Top banner
Sådan kom Vesthimmerland i gang

Lone Lollesgaard, Uddannelses- og Arbejdsmarkedschef i Vesthimmerlands Kommune, fortæller her om de udfordringer, som kommunen stod overfor, da det målrettede arbejde med strategisk kompetenceudvikling gik i gang.

 

Strategisk kompetenceudvikling med udgangspunkt i kerneopgaven

Lone Lollesgaard, Uddannelses- og Arbejdsmarkedschef i Vesthimmerlands Kommune, fortæller her om udgangspunktet for strategisk kompetenceudvikling. Med udgangspunkt i kerneopgaven og styrkelse af medarbejdernes faglighed arbejder Vesthimmerlands Kommune med mindre regelstyring og mere borgerfokus.

 

Om projektet Forenklet beskæftigelsesindsats

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats giver jobcentrene friere muligheder end tidligere for at yde en meningsfuld og helhedsorienteret indsats for borgerne. Den mulighed griber fire kommuner i projektet 'Forenklet beskæftigelsesindsats - fra regelorientering til borgerorientering' , hvor de bruger metoden Samskabt styring til at ændre på arbejdsgange og kultur og de er blevet inspireret af strategisk kompetenceudvikling. De fire kommuner er Lyngby-Taarbæk, Rebild, Næstved og Lejre. 

På siden her kan du finde inspiration og viden, som kommunerne er inspireret af, og du kan se, hvordan Lyngby-Taarbæk og Næstved har brugt inspirationen i udviklingsarbejdet. 

Projektet ledes af KL, Dansk Socialrådgiverforening og HK Kommunal i regi af Fremfærd Borger. 

 

 

Sådan arbejder I med Samskabt styring
Samskabt styring

De fire jobcentre i Lyngby-Taarbæk, Næstved, Lejre og Rebild kommuner bruger Samskabt styring som metode til en forenklet beskæftigelsesindsats. Metodens omdrejningspunkt er, at medarbejdere og ledere arbejder sammen om at få øje på udfordringer og løsninger i fællesskab. 

Du kan læse mere om metoden, og du kan downloade værktøjer til metodens faser på 

Samskabtstyring.dk

Bliv klogere på strategisk kompetenceudvikling i jobcentrene
fagprofiler.dk

Når jobcentermedarbejderne skal sætte deres faglighed endnu mere i spil for den enkelte borger, så kræver det, at der er fokus på kompetenceudvikling. På siden fagprofiler.dk kan du finde inspiration til strategisk kompetenceudvikling i jobcentrene. Find en beskrivelse af profiler, I selv kan arbejde videre med og få inspiration fra jobcentrene, der har arbejdet strategisk med deres kompetenceudvikling.

Se siden fagprofiler.dk