mindre bøvl og mere mening

Mindre bøvl og mere mening for medarbejdere og borgere

Ny kampagne sætter fokus på, hvordan medarbejdere og ledere sammen kan fjerne bøvl og skabe mere mening i hverdagen.

Af Fremfærd 06/03/2020
Fremfærd

Tunge arbejdsgange, dobbeltdokumentation og svigt i kommunikationen. Alt sammen eksempler på bøvl, der spænder ben for hverdagens arbejde i kommunerne og skaber frustration hos både medarbejdere og borgere. Selv små problemer kan vokse sig store, hvis der ikke handles på dem. Det kræver, at ledelsen og medarbejderne ser hinanden i øjnene og peger på både problemer og løsninger i fællesskab.

Bedre kvalitet og sammenhæng

Det er tanken bag en ny metode, som en række kommuner har haft succes med. Når løsningerne findes lokalt, skaber det bedre samarbejde mellem ledelse og medarbejdere og grobund for at finde de løsninger, som giver mening lokalt og passer til den gruppe borgere, der arbejdes med. Det giver bedre kvalitet og sammenhæng i indsatsen for borgerne.

Samskabt styring hedder metoden, som er blevet til i regi af Fremfærd, som er et partssamarbejde mellem KL, kommunerne og de faglige organisationer i Forhandlingsfællesskabet. 13 kommuner har arbejdet med metoden, som har givet bedre arbejdsgange i de enkelte kommuner. Og når arbejdsgangene bliver bedre, frigør det tid og ressourcer, som i stedet kan bruges på det vigtige: Borgerne. 

-En del af det bøvl, der bliver peget på, opdages først, når medarbejdere og ledere sætter sig ned sammen og taler om arbejdsgangene i det daglige. Ofte er det, der opleves som bøvl, noget der kan ændres på lokalt, og det giver mere luft i hverdagen til gavn for både borgere og medarbejdere. Viser det sig, at en arbejdsgang eller en regel faktisk ikke kan ændres, så kan indsigten i, hvorfor vi gør, som vi gør, også være med til at skabe mindre frustration i hverdagen, siger Michael Ziegler, der er formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg.

Gode muligheder

I Forhandlingsfællesskabets organisationer ser man også gode muligheder i metoden, hvor de der arbejder med borgerne til hverdag bliver inddraget i at pege på problemer og finde løsninger. 

- Afbureaukratisering har gennem årtier vist sig at være svært, men Samskabt styring er en enkelt metode til at komme i gang. Det centrale i Samskabt styring er, at medarbejdere og ledere arbejder sammen om at løse udfordringerne, og at medarbejderne oplever, at f.eks. dokumentation og regler understøtter arbejdet med borgerne i stedet for at spænde ben for det, siger Mona Striib, der er formand for FOA og for Forhandlingsfællesskabet.

Samskabt styring er udviklet og afprøvet på flere forskellige områder – blandt andet på ældreområdet, børneområdet og på det sociale område. Med enkelt formidlet viden om metoden Samskabt styring og en serie værktøjer til at hjælpe arbejdspladserne i gang, ønsker Fremfærd, at flere kommuner og kommunale arbejdspladser får kendskab til Samskabt styring og bruger den. Metoden består af seks trin, som kan bruges fleksibelt på både små og store problemstillinger.

samskabtstyring.dk kan man læse mere om, hvad metoden går ud på, man kan finde eksempler fra kommuner, der arbejder med Samskabt styring, og man kan hente værktøjer, der kan inspirere arbejdspladser til selv at gå i gang med at fjerne bøvl og skabe mere mening.

Samskabt styring menu