsfællesskabet og FOA

 

Fremfærds bestyrelse

Kristian Heunicke
Formand for bestyrelsen Direktør, KL

Elisa Rimpler 
Næstformand for bestyrelsen Formand, BUPL

Thomas Enghausen
Næstformand, FOA

Camilla Gregersen
Formand i DM, Næstformand i Akademikerne

Pia Lund Jeppesen
Næstformand, HK-Kommunal

Ghita Parry 
Formand, Kost & Ernæringsforbundet / Sundhedskartellet

Helle Basse
Sekretariatschef, Forhandlingsfællesskabet

Jane Møller Pedersen 
Kontorchef, KL

Birgitte Lundgren
Kommunaldirektør, Rudersdal Kommune

Rikke Vestergaard
 Kommunaldirektør, Esbjerg Kommune

Vil du vide mere om Fremfærd?

Kontakt sekretariatet:

Kirsten Tuxen Romsdal
Chefkonsulent,
Tlf: 26 84 20 29
Mail: ktr@fremfaerd.dk

Rikke Schmidt
Konsulent
Tlf: 26 84 27 24
Mail: rs@fremfaerd.dk 

Søren Berg
Sekretariatsleder
Tlf: 20 53 32 56
Mail: sb@vpt.dk

Adresse: Løngangstræde 25, 1., 1468 København K, Danmark