Kerneopgaven

Kerneopgaven udvikles på fem velfærdsområder

Fremfærds arbejde er organiseret i fem velfærdsområder, der tilsammen dækker alle de store velfærdsopgaver i kommunerne.

Af VPT 10/11/2023
Fremfærd Borger

Fremfærd Borger igangsætter projekter omkring borgerservice, sagsbehandling og beskæftigelse på borgerservicecentre, rådhuse og jobcentre.

Fremfærd Bruger

Fremfærd Bruger er et bredt sammensat ekspertområde, som sætter projekter og aktiviteter i gang omkring fx kultur, idræt, planlægning, miljø, natur og renovation på biblioteker, kulturhuse, musikskoler, svømmehaller, idrætsanlæg, park- og vej og flere andre steder.

Fremfærd Børn

Fremfærd Børn iværksætter projekter omkring børn og unge fx på daginstitutioner, folkeskoler og i klubber. 

Fremfærd Sundhed og Ældre

Fremfærd Sundhed og Ældre igangsætter projekter omkring ældre og sundhed på fx sundheds- og forebyggelsescentre, trænings- og rehabiliteringscentre, plejecentre og hjemmeplejen mv.

Fremfærd Særlige Behov

Fremfærd Borgere med Særlige Behov igangsætter projekter omkring psykiatri, handicap, udsatte børn og voksne på socialpsykiske tilbud, bo- og døgntilbud, aflastningstilbud, i misbrugscentre og myndighedsenheder.

Vil du vide mere om Fremfærd?

Kontakt sekretariatet:

Kirsten Tuxen Romsdal
Chefkonsulent,
Tlf: 26 84 20 29
Mail: ktr@fremfaerd.dk

Rikke Schmidt
Konsulent
Tlf: 26 84 27 24
Mail: rs@fremfaerd.dk 

Søren Berg
Sekretariatsleder
Tlf: 20 53 32 56
Mail: sb@vpt.dk

Adresse: Løngangstræde 25, 1., 1468 København K, Danmark

Forside